Działania lidzbarskiej policji w ramach planu priorytetowego

Dzielnicowy rejonu nr VII mł. asp. Agnieszka Żuchowska prowadzi działania w ramach Planu priorytetowego realizowanego w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r na terenie miasta Lidzbark pod kątem gromadzenia się osób i spożywania alkoholu wbrew zakazowi  w rejonie sklepu spożywczego” Groszek” przy ul. Jeleńskiej 24. Działania prowadzone są we wszystkie dni tygodnia w ciągu dnia i wieczorami podczas pełnienia służby. Zadanie priorytetowe ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w zagrożonym rejonie. Przypominamy  mieszkańcom, że w miejscach publicznych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, który reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. Za niestosowanie się do tego zakazu  grożą sankcje prawne w postaci mandatu karnego w wysokości do 500zł lub w przypadku odmowy przyjęcia mandatu złożony zostanie wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Działdowie. Mieszkańcy osiedla i klienci sklepu w trosce o poprawę bezpieczeństwa w zagrożonym rejonie mogą zgłaszać wszelkie naruszenia dot. zakazu spożywania alkoholu  do Komisariatu Policji w Lidzbarku, tel. 47 7323 300 lub pod nr 112 celem eliminowania zagrożenia zaraz po jego ujawnianiu. Pozwoli to Policji bieżące reagowanie na zachowania niezgodne z prawem.