Edukacja globalna

W czerwcu w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku zakończył się pilotażowy projekt „Poznajemy świat” w ramach edukacji globalnej. Edukacja globalna jest bardzo szerokim pojęciem obejmującym edukację obywatelską, rozwojową, wielokulturową i międzykulturową, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (w tym edukację ekologiczną) czy edukację o prawach człowieka. W projekcie tym wzięła udział grupa 0E z wychowawczynią Mirosławą Stankowską z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku. Dzieci na zajęciach poznawały różnorodność  świata,  kultur, zróżnicowane warunki życia w różnych krajach, a także podobieństwa łączące ludzi  z różnych stron świata.  W czasie zajęć, które odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od lutego do czerwca  dzieci poznały warunki życia mieszkańców Ghany, Algierii, Peru i Boliwii. Jak mieszkają, z jakimi kłopotami borykają się na co dzień, jak się odżywiają i jak spędzają czas wolny. Uczestnicy projektu poznawali, także smaki charakterystyczne dla danego kraju. W czasie zajęć dzieci  rozsmakowywały się w fantastycznie gaszącym pragnienie napoju – atai, który w dużych ilościach spożywają Algierczycy, próbowały suszonych daktyli, poznały różnorodne nakrycia głowy mieszkańców Boliwii, dowiedziały się dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę i  jak przeżyć na pustyni.
Niemałą atrakcją było poznawanie zabaw podwórkowych, takich jak : Fa ma Anka a tua me ka, czyli „Zapłać pomarańczami, Da Ga, czyli „Wąż boa”, Abhumil, czyli „Rzucanie do owoców”, Enchoque, inaczej kulołapka, czy „Tirarfrijoles” – „rzuć fasolą”, w które bawią się dzieci w danym kraju, a w które mogą również bawić się dzieci na polskich podwórkach.  Zajęcia z edukacji globalnej pozwoliły dzieciom zrozumieć podobieństwa i różnice między ludźmi zamieszkującymi różnorodne zakątki świata. Dzięki temu,  łatwiej będzie im szanować różnorodność, będą bardziej otwarte wobec świata i ludzi o różnych kolorach skóry, języku, stylu życia. Edukacja globalna uczy, jak wiele nas łączy, a jednocześnie przygotowuje do życia w świecie pełnym różnorodności i utwierdza w przekonaniu, że różnorodność ta jest stanem jak najbardziej naturalnym i pożądanym.