Dzień Pracownika Socjalnego

Pracownik socjalny to osoba o dużej wrażliwości i wyczuleniu na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie w trudnej sytuacji życiowej czy osobistej. Z pewnością nie jest to łatwy zawód. Dlatego też, chcąc docenić wszystkich, którzy swoją codzienną pracą pomagają innym 21 listopada ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego.

Z tej okazji, w piątek, w Lidzbarku odbyło się spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Spotkanie rozpoczęła Joanna Orzechowska – dyrektor MOPS, dziękując współpracownikom i podkreślając rolę pracowników socjalnych w społeczeństwie – To trudna praca, wymagająca taktu, wrażliwości i ciągłej dyspozycyjności.
Podczas uroczystości nie zabrakło ciepłych słów oraz kwiatów od Burmistrza Macieja Sitarka. – Bezpośredni kontakt z problemami mieszkańców Lidzbarka to szlachetna, ale i niejednokrotnie bardzo trudna misja. Dlatego w tym wyjątkowym dniu, pragnę bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za otwartość i zrozumienie dla drugiego człowieka. Życzę niesłabnącej wytrwałości, bo tylko dzięki takim cechom można wytrwać w tej niełatwej służbie.