Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Lidzbark

SP Dłutowo

Dzień Edukacji Narodowej – inaczej nazywany Dniem Nauczyciela  – to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie przygotowali z tej okazji apel. W uroczystości wzięli udział zaproszeni, jak co roku, emerytowani nauczyciele.

Piątoklasiści poinformowali, że w innych krajach święto przypada w innych terminach. W Argentynie świętuje się 11 września, w Chinach – 10 września, w Rosji – 5 października, zaś w Hiszpanii – 27 listopada. Przypomnieli też, data 14 października upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Następnie z przymrużeniem oka przedstawiono zalety i wady nauczycieli i uczniów. Po czym nastąpiło składanie życzeń przez uczniów gimnazjum. Życzeniom towarzyszyły utwory muzyczne m. in. Ireny Santor i 2+1. Nauczycielom w podziękowaniu za trud włożony w nauczanie i wychowanie wręczono róże. Na koniec Klaudia Sadowska – uczennica kl. 6 zaśpiewała piosenkę w języku angielskim.

Tego dnia uczniowie, rada pedagogiczna oraz rodzice pożegnali p. Teresę Rajchel, która wkrótce przechodzi na emeryturę.

SP Wąpiersk

W czwartek, 13 października w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku świętowano przypadający na 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Głównym punktem obchodów był uroczysty apel, na którym swoją obecnością zaszczycił Dyrekcję, Nauczycieli, Pracowników Obsługi oraz Uczniów proboszcz parafii Wąpiersk ksiądz Bogdan Kołodziejczyk. Na wstępie Dyrektor Szkoły Pan Piotr Kościński powitał zebranych. Podczas przemówienia zwrócił uwagę na trudną, ale jakże piękną pracę nauczyciela. Wszystkim pracownikom szkoły podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz złożył życzenia wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Pod kierunkiem Pań: Marii Gutowskiej i Anety Drankowskiej uczniowie klasy VI i oddziału przedszkolnego przedstawili część artystyczną. Dekorację przygotowała Pani Barbara Klimowska-Lewandowska. Następnie Pan Dyrektor przedstawił nowo wybrany Samorząd Szkolny w składzie: Przewodniczący – Dominik Iwan, Zastępca – Filip Kordalski, Sekretarz – Aleksandra Skarzyńska i Skarbnik Kamil Zakrzewski. W imieniu uczniów Przewodniczący Samorządu Szkolnego złożył  serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz księdzu proboszczowi, a pozostali uczniowie samorządu wręczyli kwiaty.  Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród. W tym dniu prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Pani Dorota Zalewska wręczyła nagrodę Dyrektorowi Szkoły. Tego dnia nagrodę  Dyrektora Szkoły otrzymali również wszyscy pracownicy. Tradycyjnie dokumentowaniem uroczystości przez wykonywanie pięknych zdjęć zajęła się Pani Wiesława Tamiła. Cała uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.

SP Słup

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Słupie obchodzono jak zwykle uroczyście. Tym razem zaszczycił nas swoją obecnością Maciej Sitarek, Burmistrz Lidzbarka. Uczniowie uczęszczający na koło artystyczne przygotowali humorystyczną część artystyczną pod okiem pani Jolanty Jonowskiej. Oprawę muzyczną jak zwykle przygotowała z uczniami pani Dyrektor Beata Kozłowska. Pan Burmistrz złożył wszystkim pracownikom szkoły oraz dzieciom gorące życzenia, do których również dołączył się pan Czarnecki, który jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa”. Rozstrzygnięty też został plebiscyt na Najsympatyczniejszego Pracownika naszej szkoły – i w tym roku obyło się bez niespodzianek – wygrała pani Grażyna Kacprowicz.

SP KIEŁPINY

Jak co roku w dniu 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji w czwartek 13 października odbyła się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach uroczysta akademia. W tym dniu szkołę swoją obecnością zaszczycił zastępca burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy 3 przygotowani pod kierunkiem wychowawczyni pani Doroty Waleśkiewicz. W montażu słowno – muzycznym, dzieci w sposób śpiewający złożyli życzenia i podziękowali swoim nauczycielom i pracownikom. Ponadto, wszyscy pracownicy szkoły otrzymali upominki w postaci laurki oraz słodkiej niespodzianki. Na zakończenie społeczność szkolna odśpiewała pracownikom szkoły „Sto lat!”. Następnie dyrektor szkoły pani Gabriela Marcinkowska wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym podziękowała i złożyła słowa uznania nauczycielom za odpowiedzialną pracę w kształtowaniu umysłów i serc młodego pokolenia. Z okazji Dnia Nauczyciela dyrektor szkoły wręczyła nagrodę dyrektora, którą otrzymała pani Zuzanna Cybulska. Apel był również okazją do wręczenia nauczycielce pani Ewelinie Falbie aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczycielom serdecznie gratulujemy. Uczniowie nie zapomnieli też o swoich wychowawcach. W poszczególnych klasach wychowankowie złożyli podziękowania za trud włożony w ich  wychowanie, wręczając kwiaty i upominki. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

SP Bryńsk

13 października w Szkole Podstawowej w Bryńsku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości zgromadzili się nauczyciele, pracownicy administracji, uczniowie SP Bryńsk i zaproszeni goście. Akademię szkolną przygotowali uczniowie zajęć teatralnych i chóru szkolnego. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność  i  troskę o dobro wychowanków. Uśmiechniętym nauczycielom wręczono kwiaty i kartki z życzeniami własnoręcznie przygotowanymi przez uczniów klas IV-VI. Na zakończenie uroczystości  głos zabrała dyrektor Iwona Strungowska, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Gimnazjum w Lidzbarku

W czwartek, 13 października w lidzbarskim Gimnazjum odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli swym nauczycielom życzenia, wręczyli róże oraz kartki z życzeniami wykonane własnoręcznie podczas zajęć plastycznych prowadzonych w świetlicy szkolnej.

Potem były wiersze i scenki humorystyczne. Na zakończenie uczniowie przygotowali dla swoich nauczycieli nietypowe podziękowania:

Dziękujemy: Matematykom- za sprowadzanie wszystkiego do wspólnego mianownika, nauczycielom języków obcych-za zaprzeczanie Rejowi, który twierdził „ iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”,

Nauczycielom historii- za teoretyczne omawianie, a nie praktyczne demonstrowanie bitew i potyczek historycznych, Biologom- za uporczywe odchwaszczanie i nawożenie naszych jałowych poletek umysłowych, Nauczycielom w-f za to, że wbrew naszej woli prostują nam kręgosłupy…i w podobny sposób dziękowano wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji.

Chór szkolny uprzyjemniał apel swoimi piosenkami. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował uczniom za przygotowany apel i za życzenia. Po apelu odbyła się integracja uczniów klas I. Wszystkie klasy wzięły udział w rozgrywkach sportowych na wesoło.