Co słychać w naszych szkołach…

SP KIEŁPINY – WYJAZD DO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W TRUSZCZYNACH

W czwartek, 5 września uczniowie klas II-VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach pojechali do Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach. Wyjazd dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń oraz wiedzy.

SP Wąpiersk

Trudno uwierzyć, że tegoroczne wakacje są już tylko wspomnieniem. Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy 2 września 2019 r. od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Wąpiersku. Mszę świętą w intencji całej społeczności szkolnej odprawił ks. Bogdan Kołodziejczyk. Szkolna uroczystość odbyła się w budynku szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał  dyrektor szkoły pana Piotr Kościński, witając gości, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, wkraczających w mury naszej placówki. W wygłoszonym przemówieniu dyrektor nawiązał też do 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, uświadamiając młodym ludziom, że pamięć o tamtych wydarzeniach jest ważnym elementem naszej historii. Głos zabrała również  prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” pani Dorota Zalewska, która z okazji Nowego Roku Szkolnego złożyła życzenia dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom obsługi szkoły, księdzu proboszczowi, uczniom oraz rodzicom. Gratulowała również wysokich wyników osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie pod kierunkiem pani  Doroty Zalewskiej przedstawili część artystyczna. W czasie uroczystości uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Od wychowawcy klasy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszaki zaprezentowały się społeczności szkolnej i zostały przywitane gromkimi brawami. Następnie dyrektor szkoły przedstawił wychowawców klas, przydział godzin oraz izb lekcyjnych.  Na zakończenie wszyscy udali się do klas, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.

SP KIEŁPINY – NARODOWE CZYTANIE

W sobotę, 7 września w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach odbyła się edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku Para Prezydencka wybrała osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie: 1) Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; 2) Dym – Maria Konopnicka; 3) Katarynka – Bolesław Prus; 4) Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz; 5) Orka – Władysław Stanisław Reymont; 6) Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski; 7) Sachem – Henryk Sienkiewicz; 8) Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski. Obecni na wydarzeniu mieli okazję wysłuchać fragmentu utworu „Dobra pani”. Tekst książki czytali zaproszeni goście, nauczyciele i rodzice. Szkoła otrzymała list oraz pamiątkową pieczęć z Kancelarii Prezydenta RP, którą ostemplowane zostały egzemplarze lektur.

SP Wąpiersk na Święcie Żurawiny

7 wrzenia 2019 roku w Jeleniu odbyła się V edycja Święta Żurawiny. Impreza po raz pierwszy została zorganizowana na boisku wiejskim i  połączona z otwarciem placu zabaw dla dzieci. Sołeckie święto zgromadziło licznie zaproszonych gości z całej gminy i naszego regionu. Podczas tej uroczystości uczniowie naszej szkoły na zaproszenie  Sołtysa   z Jelenia pani Justyny Kardy-Błaszkowskiej przedstawili część artystyczną pod kierunkiem pań: Doroty Zalewskiej i Magdaleny Nawrockiej. Za występy  otrzymaliśmy  gromkie  brawa od publiczności oraz prezenty od organizatorów oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Ogromnym zaskoczeniem była niespodzianka dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpierku w postaci telewizora ufundowana przez prezesa Zarządu powiatowego PSL pana Pawła Mostowicza oraz Delegata Warmińsko –Mazurskiej Izby Rolniczej pana Marcina Sarnowskiego. Prezent przekazano na ręce prezesa Stowarzyszenia Społeczno- Oświatowego „Przyszłość” pani Doroty Zalewskiej oraz dyrektora szkoły pana Piotra Kościńskiego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za przekazany dar. Cała społeczność naszej szkoły jeszcze raz serdecznie dziękuje za przekazane prezenty.