Co słychać w naszych szkołach…

# „Dzieci uczą rodziców”. SP Dłutowo

Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”. 

Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”.

Pierwsze lekcje już się u nas odbyły. Pora teraz na rozmowy rodziców i dzieci.
Maluchy do dzieła.

Bieg po zdrowie w SP Dłutowo

15 października to  Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Głównym celem tej akcji jest uświadamianie ludziom jak ważna jest profilaktyka, samobadanie oraz korzystanie z usług specjalistów. Jednym  z najważniejszych założeń jest także ukazanie czynników ryzyka oraz pierwszych objawów choroby.

Tego dnia okazuje się wsparcie nie tylko osobom chorym, ale i ich rodzinom, które także toczą ciężką batalię o życie swoich najbliższych. Znakiem solidarności z chorymi i ich rodzinami jest różowa wstążka.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Szacuje się, że dotyka on co 14 Polkę. Przerażające jest również to, iż znacznie obniżył się wiek osób walczących z nowotworami piersi. Kiedyś dotyczyły one głównie kobiet pomiędzy 50, a 65 rokiem życia. Obecnie dotyka znacznie młodsze osoby – nawet 30 letnie!

15 października prowadzone są w całej Europie kampanie, których celem jest uświadomienie kobietom jak ważna jest profilaktyka w wykrywaniu i leczeniu raka piersi. W Polsce odbywa się wiele imprez profilaktycznych i biegowych dedykowanych kobietom, które promują profilaktykę nowotworową.

Jedną z takich imprez jest Bieg Kobiet – Zawsze Pier(w)si, w którym licznie biorą udział panie nauczycielki z naszej szkoły.

Z tej okazji w czwartek 17 października w Szkole Podstawowej w Dłutowie zespół wychowawczo – profilaktyczny zorganizował we współpracy z panią pielęgniarką Krystyną Komosińską „Bieg Małych Kobietek – bieg po ZDROWIE”.

Bieg został poprzedzony prelekcją pani pielęgniarki na temat zdrowego stylu życia. Uczennice klasy VIB przedstawiły prezentację wprowadzając w tematykę profilaktyki raka piersi. Przed biegiem odbyła się rozgrzewka w tanecznym rytmie zumby. Różowy korowód przebiegł ulicami Dłutowa, pozdrawiając uśmiechem mieszkańców.

Za przygotowanie spotkania profilaktycznego serdecznie dziękujemy pani Marcie Brzozowskiej, Irenie Leszczewicz i Marzannie Nąć.

                

Dzień Papieski w SP Dłutowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

                                                                                                                    Jan Paweł II

16 października 2018 roku  odbył się XIX Dzień Papieski. Hasło przewodnie przyświecające tegorocznym obchodom  „Wstańcie, chodźmy!” – to słowa Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka, ale to także tytuł ostatniej książki Jana Pawła II z 2004 r..

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. o godz. 8.30 w kościele parafialnym w Dłutowie pod  przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Kowalskiego. Ksiądz nawiązał do życia każdego człowieka, które powinno być przepełnione miłością i wiarą w Boga jak również,    że Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 roku jako wyraz wdzięczności i łączności duchowej z Janem Pawłem II.

Po zakończonej Mszy Świętej nastąpił występ artystyczny w wykonaniu uczniów z klasy 6 i 7  oraz grupy chóru szkolnego. Uczniowie w swoim programie artystycznym przypomnieli dzieciństwo Karola Wojtyły, które nie było kolorowe i usłane różami, a jednak pomogło Mu stać się Wielkim Człowiekiem, znanym na całym świecie i kochanym przez wszystkie narody.  Jego wielka siła, którą czerpał od Boga i Matki Bożej prowadziła Go do najdalszych zakątków świata. Chcieli pokazać, że niósł On nadzieję tam, gdzie Jej brakowało. Spotykał na swej drodze dzieci i młodzież, przed którymi stawiał trudne zadania, wierząc, że młodzi są nadzieją i przyszłością świata. Wierzył, że każdy może się zmienić, być dobrym i świętym.   Dzieci śpiewały także ulubione pieśni Ojca Świętego, ukazali najważniejsze fragmenty z pontyfikatu papieża oraz wybrane przemówienia, które wygłaszał do Polaków. Szczególną uwagę chcieliśmy zwrócić na naukę Jana Pawła II, którą kierował do dzieci i młodzieży, chcieliśmy ukazać relacje, jakie łączyły Papieża z najmłodszymi.

Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował dzieciom i młodzieży za występ oraz p. Marii Przybysz- Giżyńskiej, p. Jolancie Cichockiej i p. Magdalenie Czarneckiej- Osmólskiej za przygotowanie montażu słowno- muzycznemu. Dziękujemy również p. Zbigniewowi Margalskiemu za wsparcie techniczne.

SPOTKANIA Z OBCOKRAJOWCAMI W RAMACH OTK

Od kilku lat, w ramach doradztwa zawodowego, w Szkole Podstawowej w Dłutowie organizujemy Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jest to akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Ma ona na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań na rzecz poradnictwa zawodowego. OTK to również wzmocnienie potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego młodego człowieka.    

   Tegoroczna edycja OTK odbyła się pod hasłem ,,Wielokulturowość kapitałem przyszłości” w dniach 21 – 25.10.2019 roku. Wielokulturowość staje się w naszym kraju zjawiskiem powszechnym, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W Polsce osiedlają się osoby z innych państw, stając się naszymi sąsiadami w szkole, w pracy, w naszej miejscowości. Dzięki temu mamy możliwość poznania nowych kultur, tradycji, obyczajów innych narodów.

   W ramach naszych działań odbyło się spotkanie z cudzoziemcami mieszkającymi i pracującymi w Polsce. Naszymi gośćmi byli: pani Natalia Mańkowska, Ukrainka pracująca w zakładzie ,,Karwel”  w Starym Dłutowie oraz pan Aleksander Tkaczenko, również obywatel Ukrainy, który pracuje w firmie Heinz Glas w Działdowie. Opowiedzieli uczniom, w jaki sposób znaleźli się w naszym kraju, jak postrzegają Polaków, czy dobrze się im się u nas żyje, jak długo planują tu zostać. Następnie odpowiadali na pytania uczniów, którzy byli zainteresowani kulturą ukraińską, językiem, zwyczajami. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze, a goście byli zadowoleni z życzliwego przyjęcia. Mamy w planach następne takie spotkania, gdyż jak powiedział llja Erenburg ,,Ogromnie trudno zrozumieć drugiego człowieka, trudniej niż oglądać morza na odległej planecie”. Dlatego zrozumieć, znaczy pokonać strach przed tym co nowe i nieznane, a wtedy będziemy w przedstawicielach innych narodów widzieć przyjaciół, a nie wrogów.

Pasowanie na przedszkolaka w SP Słup

Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowe święto, które w Szkole Podstawowej w Słupie odbyło się 25 października. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez Panią dyrektor Beatą Kozłowską. Następnie dzieci pod okiem wychowawczyni Pani Grażyny Kacprowicz zaprezentowały swoje umiejętności, które nabyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu- śpiewały, tańczyły, recytowały wiersze. Dla niektórych dzieci był to pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Ten dzień zapewne na długo zapadnie w ich pamięci. Po prezentacji artystycznej Pani dyrektor odczytała uroczyste przyrzeczenie. Za dotknięciem czarodziejskiego ołówka każde dziecko stało się dzielnym przedszkolakiem. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz drobny upominek. Dla przedszkolaków było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

