Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

MAMY TO‼

Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku‼ Tym razem w kwocie 12 000 zł

Gmina Lidzbark otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12 000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku.

Wkład własny Gminy Lidzbark w programie to 3 000 zł. Biblioteka szkolna SP2 w Lidzbarku zostanie doposażona do końca roku 2021, za łączną kwotę 15 000 zł.