Dyskusja nad miejscowym planem

W związku z zaplanowaną w dniu 23 marca 2020 r. o godz. 13:00 dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jamielnik (wzdłuż drogi do m. Bełk) informuję, że spotkanie ➡️ odbędzie się w wyznaczonym terminie, jednakże z uwagi na wprowadzone zagrożenie epidemiczne zostaną zastosowane środki ostrożności poprzez wprowadzenie zasady wchodzenia do sali pojedynczo z zastosowaniem bezpiecznej odległości od osób prowadzących spotkanie. Zwraca się uwagę osobom, które przybędą na spotkanie, aby podczas oczekiwania zachowały bezpieczną odległość od pozostałych uczestników.
✅ Jednocześnie podkreślam, że uwagi do planu można składać w formie pisemnej do dnia 14.04.2020 r. i w obecnej sytuacji zachęcam do skorzystania z tej formy komunikacji.