Delegacja z Oebisfelde ponownie w Lidzbarku

W dniach 17-21 maja Lidzbark gościł przedstawicieli z Oebsifelde – miasta partnerskiego z Niemiec. Wizyta niemieckich gości odbyła się z inicjatywy Burmistrza Lidzbarka, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerskie miasto reprezentowane było przez m.in. Bogumiłę Jacksch – Burmistrz Miasta Oebisfelde, przedstawicieli Bractwa Kurkowego oraz przedstawicieli Orkiestry Dętej z Breitenrode. Miasta łączą bliskie więzy przyjaźni – w tym roku mija 19 lat współpracy.

Oficjalny program pobytu zagranicznych gości rozpoczął się w piątek 17 maja wizytą na Festynie Rodzinnym zorganizowanym w Domu Kultury. Po koncercie kapeli góralskiej goście mieli okazję zwiedzić Żłobek Miejski. W sobotę delegaci uczestniczyli w uroczystych obchodach 130-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku oraz 95-lecia założenia Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku. W godzinach popołudniowych delegaci uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych korzystając z WELEXA. W niedzielę goście wzięli udział w IV Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Lidzbark Miasto Rytmu 2019”, następnie przemaszerowali na Plac Hallera gdzie pani burmistrz Bogumila Jacksch miała okazję gasić pożar podczas pokazów strażackich. Wieczorem  goście skorzystali z gościnności Koła Gospodyń Wiejskich w Bryńsku, gdzie przedstawiona została prezentacja dotycząca wiosek tematycznych na terenie gminy Lidzbark. Przedstawiciele miasta partnerskiego zobaczyli zachowane sołeckie zabytki, jak są wykonywane Welusie – lidzbarskie maskotki, a także mieli okazję do rozmów na temat dalszej współpracy oraz omówienia konkretnych przedsięwzięć podejmowanych przez miasta partnerskie.

Poniedziałek rozpoczął się konferencją w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. W spotkaniu tym wzięli udział Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Zastępca Burmistrza Janusz Bielecki, Skarbnik Gabriela Sadowska, Sekretarz Krzysztof Wieczorek oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Justyna Kochalska. Wizyta ta poświęcona była omówieniu współpracy pod kątem „Wyjazdu Moich Marzeń” – omówiono plan tegorocznego wyjazdu. W południe partnerzy z Niemiec mieli okazję spróbować swoich sił na singletracku „Weltrack”. Po dotarciu do Nadleśnictwa Lidzbark, goście wraz z przedstawicielami Lidzbarka udali się do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki życzliwości pracowników mieli okazję zwiedzić siedzibę oraz odwiedzić rezerwat Jar Brynicy i zobaczyć Dąb Rzeczypospolitej.

W ramach współpracy na ręce Burmistrza Lidzbarka otrzymaliśmy zaproszenie do Oebisfelde na 2021 r.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Konkursu: „WM DLA WM. WSPARCIE WPSÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU”