Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich