Dąb Pamięci ku czci ppor. Leona Czarkowskiego w Kiełpinach

Szkoła Podstawowa w Kiełpinach w ramach programu „Szkoła wierna dziedzictwu” włącza się w szereg akcji. 5 maja społeczność szkoły przy figurce Najświętszego Serca Jezusowego w Kiełpinach zasadziła  Dąb Pamięci poświęcony ppor. Leonowi Czarkowskiemu zamordowanemu w Twerze. Jest to pierwszy Dąb Pamięci posadzony w Gminie Lidzbark. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w miejscowym kościele pw. św. Wawrzyńca. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod figurkę Najświętszego Serca Jezusowego. Po oficjalnym przywitaniu wnuk ppor. Leona Czarkowskiego pan Maciej Czarkowski przedstawił sylwetkę Bohatera. Punktem kulminacyjnym tej części uroczystości było symboliczne posadzenie Dębu Katyńskiego przez Macieja Czarkowskiego, doradcę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Marcina Domiana, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiełpinach Gabrielę Marcinkowską oraz Radnego Tadeusza Kosmana. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali Maciej Czarkowski oraz Gabriela Marcinkowska, a poświęcił ją ks. kanonik Stanisław Rybarczyk. Po uroczystości przy figurce zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie przeszli do szkoły na uroczysty apel. Pani dyrektor na wstępie odczytała list z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i zapoznała zebranych z historią programu „Katyń. . . ocalić od zapomnienia”. Inicjatorem programu „Katyń…ocalić od zapomnienia” był Ojciec Józef Joniec, prezes stowarzyszenia Parafiada. Program objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta RP. Jego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady: jeden DĄB to jedno nazwisko. Pragnienie posadzenia Dębu Pamięci w Kiełpinach dla ppor. Leona Czarkowskiego, przez szkołę, wyraził Maciej Czarkowski, wnuk bohatera. Spełnienie prośby było dla szkoły ogromnym zaszczytem. Kolejnym punktem uroczystości był występ uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Na początku akademii wystąpił uczeń klasy VI Krzysztof Malinowski, który odśpiewał pieść „Dziś idę walczyć mamo”. Uczniów, którzy mówili wiersze przygotowały panie: Zuzanna Cybulska i Ewelina Falba. Nastroju dopełniła pieśń „Modlitwa obozowa” wykonana przez pana Krzysztofa Rychcika – nauczyciela muzyki. W kolejnej części spotkania zaproszeni goście wygłosili przemówienia. Na pamiątkę uroczystości uczestnicy otrzymali opracowaną biografię ppor. Leona Czarkowskiego, a goście wpisali się do kroniki szkolnej. Dyrektor oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Kiełpinach serdecznie dziękują wszystkim gościom za Ich obecność. Dziękują również za wszelką pomoc w organizacji uroczystości. Od dzisiaj społeczność Szkoły Podstawowej w Kiełpinach będzie miała specjalne miejsce, w którym kultywować będzie pamięć o Katyniu.