Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” informuje

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, który zajmuje się gospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie naszej gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek za wywóz śmieci w 2019 roku.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych utrzymywały się na niezmienionym poziomie od czerwca 2015 roku. Już od 1 lutego będą obowiązywały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi ujednolicenie opłaty, która nie będzie, jak do tej pory, uzależniona od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.  Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosić będzie 12,00 zł od mieszkańca. Taka sama stawka obowiązuje zarówno dla obszarów wiejskich jak i miejskich. Podwyższeniu uległa opłata za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ta wynosić będzie 48 złotych od mieszkańca.

Zmieniły się także stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – za pojemnik o określonej pojemności:

Pojemność koszy: Aktualne opłaty
120 litrów 12 złotych
240 litrów 24 złotych
1100 litrów 100 złotych
2200 litrów 200 złotych
7000 litrów 1130 złotych

 

Podwyższeniu uległy też opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane – za pojemnik o określonej pojemności:

Pojemność koszy: Aktualne opłaty
120 litrów 36 złotych
240 litrów 66 złotych
1100 litrów 250 złotych
2200 litrów 480 złotych
7000 litrów 1470 złotych

 

Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż określona w powyższych tabelach, ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych w tabeli za pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.

Obecne stawki obowiązują we wszystkich dwunastu gminach zrzeszonych w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna”.