Co słychać w naszych szkołach…

„Pamiętne rocznice”

30 października w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku odbył się uroczysty apel upamiętniający 70. rocznicę śmierci Wincentego Witosa. Na apelu zebrała się cała społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie dyrektor szkoły Piotr Kościński w swoim wystąpieniu wspomniał inicjatorów nadania szkole imienia Wincentego Witosa. Uczniowie z koła historycznego przedstawili relację jednego z uczestników pogrzebu Wincentego Witosa umieszczoną w biuletynie PIAST Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Dla uczczenia pamięci występujący uczniowie zaśpiewali pieśń o Wincentym Witosie. Nie zabrakło również kwiatów i znicza w miejscu pamięci patrona szkoły, który tego dnia zapalił Przewodniczący Samorządu Szkolnego Mikołaj Kapiński. Następnie dyrektor szkoły ogłosił wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Wincenty Witos w oczach dzieci”. Laureatem konkursu został Miłosz Łoziński, I miejsce zdobyła Nikola Rolka, II miejsce Milena Kalwa, III miejsce Arkadiusz Kraszewski. Wyróżnienia otrzymali: Hubert Rostkowski, Marlena Granica, Filip Kordalski i Kacper Kleist. Za zdobyte miejsca i wyróżnienia wszyscy uczniowie otrzymali  nagrody książkowe. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników apelu.

WARSZTATY  BURSZTYNNICZE  W  SP KIEŁPINY

28 października w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbyły się warsztaty bursztynnicze. Prowadzący przedstawił ich pochodzenie, omówił największe okazy oraz opowiedział o szlaku bursztynowym. Uczniowie mogli zobaczyć ciekawe okazy bursztynnicze. Dowiedzieli się również, czym w mineralogii jest inkluzja — występowanie ciała obcego w strukturze stwardniałej żywicy. W ramach warsztatów młodzi badacze poznali właściwości fizyczne i chemiczne analizowanych okazów. Z dużym zainteresowaniem spotkał się pokaz topienia bursztynu, dzięki czemu uzyskuje się kadzidełka. Bursztynnicy wzięli też udział w szlifowaniu i polerowaniu bryłek bursztynu. Można było również stworzyć rysunek, korzystając z drobin bursztynowych. Powstały bardzo ciekawe prace. Stosowane podczas zajęć bursztyny stały się własnością dzieci. Dzięki warsztatom bursztynniczym uczniowie szkoły mogli poznać tajniki techniczne odnoszące się do bursztynów.

Warsztaty ekologiczne w SP Bryńsk

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bryńsku brali udział w warsztatach ekologicznych, które odbyły się w dniach 19-20 października w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „WILGA” w Górznie koło Brodnicy. W warsztatach wzięło udział łącznie 19 uczniów klasy V i VI pod opieką Iwony Strungowskiej i Urszuli Bieńkowskiej. Celem warsztatów ekologicznych było wdrożenie edukacji ekologicznej, jako edukacji interdyscyplinarnej w szkole i poza nią, wyrobienie nawyku dbania o środowisko przyrodnicze, poznanie różnych form ochrony przyrody, nauczenie się rozpoznawania gatunków i wieku drzew, roślin i zwierząt, rodzaju skał występujących w przyrodzie oraz charakterystycznych dla regionu form geomorfologicznych.

Uczestnicy warsztatów brali udział w zajęciach tematycznych:

-Walory Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
-Flora Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
-Fauna Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

W ramach warsztatów odbyła się piesza wycieczka do Rezerwatu „Szumny Zdrój”.

SP Bryńsk w Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego

22 października uczniowie klas 0-III SP w Bryńsku uczestniczyli w wycieczce do Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Dzieci miały możliwość zapoznania się z historią Zakonu Krzyżackiego poprzez atrakcyjne środki interaktywne. W atrakcyjny i przystępny sposób poznały przebieg bitwy pod Grunwaldem. Największym powodzeniem cieszyła się sala, w której dzieci mogły poczuć się rycerzami i damami dworu, czy przeżyć uwięzienie.