Dzień Edukacji Narodowej w naszych szkołach…

SP KIEŁPINY

11 października w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach odbył się apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Aby uczcić ten dzień uczniowie klasy III, pod kierunkiem pani Anny Aniszewskiej przygotowali część artystyczną. Na początku apelu wystąpiła pani dyrektor Gabriela Marcinkowska, która przywitała społeczność szkolną i zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli: ks. kanonik Sylwester Ćwikliński, księgowa pani Alina Stachewicz z mężem, prezes Stowarzyszenia OPOKA pani Danuta Ciesielska oraz pani Ewa Kosińska emerytowany nauczyciel. Uczniowie poprzez wiersze i piosenki podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Wyrazem wdzięczności były też kwiaty i laurki przygotowane przez Samorząd uczniowski. Niespodzianką dla pracowników szkoły był tort od Rady rodziców. Po części artystycznej ponownie głos zabrała pani dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Słowa podziękowań za wszelką pomoc w realizowaniu wspólnego celu, jakim jest wychowanie młodego człowieka zostały również skierowane do pracowników administracji i obsługi. Następnie pani dyrektor wręczyła nagrody dyrektora szkoły, które otrzymali: pani Bożena Ossowska oraz Alina Stachewicz. Wyrazy wdzięczności nauczyciele otrzymali również od swoich wychowanków. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali dla wychowawców niespodzianki. Były kwiaty, laurki i upominki.

SP Słup

11 X 2019 r. w Szkole Podstawowej w Słupie odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Kozłowska, która powitała przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Lidzbark – Pana Pawła Ciesielskiego, sołtysa wsi Słup – Panią Mariolę Weręgowską, przedstawicieli Rady Rodziców, członka zarządu Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego Szansa – Pana Wiesława Czarneckiego, drogich uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły, którym złożyła także okolicznościowe życzenia. Następnie wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, po czym uczniowie koła teatralnego i muzycznego przedstawili część artystyczną przygotowaną pod czujnym okiem Pani Katarzyny Mróz i Pani Beaty Kozłowskiej. W klimat przedstawienia wprowadziły nas dekoracje, w których wykonaniu pomagali nauczyciele: Pani Monika Dąbrowska, Pani Justyna Bartnicka oraz Pan Dariusz Jagielski. Później przyszedł czas na życzenia. Wszyscy pracownicy szkoły otrzymali przepiękne kartki własnoręcznie przygotowane przez uczennice klasy VII Oliwię Ozimkowską i Wiktorię Kawkę oraz róże ufundowane przez Radę Rodziców. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Tego dnia w stronę grona pedagogicznego skierowano wiele miłych i budujących słów, za co serdecznie dziękujemy. Jednocześnie pamiętamy, że 14 października to święto wszystkich osób zaangażowanych w edukację, a zatem całej społeczności szkolnej: uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie Pierwszoklasistów w SP Dłutowo

10 października, w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dłutowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich zgromadzonych gości powitała Pani Dyrektor Katarzyna Trzcińska-Raczkowska, która rozpoczęła uroczystość

Głównym punktem apelu było pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów. Dzieci odważnie i  przepięknie zaprezentowały swoje umiejętności podczas montażu słowno-muzycznego, przygotowanego pod opieką wychowawczyni – Doroty Klejnowskiej. Usłyszeliśmy wesołe wiersze, piękne piosenki oraz dopingowaliśmy wykonawców w Quizie wiedzy i umiejętności niezbędnej w szkole. Podczas kulminacyjnego punktu, jakim było ślubowanie na sztandar szkoły uczniowie – powtarzając za Panią Dyrektor słowa przysięgi – obiecali, że będą dbali o Ojczyznę, swoją szkołę i klasę. Przyrzekali, że będą dbać o przyrodę, a wzorowym zachowaniem i nauką będą starać się przynosić radość swoim rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu przysięgi Pani Dyrektor pasowała uczniów symbolicznym ołówkiem. Następnie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy od swojej wychowawczyni, a od starszych kolegów z klasy drugiej – upominki niespodzianki.

Na zakończenie apelu Pani Dyrektor Katarzyna Trzcińska-Raczkowska odczytała serdeczne i wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich pracowników szkoły. Chór szkolny – pod opieką Pani Marii Przybysz–Giżyńskiej zaśpiewał z tej okazji kilka pięknych piosenek.

SP Bryńsk

15 października 2019r. odbył się w Szkole Podstawowej w Bryńsku uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie szkoły wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. W dniu ich święta przygotowali dla swoich pedagogów artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Odtworzyli – słowem, gestem i piosenką – klimat szkolnego życia. Przekazali najlepsze życzenia i wręczyli kwiaty. Swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych. W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała nauczycielom i pracownikom szkoły pani dyrektor Iwona Strungowska. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie.