Cztery minuty na wagę życia

Jak bardzo jest potrzebna umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków i zdarzeń, nikogo nie trzeba przekonywać.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie już po raz XXVI był organizatorem mistrzostw pierwszej pomocy. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie szkół i młodzieży udziałem w konkursie. Stanowiło to dla nas wielkie wyzwanie logistyczne gdyż po raz kolejny odbyły się one na terenie miasta Lidzbark.

Do mistrzostw zgłosiło się łącznie 17 drużyn z całego Powiatu Działdowskiego. Przed zawodami wycofał się jeden z zespołów. Łącznie w mistrzostwach udział wzięło 180 uczniów, opiekunów, pozorantów, członków komisji sędziowskich i zaproszonych gości. Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał Maciej Sitarek – Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark, życząc wszystkim uczestnikom powodzenia w zmaganiach.

Drużyny sprawdzały swoje umiejętności na czterech stacjach gdzie trzeba było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach. Oceniane były: omdlenie, utrata przytomności, upadek z wysokości, porażenie prądem, przywracanie akcji serca czy radzenie sobie z drobnymi urazami. Wiedza teoretyczna o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i historii PCK była sprawdzana w formie testów na V stacji. Oceny poprawności wykonywania czynności przez drużyny dokonywała komisja złożona z zawodowych ratowników, ratowników WOPR, ratowników SOR, policjantów, strażaków, instruktora pierwszej pomocy PCK. Po raz pierwszy uczestnicy na stacji „Relax” mieli możliwość przećwiczyć resuscytację z zastosowaniem defibrylatora. W rolę poszkodowanych wcielała się już tradycyjnie młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie. Komisja sędziowska po podliczeniu punktacji ogłosiła zwycięzców mistrzostw w poszczególnych kategoriach:

Nie kwestionowanymi zwycięzcami mistrzostw była młodzież niepełnosprawna z Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.

W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 z Działdowa (309 pkt), II miejsce – Szkoła Podstawowa z Narzymia (308pkt.), a III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 z Lidzbarka (263 pkt),

W kategorii szkoły gimnazjalne: I miejsce zajęło Gimnazjum z Narzymia (317pkt), II miejsce Gimnazjum w Rybnie – (285 pkt.) zaś III miejsce – Gimnazjum z Dłutowa (268 pkt).

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych z Iłowa Osady (320 pkt.), który będzie nas reprezentował na etapie okręgowym mistrzostw dnia 17 maja 2018r. w Olsztynie, II miejsce – Zespół Szkół nr 1 z Działdowa (295 pkt.) zaś III miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Rybnie (294 pkt).

Wręczono również nagrodę za najładniejszy jednolity strój, otrzymała ją drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rumianie.

Wszystkie drużyny i uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe pocieszenia oraz  podziękowania. Wyróżnienia wręczali: Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie – Jerzy Giezek.

A tak naprawdę wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Dla każdego z nas oznacza to, że mamy szansę na uratowanie i bycie uratowanym przez kogoś, kto nie boi się podjąć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież biorąca udział w mistrzostwach na pewno temu zadaniu sprostała,  nie mamy co do tego wątpliwości. Dla uczestników mistrzostw, w wolnym czasie przygotowano ciepły posiłek,

pieczywo, słodkie bułki oraz napoje.

Oddział Rejonowy PCK w Działdowie dziękuje za wsparcie finansowe Starostwu Powiatowemu w Działdowie oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidzbark, za współorganizację: Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie, Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku, SPZOZ Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu w Działdowie,  instruktorowi pierwszej pomocy PCK – Marcinowi Pisarskiemu, naszym SIM-om z Działdowskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych – Kacprowi Węgrzynowskiemu, pozorantom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie, Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, wszystkim opiekunom drużyn i młodzieży biorącej udział w mistrzostwach.