Drony ponownie sprawdziły jakość powietrza w Lidzbarku

W styczniu po raz pierwszy drony sprawdziły czym nasi mieszkańcy palą w piecach. Wczoraj ponownie maszyny badały poziom zanieczyszczeń, z którymi jesteśmy zmuszeni być sąsiadami. Pomiary wykonywane były firmę SoftBlue S.A. z Bydgoszczy za pomocą mobilnej głowicy pomiarowej AirDron zainstalowanej na bezzałogowym statku powietrznym. Czujniki maszyny wykonały pomiar pod analizę zawartości m. in. etanolu amoniaku, chlorku wodoru, cyjanowodoru oraz pyłów PM10, PM2,5, PM1, wydobywających się z kominów na terenie naszego miasta. Monitorowano dwa osiedla: Skarpa i Działki. Badania zostały przeprowadzone m.in. w rejonie ulic: Marii Dąbrowskiej, Juliana Tuwima, Elizy Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Południowej, Sosnowej, Okopowej, Bukowej, a także na ul. Piaski. Wyniki pomiarów wskazywały głównie na spalanie złej jakości węgla oraz wykorzystanie przestarzałych, niespełniających obowiązujących norm kotłów węglowych. O wynikach kontroli będziemy informowali po uzyskaniu szczegółowego raportu z badań. Musimy liczyć się z tym, że jest to nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja.