Dobra współpraca to podstawa

Wspólne inwestycje są sprawdzianem dobrej współpracy pomiędzy samorządami. Przykładem może być droga Kiełpiny-Rynek, zrealizowana przez Gminę Lidzbark oraz Gminę Grodziczno, której otwarcie odbyło się w sobotę, 3 czerwca o 12.30. – Nowo powstała inwestycja to droga, która łączy dwa powiaty, nowomiejski i działdowski oraz dwie gminy, Gminę Lidzbark z Gminą Grodziczno. Jest to droga budowana w partnerstwie z Gminą Grodziczno, a łącznie jest to około 3 km. nowego asfaltu i przede wszystkim łączy takie miejscowości jak Rynek i Kiełpiny.  – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. To kolejna duża przebudowa w miejscowości Kiełpiny. Odcinek o długości 1 165 metrów w sumie kosztował 702 542,37 zł z czego 511 528,00 zł to dofinansowanie z PROW. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański, Przewodnicząca Rady Gminy Grodziczno Urszula Plitt, sołtys Kiełpin Łukasz Machujski, radny Rady Miejskiej Tadeusz Kosman oraz sołtys Rynku Tomasz Januszewski.