Ślubowanie Pierwszoklasistów w SP Słup

17 X 2019 r. w Szkole Podstawowej w Słupie odbyło się Ślubowanie Pierwszoklasistów. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, witając wszystkich przybyłych: rodziców uczniów klasy I, nauczycieli, uczniów, a przede wszystkim naszych pierwszaków. Następnie mieliśmy okazję obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez debiutantów pod kierunkiem wychowawczyni – Pani Grażyny Ciesielskiej. Za nim nadszedł moment ślubowania nie mogło zabraknąć krótkiego testu sprawdzającego zarówno wiedzę, jak i sprawność fizyczną pierwszoklasistów. Na szczęście wszyscy spisali się na medal. W ostatnim zadaniu na próbę zostały wystawione kubki smakowe uczniów, a mianowicie każdy musiał wypić sok o nieznanym smaku. Nikomu nie zabrakło odwagi i każdy go skosztował, a co więcej na twarzach wszystkich zagościł uśmiech, oznaczający, że jednak był smaczny 😊 Kolejnym punktem był długo wyczekiwany moment ślubowania, a następnie pasowania na ucznia klasy I, którego dokonała Pani Dyrektor. Na zakończenie, by upamiętnić ten dzień, pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

SP KIEŁPINY – PIERWSZA ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA

13 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kiełpinach obchodzono Pierwszą Rocznicę Nadania Szkole Imienia Orła Białego. Uroczystość rozpoczęła się udziałem uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych Gości we Mszy św. w kościele parafialnym w Kiełpinach. Mszę św. odprawił ksiądz kanonik Sylwester Ćwikliński. W oprawę liturgii byli aktywnie zaangażowani uczniowie śpiewający pieśni i czytający modlitwy. Po Mszy świętej wszyscy przeszli do Dębu Pamięci, gdzie zostały złożone biało-czerwone kwiaty. Następnie zgromadzono się w sali gimnastycznej, której dekorację przygotowały panie: Natalia Żurek i Natalia Gemba.. Pani Dyrektor Gabriela Marcinkowska przywitała zebranych Gości oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Zuzanny Cybulskiej, Agnieszki Witkowskiej i Magdaleny Gurzyńskiej. Po części artystycznej uczestnicy uroczystości wysłuchali wiersza oraz obejrzeli prezentację dorobku naszej szkoły. Następnie głos zabrała pani Beata Żujewska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie. W podziękowaniu za przybycie dyrektor szkoły w Kiełpinach wręczyła pani Beacie Żujewskiej statuetkę Przyjaciela Szkoły. Na zakończenie rozstrzygnięto gminne konkursy: plastyczny i literacki pt.: „Biały Orzeł we współczesnym świecie”. W konkursie plastycznym nagrodę otrzymał Kacper Jaroszewski uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach, natomiast w konkursie literackim Patryk Orzechowski uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. W.Witosa w Wąpiersku. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Pani dyrektor G.Marcinkowska podziękowała za udział w uroczystości oraz zaprosiła na poczęstunek przygotowany przez Radę rodziców. To była piękna uroczystość. Społeczność szkolna jest dumna, że od roku szkoła nosi imię Orła Białego.

KONKURS WIEDZY O POWIECIE DZIAŁDOWSKIM – SP Dłutowo

   07 listopada 2019 roku uczennice  Weronika Pydynkowska, Zuzanna Ucińska (klasa VII)  oraz Natalia Stawicka (klasa VIII) reprezentowały naszą szkołę
w powiatowym finale Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim.
Jest on organizowany od lat przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej i propaguje wiedzę o naszej ,,Małej Ojczyźnie”.

W kategorii szkół podstawowych, kolejny rok ,  II miejsce zajęła nasza uczennica Natalia Stawicka. Serdecznie gratulujemy sukcesu, jesteśmy dumni.

   Naszym uczennicom dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Współpraca pierwszoklasistów z biblioteką – SP Dłutowo

13 listopada 2019 roku uczniowie klasy pierwszej, wraz z wychowawczynią Dorotą Klejnowską wybrali się do biblioteki na lekcję, która dotyczyła lektury „Drzewo do samego nieba” . W ramach akcji „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki” dzieci wykonały „szafy”, w których przedstawione zostały kolejne rozdziały książki. Każdy rozdział zamknięty został w oddzielnym okienku wklejonym do kamienicy. Znalazła się tu kuchnia Pani Rachlińskiej, pokój krawcowej, pokój Dorotki i Zezusia, gniazdo oraz najwyższy konar, który był osiągalny tylko dla Pawła. Praca nad projektem bardzo zaangażowała dzieci. Dziękujemy pani Agnieszce za wspaniałą współpracę. Spotkamy się jeszcze na pewno.

