Dzień dziecka w Gminie – fotorelacja

Wąpiersk

Bełk

Bryńsk

Miłostajki

Jeleń

Nowy Dwór