DNI DORADZTWA ZAWODOWEGO

Młodzież w wieku gimnazjalnym znajduje się na szczególnym etapie swojego życia, gdzie podejmowane przez nich decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej mają wpływ na ich dalszą karierę edukacyjno – zawodową. Młodzi ludzie, decydując, do jakiej szkoły chcą iść po gimnazjum, powinni posiadać zasób wiedzy, umiejętności oraz postaw, które pomogą im wybrać taką szkołę, która w najbardziej efektywny sposób pomoże planować i realizować swoją ścieżkę kariery. Posiadając określony zasób treści i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego, uczeń gimnazjum może we właściwy sposób kształtować swoje plany życiowe . Niezwykle potrzebne więc są wskazówki, które pomogą nauczycielom gimnazjum wesprzeć uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, a w efekcie zawodu, który uczeń będzie wykonywał.

Każdego roku w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku młodzież uczestniczy w Dniach Doradztwa Zawodowego. Pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dziś” młodzież klas III w dniach 25-26.03.br miała możliwość zapoznania się z ofertami 10 szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkanie z uczniami pedagodzy zaprosili przedstawicieli szkół lidzbarskich: Liceum Ogólnokształcącego im. K.K.Baczyńskiego i Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły. Poza tym młodzież dowiedziała się o ofertach, zasadach rekrutacji i proponowanych zajęciach pozalekcyjnych w następujących szkołach:
LO nr 1 z Działdowa, LO nr2 z Działdowa, LO nr 1 z Brodnicy, Zespołu Szkół z Lubawy, Gródek, Malinowa, Kurzętnika i Iłowa.
W roku szkolnym 2014/15 podczas godzin wychowawczych w klasach III pedagodzy szkolni R. Trandziuk i J. Szczepaniak prowadzą pogadanki na temat tego, czym się kierować przy podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej. Prowadzą z młodzieżą rozmowy indywidualne, konsultacje, udzielają wszelkich niezbędnych informacji i wsparcia.
Młodzież oceniała swoje mocne i słabe strony, wypełniała test zainteresowań i skłonności zawodowych. Uczniowie mogli dowiedzieć się i przeanalizować swoje predyspozycje osobowościowe pretendujące do danego zawodu. Odbyły się też lekcje z doradztwa zawodowego prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku, panią J. Burzyńską, w kilku klasach trzecich.
Przy podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej uczniów wspierają ich rodzice, dlatego też i oni oczekują od szkoły wsparcia i doradztwa.

28 kwietnia o godz. 16.00 w lidzbarskim Gimnazjum odbędzie się doradztwo zawodowe dla rodziców i zainteresowanych szkołami ponadgimnazjalnymi uczniów. W organizacji spotkania rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i pracodawcami, którzy zatrudniają pracowników młodocianych i umożliwiają im odbycie praktyk zawodowych wesprze szkołę Stowarzyszenie Lepszy Lidzbark.

doradztwo zawodowe - gimnazum doradztwo zawodowe - gimnazum (1) doradztwo zawodowe - gimnazum (2)