Wędrujemy śladami historii Lidzbarka – SP1

16 października uczniowie klasy IIb wraz z wychowawczynią Katarzyną Czaplińską oraz panią Bożeną Tejs wybrali się na wycieczkę po Lidzbarku w poszukiwaniu miejsc z archiwalnych fotografii przedstawiających nasze miasto. Celem było wykonanie współczesnych zdjęć w tych samych miejscach i z tej samej perspektywy.

Wyjście poprzedzone było przeglądaniem oraz analizą zdjęć przekazanych przez pana Zygmunta Mężykowskiego, pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, za które uczniowie serdecznie dziękują. Wytyczona została trasa wycieczki, przygotowany aparat, tablet oraz kalendarz ze zdjęciami do porównania  miejsc, które należało sfotografować.

Wyniki pracy uczniów wykorzystane będą do utworzenia galerii podczas zaplanowanego w listopadzie „Wieczoru lidzbarskich legend” dla klas I – III oraz okolicznościowej dekoracji korytarza z okazji 100 rocznicy Powrotu Lidzbarka do Macierzy.

Dentobus w SP Bryńsk

Piękny uśmiech to podstawa. W myśl tego powiedzenia 14 listopada do Szkoły Podstawowej w Bryńsku zawitał po raz pierwszy mobilny gabinet stomatologiczny zwany „Dentobusem”. Nasza szkoła jako jedna z pierwszych szkół w naszej gminie została objęta opieką stomatologiczną w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia.  Tak zwany „Dentobus” jest w pełni wyposażonym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Wartość jednego samochodu to ok 1.5 mln złotych. Wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w takiej formie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, tak aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów. W trakcie wizyty dentobusu uczniowie otrzymali przegląd stomatologiczny oraz zalecenia odnośnie dalszego leczenia. Każdy uczeń  mógł skorzystać z opieki mobilnego gabinetu stomatologicznego po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia. Opieka stomatologiczna dentobusu była bezpłatna.

SP KIEŁPINY – SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO

W środę, 6 listopada uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią panią Anną Aniszewską przyrządzali w szkole kanapki oraz szaszłyki owocowe. Przygotowanymi pysznościami, cała społeczność szkolna częstowała się podczas przerwy międzylekcyjnej. Kanapki i szaszłyki były pyszne i zdrowe, a kolorowy wygląd zachęcał do konsumowania. Akcja została zorganizowana w ramach realizacji programu „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w SP1

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku kolejny raz włączyła się w obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbył się w dniach 21 – 25 października 2019 roku pod hasłem: „Pasja, profesja, powołanie”. Tegoroczna tematyka Tygodnia Kariery miała na celu wspieranie uczniów w realizowaniu ich pasji i zachęcanie ich do rozwijania zainteresowań, co warunkuje w przyszłości skuteczniejsze podejmowanie decyzji w drodze kształcenia i w wyborze zawodu.

W ramach obchodów tego tygodnia dla społeczności szkolnej przygotowano tablice informacyjne związane z założeniami OTK oraz przegląd zawodów w formie zdjęć. Uczniowie przyszli do szkoły ubrani charakterystycznie do wskazanej branży zawodowej, a wspólnie z wychowawcami wykonali plakaty z charakterystyką danej branży, np. mundurowej, medycznej, usługowej, naukowej, artystycznej czy sportowej. Nauczyciele podczas zajęć z wychowawcą, zajęć bibliotecznych, świetlicowych rozmawiali z uczniami na temat ich pasji oraz zachęcali do rozwijania zainteresowań. Przyszłym absolwentom naszej szkoły życzymy trafnych wyborów i sukcesów na nowej drodze edukacyjnej.

Inicjatorem wydarzenia była pani Anna Kowalkowska – koordynator doradztwa zawodowego w szkole.

SPOTKANIE ZAWODOZNAWCZE Z PRACOWNIKAMI KOLEI – SP Dłutowo

6 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Dłutowie odbyło się spotkanie  informacyjno – edukacyjne z pracownikami Polskich Linii Kolejowych.

 Pani Wiesława Pawska, koordynator kampanii społecznej ,,Bezpieczny przejazd”, przybliżyła uczniom, na czym polega praca maszynisty, konduktora, pracowników Straży Ochrony Kolei.

Społeczność szkolna dowiedziała się również, jak należy zachowywać się na terenie kolejowym, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i  innych. Prelekcja  opatrzona była ciekawymi multimedialnymi wizualizacjami. Dodatkową atrakcją było wystąpienie pracowników Straży Ochrony Kolei, panów Mirosława Różyckiego i Kamila Lewickiego, którzy opowiadali o warunkach swojej pracy i zaprezentowali elementy umundurowania. Wiele z nich testowali uczniowie, mogąc poczuć się jak pracownicy ochrony.

Udział dzieci i młodzieży w kampanii społecznej ,,Bezpieczny przejazd” na długo pozostanie w pamięci i miejmy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa na terenie kolejowym. Spotkanie z pracownikami kolei przybliżyło uczniom warunki ich pracy, zachęciło do przemyśleń nad dalszą drogą edukacyjno – zawodową.

 Serdeczne podziękowania dla pracowników Polskich Linii Kolejowych, z którymi mieliśmy przyjemność spotkać się w naszej szkole.

Pożegnanie nauczycielki w SP Słup

12.11.2019r. pożegnaliśmy Panią Marię Żach, która odeszła na emeryturę. Przez 38 lat była szanowaną i lubianą nauczycielką w Szkole Podstawowej w Słupie. Drugoklasiści, którzy jako ostatni byli wychowankami Pani Marii, podziękowali Jej za wspólny rok pracy. W imieniu pozostałych uczniów wystąpił Samorząd Uczniowski, który skierował do Pani Żach wiele ciepłych słów. Na koniec przemówiła dyrektor Beata Kozłowska, która podziękowała za wieloletnią pracę, za wysiłek i trud włożony w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. W imieniu swoim, Prezes Stowarzyszenia Pani Katarzyny Mróz oraz pracowników szkoły, życzyła wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i pogody ducha, a także realizacji swoich pasji. Raz jeszcze dziękujemy Pani Marii Żach za jej pracę i życzymy wszystkiego co najlepsze.

Wizyta Misjonarza w Szkole Podstawowej w Dłutowie

W ramach nadzwyczajnego miesiąca misji ogłoszonego przez papieża Franciszka do naszej szkoły w Dłutowie przyjechał Salezjanin ks. Tomasz Łukaszuk. Spotkał się ze wszystkimi uczniami naszej szkoły od klasy zerowej, aż po ósmą. Ksiądz Tomasz jest salezjaninem od 24 lat z czego 12 spędził na Madagaskarze w  trzech odstępach czasu. Odwiedził różne rejony wyspy. Opowiadał dzieciom o trudnej i jednocześnie pięknej pracy misjonarzy. Zaczął od nauki dzieci „dzień dobry” w języku malgaski i francuskim, których używa się na Madagaskarze. Mówił jak biedni są ludzie, którzy tam mieszkają, ale również szczęśliwi. Opowiadał jak Malgasze cenią sobie posiadanie jakiejkolwiek książki oraz jak dzieci samodzielnie wykonują zabawki z odpadów. Pokazywał rower wykonany z puszki po przecierze pomidorowym i piłki z torebek foliowych. Prezentował także filmy pokazujące jak Malgasze chwalą Boga tańcem podczas Eucharystii. Ks. Tomasz zaprezentował również  różnego rodzaju chusty, które noszą kobiety z tego kraju i koszulki tamtejszych mężczyzn. Salezjanin z ciągłym uśmiechem na twarzy odpowiadał na pytania naszych uczniów. W ramach pomocy misyjnej na Madagaskarze zebraliśmy od uczniów dowolne środki na cele Ośrodka Misyjnego Salezjanów. Na koniec każdej tej wyjątkowej lekcji religii ksiądz podarował każdemu uczestnikowi różaniec na rękę z napisem jednej z akcji Salezjanów pt. „odważ się być dobrym”. Dzięki tym wyjątkowym lekcjom religii uczniowie mieli okazję bliżej zapoznać się z tematyką jednego z wielu krajów misyjnych.

