Ćwiczenia RENEGADE /SAREX -21

W dniach 17 – 21 maja 2021 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE /SAREX -21. Jednym z elementów ćwiczenia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.W dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 8:00-11:00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.W ramach treningu emitowany będzie:

  • dźwięk modulowany trwający trzy minuty: ogłoszenie alarmu;
  • ciągły trwający trzy minuty: odwołanie alarmu.