Edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej- cykl materiałów filmowych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA, w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, przygotowało cykl materiałów filmowych, których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym ochrony powietrza i poprawy jego jakości.


Filmy o tematyce: termomodernizacja źródeł ciepła, zadbajmy o własne zdrowie, lasy, zieleń miejska, transport publiczny, transport samochodowy, edukacja ekologiczna znajdują się pod adresem:


https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/200/ekologia