Gala z okazji Dnia Nauczyciela

Jak co roku, 14 października, w naszych szkołach obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Tego dnia odbyła się uroczysta gala, na której obecny był burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, dyrektor ZEASiP w Lidzbarku Zygmunt Osmański, nauczyciele, emeryci oraz pracownicy obsługi. Podczas gali Burmistrz Lidzbarka odznaczył oraz nagrodził tytułem Dyrektora Roku 2016 Beatę Piątkowską. Dyrektor lidzbarskiej szkoły podstawowej została wyróżniona za podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów czy współpracę z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i środowiskiem lokalnym. – Tytuł oraz wręczona statuetka jest jedynie symbolem, który i tak nie odzwierciedla  zaangażowania i wkładu pani dyrektor w pracę, edukację i wychowanie młodego pokolenia w naszym mieście. – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Do szczególnych osiągnięć pani dyrektor w roku 2016 należy wdrożenie Dziennika Elektronicznego, wprowadzenie innowacji programowej „Kodowanie na co dzień”, oraz sprawne zorganizowanie roku szkolnego 2016/2017 w związku z przekazaniem spichlerza prawowitym właścicielom. – dodaje Burmistrz. Nagroda Burmistrza i tytuł Nauczyciela Roku 2016 przyznany został Jolancie Kacprzak, nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie. – Podczas 33-letniej pracy w zawodzie nauczyciela Pani Jolanta Kacprzak osiągnęła wiele sukcesów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Dłutowie, Andrzej Stolarski. – W roku szkolnym 2015/2016 osiągnęła spektakularny sukces: troje uczniów pani Jolanty zostało laureatami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody – dodaje dyrektor. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród nauczycielom przez dyrektorów szkół oraz występ wiolonczelisty.