Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” informuje

W związku z nadchodzącym sezonem wiosenno – letnim należy ograniczać ilości wystawianych worków z bioodpadami do 4 sztuk jednorazowo. Obcięte gałęzie drzew i krzewów należy rozdrobnić lub powiązać w pęczki o długości do 1,5m. Nieprzygotowane do odbioru bioodpady nie będą odbierane. Jednocześnie informujemy, iż większe ilości tych odpadów można dostarczyć własnym transportem do Kompostowni w Zakrzewie gm. Działdowo.

p.o. Kierownika Referatu ds. Gospodarki Komunalnej

Kazimierz Podlasin