Co słychać w naszych szkołach… – relacja z zakończenia roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego klas VI

23 czerwca 88 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Lidzbarku uroczyście zakończyło sześcioletnią naukę w owej placówce. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli również zaproszeni goście: zastępca Burmistrza pan Janusz Bielecki, dyrektor ZEASiP-u pan Zygmunt Osmański, ks. kan. Stanisław Grzywacz, komendantka Hufca ZHP pwd. Aleksandra Trzaskalska, hm. Daniela Gawińska i przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Lemański.

Podczas apelu dyrektor szkoły pani Beata Piątkowska wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, tj. średnią ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie. Łącznie wyróżniono 29 uczniów.

Statuetkami zostali także uhonorowani uczniowie, którzy mieli wysokie osiągnięcia sportowe i edukacyjne na szczeblu wojewódzkim i wyższym. Nagrodzono również uczniów, którzy na sprawdzianie klas VI uzyskali stuprocentowy wynik z języka polskiego, matematyki lub języka angielskiego.
Dyrektor szkoły oraz wychowawcy klas VI podziękowali także rodzicom, którzy w szczególny sposób w ostatnich latach wspomagali działania wychowawcze, szkolne i klasowe.
Głos zabrał także pan Janusz Bielecki, który pogratulował uczniom i ich rodzicom wysokich wyników w nauce, konkursach oraz sporcie i odczytał list od Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, która składała się ze scen, podczas których uczniowie wspominali swój czas spędzony w szkole oraz dziękowali nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie. Krótkie scenki były przeplatane piosenkami w wykonaniu uczennic klas VI.

Bal szóstoklasistów w SP Lidzbark

21 czerwca w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbył się coroczny Bal Szóstoklasistów. Bal przemówieniem rozpoczęła o godz. 17.00 pani dyrektor Beata Piątkowska, która życzyła szóstoklasistom wspaniałej zabawy. Zanim jednak zabawa się zaczęła, uczniowie przepięknie zatańczyli poloneza, do którego przygotowała ich pani Danuta Szuman. Szóstoklasiści bawili się podczas balu wspaniale i na pewno będą mieli piękne wspomnienia. Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc przy organizacji balu.

Niech żyją wakacje! Zakończenie roku w SP Słup

W piątek w Szkole Podstawowej w Słupie już od samego rana było niezwykle gromko i bardzo licznie. Tuż przed godziną dziewiątą wszyscy zaproszeni goście, uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkoły i przedstawiciele organu prowadzącego – Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Szansa” zebrali się na terenie przyszkolnym, by uroczyście podsumować i zakończyć rok szkolny 20015/20016. A że pogoda była doskonała, radosny nastrój udzielił się całej społeczności. Dyrektor Szkoły Pani Beata Kozłowska serdecznie powitała zebranych i podsumowała całoroczne zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracownika obsługi w realizację działań podejmowanych przez naszą placówkę. Uroczystość zakończenia roku szkolnego uatrakcyjnili słowem i piosenką uczniowie klasy piątej i szóstej pod kierunkiem Pań Beaty Kozłowskiej i Katarzyny Mróz.

Wszyscy uczniowie, wyróżniający się osiągnięciami dydaktycznymi, zachowaniem i sukcesami w różnorodnych konkursach, zawodach, otrzymali stosowne świadectwa, nagrody, dyplomy. Po raz kolejny, nasi wychowankowie, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen z zajęć dydaktycznych zostali uhonorowani nagrodą pieniężną przez ks. Piotra Nowaka – proboszcza parafii w Boleszynie. Tegoroczni liderzy to Wiktoria Szynaka z kl.V i Janusz Ostrowski z kl.VI. Podziwiamy i gratulujemy!

Dyrektor szkoły wyraziła swoje uznanie wszystkim, którzy w ciągu całego roku wspierali nasze inicjatywy, włączali się w ich realizację. Szczególne podziękowania skierowała do Pana Pawła Ciesielskiego – radnego naszej gminy, Pani Agaty Sitarz – prezes Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lidzbarku, Państwa Iwony i Mariusza Wrzosków, Pani Grażyny Ciesielskiej – prezesa Stowarzyszenia, Pana Wiesława Czarneckiego – członka zarządu Stowarzyszenia, Pana Józefa Jarzębskiego, Pana Wojciecha Fiszera. Pani dyrektor swoją wdzięczność okazała również wielu rodzicom naszych podopiecznych. Wszyscy przyjaciele naszej szkoły otrzymali pisemne podziękowania i gromkie brawa. Na zakończenie słowa wdzięczności zostały skierowane również do Pani Dyrektor.
W imieniu wszystkich pracowników szkoły, Pani prezes Stowarzyszenia podziękowała
za dotychczasową współpracę, zrozumienie i życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego w lidzbarskim Gimnazjum

Podobnie jak w innych szkołach, również w lidzbarskim gimnazjum, w piątek 24 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe a ich rodzice listy gratulacyjne.

