„Dobre konsultacje, dobry plan”.

W sobotę, 14 kwietnia odbyło się kolejne i zarazem ostatnie spotkanie w ramach procesu konsultacji społecznych nt. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach. Na etapie zasięgania opinii do projektu planu miejscowego wpłynęły wnioski oraz uwagi, które przedstawiamy Państwu w formie graficznej oraz w zestawieniu tabelarycznym wraz z wynikiem rozstrzygnięcia uwagi przez wykonawcę planu Pana Łukasza Piskurewicza. Wnioski oraz uwagi w znacznej części zostały uwzględnione, a te które nie mogły zostać uwzględnione zostały przez urbanistę omówione i uzasadnione podczas spotkania. Pozostałe kwestie dotyczące uwzględnienia miejsca usytuowania kosza na śmieci oraz rodzaju utwardzenia drogi zostały poddane dyskusji. Dziś przedstawiamy Państwu załącznik graficzny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest efektem naszej współpracy, po zaproponowanych przez Państwa zmianach. Wszystkim uczestnikom konsultacji serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz poświęcony czas.

Załączniki:

Załącznik graficzny do projektu miejscowego planu
Zestawienie wniosków i uwag w formie tabelarycznej
Mapa z oznaczeniem uwag