Ćwiczenia strażackie

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt, to także grupa ochotników, która coraz częściej swym poziomem wyszkolenia, wiedzy i umiejętności ratowniczych dorównuje kolegom z PSP.

Dzisiaj o godz. 10.00 na terenie Poldrew Trading Company Sp. z o.o. 
w Lidzbarku odbyły się  ćwiczenia taktyczno-bojowe Komendanta Miejsko-Gminnego OSP  dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy pn. „POLDREW 2019″. Celem ćwiczeń było  doskonalenie współpracy personelu zakładu ze służbami ratowniczymi, zapoznanie służb z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu i możliwościami prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, sprawdzenie możliwości alarmowania oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia łączności radiowej na terenie akcji. W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 8 zastępów OSP. W działania zaangażowano również Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Po zakończeniu całość ćwiczeń została podsumowana przez mł. bryg. inż. Piotra Bojanowskiego oraz kpt. Krzysztofa Dzięgielewskiego z KP  PSP w Działdowie.

Dla wszystkich uczestników ćwiczeń czekał ciepły posiłek ufundowany przez właściciela firmy.