Uczniowie klasy V a – poszukiwaczami skarbów

25 października klasa V a Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku wzięła udział w grze terenowej Questing – Poszukiwacze Skarbów, organizowanej przez Welski Park Krajobrazowy. Uczniowie wraz z wychowawcą panią Alicją Kraszewską i opiekunem panią Katarzyną Nizgorską przeszli szlakiem Las Nadwelski w poszukiwaniu ukrytych słoiczków z pytaniami dla całej grupy. Zaopatrzeni w mapki terenu oraz zdjęcia miejsc ukrycia zagadek, pod czujnym okiem Starszego Strażnika Parku pana Arkadiusza Abramowskiego, piątoklasiści uważnie poruszali się wzdłuż ścieżki dydaktycznej, starając się odnaleźć ukryte pytania.

Wyprawa klasy piątej stała się doskonałą okazją do współpracy, będąc jednocześnie piękną lekcją przyrody. Uczniowie obserwowali zwierzęta leśne, zbierali grzyby i cieszyli oko jesiennym krajobrazem.

Podziel się żywnością – akcja społeczna w SP Słup

Członkowie SK PCK oraz wolontariusze SP w Słupie pod opieką dyrektor szkoły pani Beaty Kozłowskiej, pani Grażyny Kacprowicz i pani Jolanty Kosman włączyli się w ogólnopolską kampanię w ramach Dnia Walki z Głodem. Z hasłem PODZIEL SIĘ ŻYWNOŚCIĄ – LICZYMY NA TWOJE WSPARCIE w zbiórkę żywności zaangażowały się: Laura Sieg, Karina Sieg, Wiktoria Kawka, Michalina Dąbrowska, Inga Sadowska, Lena Mierzyńska, Monika Bartkowska, Maja Szmit, Julia Orłowska, Sara Karda. Zbiórka odbyła się w sklepach u Pani Beaty Truszczyńskiej we Wlewsku oraz u Pani Iwony Wrzosek w Słupie. Dziękujemy właścicielom sklepów za umożliwienie zbiórki, okazaną pomoc i serdeczne przyjęcie. Chcemy także podziękować Państwu Ewie i Wojciechowi Fiszerom, którzy dostarczyli zgromadzone dary do Oddziału Rejonowego PCK w Działdowie. Zebrano artykuły żywnościowe takie jak: makaron, mąka, cukier, konserwy, ryż, kasze, słodycze. Z pozyskanych artykułów zostaną przygotowane paczki żywnościowe dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i okazaną pomoc.

SP KIEŁPINY – DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

We wtorek, 5 listopada w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach obchodzono Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Chętne dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III przebrały się w tym dniu za ulubioną postać z bajki. Nie zabrakło więc: księżniczek, rycerzy, Myszki Miki, Kubusia Puchatka, Królewny Śnieżki i wielu innych bajkowych postaci. Dzieci zaprezentowały swoje stroje podczas przerw międzylekcyjnych. Dla uczniów klas I-III został przeprowadzony konkurs na najładniej opowiedzianą historię z przeczytanej bajki. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy, którzy się przebrali – dyplomy. Dzieci z przedszkola odwiedziła bibliotekarka, pani Zuzanna Cybulska, która przeczytała im bajkę. Ten dzień był okazją, aby przypomnieć sobie naszych ulubionych bajkowych bohaterów, którzy są nieodzownym elementem dzieciństwa.