Cześć strażackiej braci

– Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim strażakom z OSP i PSP zdrowia, satysfakcji i spełnienia marzeń. Niech walka z żywiołami, ratowanie życia i mienia niesie ze sobą także należne Wam uznanie społeczne. Dziękuję za codzienne poświęcenie, niezłomność, odwagę i konsekwencję w obliczu wyzwań i licznych zagrożeń. Niech służba, której się podjęliście będzie dla Was źródłem poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Niech Wasz patron – św. Florian – czuwa nad Wami przez cały rok – burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lidzbark hucznie swoje święto obchodzili 3 maja. Uroczystość zgromadziła nie tylko licznych strażaków i gości oficjalnych, ale przede wszystkim mieszkańców gminy. Obchody Dnia Strażaka zainaugurowała Msza Święta odprawiona przez kapelana Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ks. Stanisława Grzywacza. Po niej odbył się przemarsz na czele z niezawodną Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku do siedziby OSP w Lidzbarku. Pierwszym punktem części oficjalnej, był meldunek o gotowości do strażackiego święta złożony przez Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Stanisława Machujskiego, na ręce burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w ciepłych słowach podziękowali strażakom ochotnikom za ofiarną działalność na rzecz drugiego człowieka. Kolejnym bardzo podniosłym momentem były podziękowania, wyróżnienia dla zasłużonych druhów strażaków z terenu całej gminy, wręczenie odznaczeń za wysługę lat oraz „toporkowanie”, czyli pasowanie strażackim toporkiem nowych członków OSP przez Komendanta Stanisława Machujskiego w obecności Prezesa Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Jana Raczyńskiego. Uroczystość zwieńczona została podarunkiem, który z rąk burmistrza Lidzbarka odebrał Prezes Jan Raczyński. Jednostka OSP w Lidzbarku wzbogaciła się o nową pompę.