Najlepszymi uczniami klas I są:

Nowińska Kinga- średnia ocen 6,0
Celmer Małgorzata- 6,0
Roch Julia- 5,81

Prymat w klasach II wiodą:

Kawka Wiktor-5,62
Czaplińska Joanna- 5,62
Goszka Jakub-5,62

Wśród uczniów klas III najwyższymi średnimi ocen legitymują się:

Gęborys Monika-5,93
Zielińska Aleksandra- 5,71
Wąsiweska Julia i Rzymowska Daria- 5,67

Dyrektor poinformował również zgromadzonych, że wyniki egzaminu gimnazjalnego lokują uczniów w 5 staninie z następujących zakresów: języka polskiego, historii, wos, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego. Perłami w zestawie ocen z egzaminu są prace ocenione przez Komisję Egzaminacyjną na poziomie 100%. Dotyczy to następujących uczniów: Przemysława Gyża, Natalii Bakulskiej i Klaudii Cichockiej oraz Moniki Gęborys.

Tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego uzyskał Cezary Kraszewski, laureat ubiegłorocznego konkursu z historii.

W ramach realizowanych konkursów Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty nadał również uczniom Gimnazjum tytuły finalistów:

  • Z chemii- Aleksandrze Zielińskiej
  • Z języka polskiego- Darii krzymowskiej
  • Z geografii- Monice Gęborys
  • Z j. niemieckiego- Monice Grześkiewicz
  • Z j.angielskiego- Przemysławowi Gyża.

Część artystyczną apelu przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Lidii Ostrowskiej i pani Małgorzaty Wrzosek. Głos zabrał także wiceburmistrz Janusz Bielecki. Pogratulował uczniom i rodzicom wyników w nauce i konkursach oraz sporcie i odczytał list burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SP KIEŁPINY

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kiełpinach tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godz. 8.00 odprawioną przez ks. proboszcza Stanisława Rybarczyka. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam na korytarzu szkolnym zabrzmiał ostatni dzwonek i o godz. 9.00 nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Swoją obecnością na apelu zaszczycili nas państwo B.Z.Rogozińscy z Kiełpin, państwo I.R.Grams z Kiełpin oraz prezes Stowarzyszenia OPOKA pani Danuta Ciesielska. Pani dyrektor Gabriela Marcinkowska przywitała wszystkich i rozpoczął się uroczysty apel. Po występie przygotowanym przez klasę II pod kierunkiem wychowawcy pani Doroty Waleśkiewicz, nastąpiło wręczenie uczniom nagród i świadectw z wyróżnieniem W roku szkolnym 2015/2016 prymusami okazali się: KLASA I: Izabela Piórkowska, Sandra Sadowska, Ewelina Jagodziewska; KLASA II: Karolina Truszczyńska, Amelia Gurzyńska, Daniel Lewandowski, Nikola Wielgoszyńska, Nadia Rynkiewicz; KLASA IV: Michał Kleist śr. ocen 5,09, Maja Rakoczy śr. ocen 4,81, Szymon Jaroszewski śr. ocen 4,81; KLASA V: Karol Puczyński śr. ocen 5,45, Cezary Lewandowski śr. ocen 5,27, Oliwia Łukaszewska śr. ocen 5,00. Na zakończenie pani dyrektor wręczyła zaproszonym gościom, podziękowania za bezinteresowną pomoc i wsparcie działań szkoły. Podziękowania otrzymali państwo Rogozińscy, państwo Grams i pan Jan Falba. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby we własnym gronie dokończyć zakończenie roku szkolnego. Zostały wręczone pozostałe świadectwa i nastąpiło pożegnanie z wychowawcami.

POŻEGNANIE SZÓSTOKLASISTÓW SP KIEŁPINY

23 czerwca nastąpiło uroczyste pożegnanie uczniów klasy VI ze Szkołą Podstawową w Kiełpinach. Apel rozpoczął się występem uczniów klasy V, którzy pożegnali swoich kolegów wymownym spektaklem. Było dużo śmiechu i zabawy. Piątoklasiści na pamiątkę wręczyli kolegom złote medale. Następnie uczniowie klasy VI dziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za wkład włożony w ich wychowanie. W przygotowanej części artystycznej wyrazili swoją wdzięczność za spędzone razem lata. Na zakończenie uczniowie klasy VI wręczyli pracownikom szkoły kwiaty i upominki. Szóstoklasiści szczególnie dziękowali wychowawczyni pani Zuzannie Cybulskiej. W oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Następnie dyrektor Gabriela Marcinkowska wręczyła uczniom świadectwa i nagrody, a rodzicom którzy aktywnie uczestniczyli w życiu naszej placówki, podziękowania. Podziękowanie otrzymali również państwo Alina i Rafał Stachewicz, którzy prowadzą księgowość szkoły. Po tej części uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców, a szóstoklasiści i piątoklasiści mogli po raz ostatni wspólnie spędzić czas przy muzyce. Absolwentom Szkoły Podstawowej w Kiełpinach życzymy owocnych sukcesów w dalszej edukacji. Mury naszej szkoły opuścili: Krystian Stankowski śr. ocen 5,36, Olga Szczepańska śr. ocen 5,27, Mateusz Truszczyński śr. ocen: 5,18, Oliwia Cegielska śr. ocen 5,00, Patryk Ciesielski śr. ocen 4,81, Natalia Igelska, Mateusz Krzemiński, Szymon Lóźniewski, Jakub Machujski, Kacper Szulc.