Finał centralny XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W dn. 8-10 maja odbyła się w lidzbarskim „Ośrodku Pod Lipami” 33. edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska w Polsce, a jej patronem merytorycznym była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaś honorowym Wojewoda Warmińko-Mazurski. Głównym założeniem OWE było wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, zaś zakres zagadnień związanych z  tematami poruszanymi podczas olimpiad był wyjątkowo szeroki, m.in.: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, ochrona powietrza, odpady, rekultywacja, podstawowe akty prawa ochrony środowiska i bieżące informacje społeczno-gospodarcze z dziedziny ekologii w Polsce i na świecie.

Cieszę się, że tak licznie przybyliście do Lidzbarka. I to w tak pamiętnym roku 100-lecia odzyskania niepodległości – powiedział Janusz Bielecki, Zastępca burmistrza Lidzbarka – Jestem przekonany, że wydarzenie to przyczyni się do promocji walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz potencjału turystycznego i rekreacyjnego naszych terenów. Popularna, interdyscyplinarna olimpiada w pięknych okolicznościach natury, niewątpliwie wpłynie na pokazanie pozytywnych aspektów związanych z gminą jako instytucją atrakcyjną, otwartą i przyjazną dla jej mieszkańców i gości.”

W organizację finału zaangażowali się przedstawiciele Welskiego Parku Krajobrazowego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwo Lidzbark, natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansował organizację tego wydarzenia.