„Dla każdego coś zdrowego”

Dla każdego coś zdrowego 2 dla każdego coś zdrowego 3 dla każdego coś zdrowego 4 dla każdego coś zdrowego 5 dla każdego coś zdrowego 6 dla każdego coś zdrowego Farma Noego 1 dla każdego coś zdrowego Farma Noego 2 Dla każdego coś zdrowegoStowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” zrealizowało w czerwcu bieżącego roku projekt w ramach zadania publicznego Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark „Ochrona i promocja zdrowia”. Tytuł tego przedsięwzięcia to „Dla każdego coś zdrowego”.

Ponieważ nieprawidłowe odżywianie może być przyczyną ponad 80 różnego rodzaju chorób, a jedna trzecia Polaków (dorosłych i dzieci), czyli ponad dwanaście milionów ludzi cierpi na różne, wynikające ze złego sposobu odżywiania, dolegliwości fizyczne i psychiczne – dbałość o zdrowie, powinna być jednym z zasadniczych priorytetów człowieka dążącego do pełnego i wszechstronnego rozwoju. Przekazując uczestnikom spotkania wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, ułatwiamy im zdrowy styl życia, nauki i pracy, a tym samym poprawiamy zdrowie społeczeństwa.

Zasadniczym celem projektu było zorganizowanie spotkania otwartego „Dla każdego coś zdrowegointegrującego społeczność Szkoły Podstawowej w Słupie z terenu gminy Lidzbark, tj. dzieci, ich rodziców i nauczycieli, a także członków Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa”. Akcja  miała charakter edukacyjny, promujący zdrowy styl życia, odżywiania, higienę, świadome nawyki aktywności fizycznej oraz prawidłowej postawy. W ramach programu zorganizowano zabawę dydaktyczną: ,,Jak żyć zdrowo – prawda czy fałsz”, przygotowane zostały i rozdane uczestnikom spotkania ulotki ,,Promocja zdrowego stylu życia”, przeprowadzono konkurs wiedzy, układanie haseł prozdrowotnych z rozsypanki wyrazowej, zabawy sportowe pod hasłem ,,Każde dziecko Ci to powie: sport – to samo zdrowie!”, konkurs plastyczny – wykonanie plakatów na temat: „Śniadanie daje moc”, zabawy i pląsy przy ognisku oraz wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego „Farma Noego” w Kiełpinach, gdzie zgromadzeni zapoznali się z warunkami pracy z końmi, dzieci miały możliwość przejażdżki bryczką oraz konno.