Drodzy Seniorzy zostańcie w domu!

W tym trudnym czasie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych, samotnych lub z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie Lidzbark, proponujemy pomoc przy zakupach pierwszej potrzeby. Robimy to, by uchronić tych mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków jest bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku – Wydział Spraw Obywatelskich – numer telefonu pod który można dzwonić: 23 6961505 wew. 126 oraz 603 798 782 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku.

Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Zrobimy zakupy, rozliczymy na podstawie paragonu. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.

Z tej formy mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 70 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Gminie Lidzbark i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Podczas rozmowy z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Pracownik zapyta o Twoje potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. Dowóz do domu zapewnią Strażacy z naszej Gminy, bądź pracownik Urzędu.

Co najważniejsze! Jeżeli nie zgłaszałeś zapotrzebowania na pomoc i nie rozmawiałeś telefonicznie z pracownikiem Urzędu nie otwieraj drzwi! Bądźcie ostrożni.