Ćwiczenia strażackie

W czwartek, 29 czerwca na lidzbarskiej plaży miejskiej odbyły się ćwiczenia sprawdzające możliwości współpracy WOPRu z jednostkami ochrony przeciwpożarowej poprowadzone przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Olsztyna. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki ochotniczych straży pożarnych z Lidzbarka, Kiełpin i Rybna, a także jednostka ratowniczo – gaśnicza z Działdowa oraz lidzbarski WOPR. Podczas ćwiczeń strażacy mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie udzielania pomocy tonącemu czy wyciągania z wody topielca.