Drodzy Seniorzy zostańcie w domu!

W tym trudnym czasie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych, samotnych lub z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie Lidzbark, proponujemy pomoc przy zakupach pierwszej potrzeby. Robimy to, by uchronić tych mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków jest bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Leki kupowane będą na podstawie recept.
Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku – Wydział Spraw Obywatelskich – numer telefonu pod który można dzwonić: 23 6961505 wew. 126 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz od 15.00 do 19.00 tel. kom. 603798313 od poniedziałku do piątku.
Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Zrobimy zakupy, rozliczymy na podstawie paragonu. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.
Z tej formy mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 70 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Gminie Lidzbark i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.
Podczas rozmowy z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Pracownik zapyta o Twoje potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. Dowóz do domu zapewnią Strażacy z naszej Gminy.
Co najważniejsze! Jeżeli nie zgłaszałeś zapotrzebowania na pomoc i nie rozmawiałeś telefonicznie z pracownikiem Urzędu nie otwieraj drzwi! Bądźcie ostrożni.