Co słychać w naszych szkołach…

SP KIEŁPINY – WYCIECZKA DO TORUNIA

Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe Opoka, które jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kiełpinach, kolejny raz pozyskało dofinansowanie na wyjazd dla uczniów. We wtorek, 17 września dzieci klas I-VIII wczesnym rankiem wyruszyły na wycieczkę do Torunia. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Toruńskie Klimaty”, który realizowany jest w partnerstwie z Fundacją PZU. W pierwszej kolejności uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzili Toruń oraz wzięli udział w interaktywnym pokazie w Bunkrze Wisła. Atrakcja pozwoliła doświadczyć Im emocji, które mogły towarzyszyć ludziom w bombardowanym mieście. Następnie odbył się rejs statkiem „Wanda”. Było trochę zimno, ale dzielni uczniowie dali radę! Kolejnym punktem wycieczki był pobyt w Żywym Muzeum Piernika. Tam dzieci wysłuchały pogadanki oraz własnoręcznie wykonały pierniczki. Po licznych atrakcjach uczniowie zjedli posiłek, a następnie udali się do Ogrodu Zoobotanicznego. Społeczność szkoły serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Opoka oraz Fundacji PZU za umożliwienie wyjazdu na wycieczkę.

Mistrzostwa Powiatu w Dłutowie

W poniedziałek 23 września, na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Dłutowie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w mini piłce nożnej dziewcząt z rocznika 2007 i młodsze w ramach Igrzysk Dzieci. W turnieju wystartowało 6 zespołów ze szkół podstawowych: Burkatu, Klęczkowa, Ruszkowa, Iłowa, Lidzbarka i Dłutowa.

Mecze rozegrano systemem każdy z każdym raz 12 minut. Po zaciętej walce i rozegraniu wszystkich meczy przyszedł czas na podsumowanie zawodów. Dyplomy i puchary uczestnikom turnieju wręczyli: Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Działdowie Pan Henryk Przybyszewski, dyrektor szkoły Pani Katarzyna Trzcińska-Raczkowska oraz wicedyrektor szkoły Pan Jacek Nowakowski.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

  1. SP Dłutowo
  2. SP Ruszkowo
  3. SP Klęczkowo
  4. SP Lidzbark
  5. SP Burkat
  6. SP Iłowo

Skład zwycięskiej drużyny: Tatiana Roda, Magda Budzińska, Ola Nisgorska, Karolina Szczepanik, Julia Bonisławska, Julia Wróblewska, Olga Nitowska, Martyna Wolska.
Opiekun zespołu – Zbigniew Cegiełka.

Zdjęcia i tekst: Archiwum szkoły

SP KIEŁPINY – ZAJĘCIA EDUKACYJNE „SŁOŃCE NIE WYSTAWIA RACHUNKÓW”

W czwartek, 19 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w ramach programu edukacyjnego „Słońce nie wystawia rachunków”. W warsztatach brali udział uczniowie klas I-VIII, z podziałem na grupy. Dzieci zapoznały się ze sposobami wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE). Społeczność szkoły serdecznie dziękuje Fundacji Edukacyjnej Promyk Energii z Nowego Miasta Lubawskiego za przeprowadzenie bardzo interesującego pokazu.

SP KIEŁPINY – SPRZĄTANIE ŚWIATA

W piątek, 20 września, tradycyjnie Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełpinach brała aktywnie udział w akcji „Sprzątanie świata”. W tym dniu przyjechali do szkoły pracownicy Welskiego Parku Krajobrazowego: pani Izabela Radman – Zalewska i pan Arkadiusz Abramowski, którzy przeprowadzili pogadankę. Przypomnieli ideę SPRZĄTANIA ŚWIATA oraz zwrócili uwagę, że akcja zmienia swój charakter, kładąc nacisk na uświadamianie społeczeństwa. Po otrzymaniu rękawiczek i worków uczniowie poszczególnych klas zbierali śmieci na wyznaczonym terenie.  Jesteśmy przekonani, że podjęte przez szkołę działania przyczyniły się w znacznym stopniu do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów.

Nowy rok szkolny w SP Wąpiersk

Trudno uwierzyć, że tegoroczne wakacje są już tylko wspomnieniem. Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy 2 września 2019 r. od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Wąpiersku. Mszę świętą w intencji całej społeczności szkolnej odprawił ks. Bogdan Kołodziejczyk. Szkolna uroczystość odbyła się w budynku szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał  dyrektor szkoły pana Piotr Kościński, witając gości, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, wkraczających w mury naszej placówki. W wygłoszonym przemówieniu dyrektor nawiązał też do 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, uświadamiając młodym ludziom, że pamięć o tamtych wydarzeniach jest ważnym elementem naszej historii. Głos zabrała również  prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” pani Dorota Zalewska, która z okazji Nowego Roku Szkolnego złożyła życzenia dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom obsługi szkoły, księdzu proboszczowi, uczniom oraz rodzicom. Gratulowała również wysokich wyników osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie pod kierunkiem pani  Doroty Zalewskiej przedstawili część artystyczna. W czasie uroczystości uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Od wychowawcy klasy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszaki zaprezentowały się społeczności szkolnej i zostały przywitane gromkimi brawami. Następnie dyrektor szkoły przedstawił wychowawców klas, przydział godzin oraz izb lekcyjnych.  Na zakończenie wszyscy udali się do klas, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.