Co słychać w naszych szkołach…

Dzień języków obcych w SP Wąpiersk

13 maja 2019 r. po raz drugi w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych. Uczniowie z klas V  i  VII zaprezentowali skecze, w których starali się w sposób humorystyczny udowodnić, jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych.  Skecze przeplatane były występami uczennicy klasy VI Zuzanny Pater, która zaśpiewała trzy piosenki  obcojęzyczne, w tym jedną w  języku hiszpańskim pt.: Alas.  Następnie, Pan Dyrektor Piotr Kościński wraz z Panią Danutą Kordalską oraz Panią Ewą Kochańską poproszeni zostali o degustację sałatek  przygotowanych przez uczniów każdej z klas na konkurs School MasterChef. Szanowne Jury po krótkiej naradzie zdecydowało, że najlepszą sałatkę przygotowali uczniowie z klasy VIII. Pan Dyrektor wręczył dyplomy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom zabawy. Dodatkowo  młodzi kucharze otrzymali słodycze.  Na koniec nastąpiło  rozstrzygnięcie konkursu Word Master 2019. Pan Dyrektor wręczył laureatom dyplomy, a Pani Barbara Klimowska-Lewandowska wręczyła nagrody książkowe, dodatkowo pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. W konkursie brało udział 24 uczniów z klas IV-VIII.

Oto wyniki:

Kategoria klasy IV-VI

1 miejsce –Czuba Małgorzata

1 miejsce –Hubert Rostkowski

2 miejsce –Granica Marlena

3 miejsce –Nigowska Zuzanna

Wyróżnienie : Przemysław Kuczyński

Kategoria klasy VII-VIII

1 miejsce – Milena Kalwa

1 miejsce –Róża Karda

2 miejsce – Alicja Napiórkowska

3 miejsce – Natalia Kozłowska

Wyróżnienie : Świniarska Wiktoria

Wszystkie nagrody i słodycze zostały ufundowane przez organizatora Dnia języków Obcych Panią Barbarę Klimowską-Lewandowską.

SP KIEŁPINY – APEL Z OKAZJI ŚWIETA KONSTYTUCJI 3 MAJA i II ROCZNICY POSADZENIA DĘBU PAMIĘCI

W poniedziałek, 6 maja w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach odbył uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas apelu uczczono święto narodowe i przypomniano ważne fakty z historii Polski. Zadbano o odpowiednią scenografię oraz wyeksponowano symbole narodowe. Pieśni śpiewane były przy akompaniamencie pani Magdaleny Gurzyńskiej oraz ucznia klasy VIII Krzysztofa Malinowskiego. Uczniowie całej szkoły byli odświętnie ubrani, a na piersiach widniały znaczki z Orłem i nazwą szkoły. Na apelu została również uczczona druga rocznica posadzenia Dębu Pamięci pamięci ku czci ppor. Leona Czarkowskiego. Głównym celem uroczystości było wyrobienie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszymy się wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn. Apel został przygotowany pod kierunkiem pani Zuzanny Cybulskiej.

Konkurs recytatorski w SP Wapiersk

26 kwietnia 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku odbyły się IV Lidzbarskie Spotkania z Poezją. W konkursie recytatorskim wzięli udział nasi uczniowie z klasy II: Lena Chojnacka, Kamil Igelski oraz Alicja Karda, z klas IV-VI: Marlena Granica, Małgorzata Czuba i Zuzanna Pater,
a z klasy VII i VIII: Jakub Iwan, Natalia Kozłowska oraz Alicja Napiórkowska.

Wśród laureatów znaleźli się: Kamil Igelski (II miejsce w kategorii klas I – III), Zuzanna Pater (I miejsce w kategorii klas IV – VI) oraz Jakub Iwan (wyróżnienie w kategorii klas VII – VIII). Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dodatkowo, dwoje uczniów: Zuzanna Pater i Kamil Igelski będą reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Poezji w Działdowie. Wszystkim gratulujemy, natomiast Zuzi i Kamilowi życzymy powodzenia na kolejnym etapie!

Uczniowie SP Bryńsk w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Spotkanie z poezją”

2 maja 2019 w Działdowie odbył się Finał Powiatowy XXXVI Konkursu Recytatorskiego „ Spotkanie z poezją”. Szkołę Podstawową w Bryńsku reprezentowali: Natalia Pawelska kl. I – przygotowanie Urszula Kowalska, Martyna Pawelska, Paweł Klejnowski- kl. VII – przygotowanie Małgorzata Kryszkiewicz. Wśród 26 recytatorów, jury w składzie Ewa Sotomska, Jadwiga Smółka i Renata Buczyńska wybrało zwycięzców. W kategorii klas VII- VIII szkół podstawowych Martyna Pawelska zajęła II miejsce.

Jury podkreśliło bardzo dobre przygotowanie recytatorów, oryginalne teksty oraz dużą wrażliwość młodych artystów.

Serdecznie gratulujemy naszym recytatorom i życzymy dalszych sukcesów!

Następna lekcja historii – Święto Konstytucji 3 Maja”

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, w naszej szkole obchodziliśmy kolejną już rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dniu 30 kwietnia 2019r. z okazji tak wielkiego święta uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Marii Gutowskiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który uzmysłowił wszystkim, jak ważną rolę w życiu mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Inscenizację poprzedziło wystąpienie pana dyrektora Piotra Kościńskiego, który w krótkim rysie historycznym przedstawił dzieje tej tak ważnej dla Polski ustawy – Konstytucji 3 Maja. Całą uroczystość uświetnił poczet sztandarowy oraz wspaniała dekoracja sali przygotowana przez panią Barbarę Klimowską – Lewandowską. Wzruszającym akcentem przedstawienia był występ Zuzi Pater – uczennicy klasy VI, która przy akompaniamencie gitary wykonała piękną pieśń związaną z tą uroczystością. Kolejnym punktem tego apelu było rozdanie naszym uczniom nagród i dyplomów w Szkolnym Konkursie Bezpieczeństwa, przeprowadzonym przez panią Wiesławę Tamiłę.

Oto zwycięzcy:

Kategoria wiekowa 10 – 12 lat

 1. miejsce – Zuzanna Nigowska
 2. miejsce – Weronika Lange
 3. miejsce – Kamil Świniarski

Wyróżnienie – Małgorzata Czuba

Kategoria wiekowa od 13 lat

 1. miejsce – Izabela Rumanowska
 2. miejsce – Róża Karda
 3. miejsce – Milena Kalwa

3. miejsce – Alicja Napiórkowska

Nagrody ufundowała firma: MP – Auto Artur Żurek Piotr Żurek Lidzbark, za które bardzo dziękujemy!

Na koniec apelu pan dyrektor pogratulował wszystkim laureatom i wyróżnionym w licznych konkursach pozaszkolnych. Zachęcał też innych, by reprezentowali naszą szkołę, uczestnicząc w wielu zmaganiach, zarówno literackich, plastycznych jak i sportowych. Przed dłuższym weekendem prosił uczniów o rozwagę i bezpieczne spędzenie wolnego czasu.

Uczniowie SP Bryńsk w Malborku i Ostródzie

7 maja 2019 uczniowie klas IV- VIII wraz z opiekunami uczestniczyli w szkolnej wycieczce. W tym roku postanowiliśmy zwiedzić Zamek w Malborku oraz odbyć rejs Kanałem Elbląskim.

Kiedy dotarliśmy autokarem do Malborka, podzieleni na dwie grupy ruszyliśmy z przewodnikiem zwiedzać krzyżackie zamczysko, które w 1997 r zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kultury Unesco. Podążaliśmy przez zamkowe korytarze wsłuchując się w ciekawe historie opowiadane przez przewodnika oraz rozwiązując zagadki umożliwiające nam „zdobywanie” kolejnych miejsc. Zwiedzanie zaczęliśmy od Zamku Średniego i jego sal. Zobaczyliśmy tam m.in. wielki reflektarz, kuchnię, pomysłowy system zamkowego ogrzewania, piwnice zamkowe oraz wiele innych ciekawych sal.  Podziwialiśmy również niezwykle piękną wystawę bursztynów, która uchodzi za jedną z największych i najlepszych na świecie. Za wielką bramą znajdowało się wejście do Zamku Wysokiego, a w nim zobaczyliśmy niezwykły kościół zamkowy noszący ślady zniszczeń powstałych w wyniku działań wojennych II wojny światowej. Zapoznaliśmy się z kulturą i obyczajami Krzyżaków, poznaliśmy  kawałek historii tych ziem oraz zobaczyliśmy niezwykły kunszt budowniczy w ogromie zamkowych murów. Zamek zrobił na nas niesamowite wrażenie.

Następnie przemieściliśmy się autokarem do miejscowości Buczyniec, by tu rozpocząć rejs statkiem po trawie.  Podczas rejsu towarzyszył nam komentarz kapitana statku, który zapoznawał nas z historią i zasadami funkcjonowania budowli hydrotechnicznych, jedynego w swoim rodzaju systemu przemieszczania statków po „ suchym” grzbiecie pochylni. To jedyny na świecie kanał z czynnymi równiami pochyłymi napędzanymi wyłącznie siłą wody. Podczas rejsu z pokładu naszego statku mogliśmy podziwiać nie tylko kanał i pochylnie, ale również wiele pięknych polodowcowych jezior połączonych ze sobą systemem Kanału Elbląskiego. Niezwykłe jest to, że niemal wszystkie urządzenia pochodzą z XIX wieku i po dziś dzień pracują bez zarzutu. W drodze powrotnej do domu odwiedziliśmy jeszcze kręgielnię w Ostródzie.

Po tych wspaniałych, całodziennych atrakcjach, pełni wrażeń i zadowoleni, wieczorem dotarliśmy do Bryńska.

„Kaszka dla Malgaszka”

21 marca 2019r. dobiegła końca akcja Szkolnego Koła Wolontariatu „Kaszka dla Malgaszka”. Pomysłodawcą akcji jest Daniel Kasprowicz, który pochodzi z Rybna. Ten młody mężczyzna ma już na swoim koncie 2 książki podróżnicze, misje wolontariackie z pomocą dla dzieci z Madagaskaru oraz wiele spotkań i wywiadów z młodzieżą. Daniel Kasprowicz zapoczątkował akcję, w której wolontariusze z różnych szkół oraz osoby prywatne  mogą wesprzeć głodujące dzieci z Madagaskaru. Nasi uczniowie też nie pozostali obojętni i chętnie przynosili żywność dla dzieci i różnego opatrunki medyczne.  Panu Danielowi życzymy sukcesów w dążeniu do celu i zapewniamy, że zawsze może na nas liczyć.

28 marca 2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Wąpiersku odbył się Szkolny Konkursu Recytatorski w kategorii klas: „0”, II,
IV-VI i VII-VIII. Organizatorami konkursu były panie Dorota Zalewska, Magdalena Nawrocka
i Maria Gutowska. Celem konkursu było:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
 • doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci,
 • upowszechnianie kultury języka.
 • zapoznanie się z twórczością różnych polskich autorów,
 • prezentacja umiejętności uczniów.

Reprezentantów konkursu wyłoniły wcześniejsze eliminacje klasowe, za które odpowiedzialni byli wychowawcy klas.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a jego uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników.
Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

w kategorii klasy „0”
I miejsce – Anastazja Kalisz
II miejsce – Nina Murawska
III miejsce – Wiktoria Kuczyńska

Wyróżnienie – Aleksandra Karda i Marchlewicz Artur

w kategorii klas II

I miejsce – Kamil Igelski
II miejsce – Alicja Karda
III miejsce – Lena Chojnacka

Wyróżnienie – Rafał Jarzębski i Vincent Marchlewicz

w kategorii klas IV-VI

I miejsce – Marlena Granica
II miejsce – Zuzanna Pater
III miejsce – Małgorzata Czuba

Wyróżnienie –Nikola Rolka i Weronika Lange w kategorii klas VII-VIII

I miejsce – Natalia Kozłowska
II miejsce – Jakub Iwan
III miejsce – Alicja Napiórkowska

Wyróżnienie – Wiktoria Świniarska Dyrektor szkoły pan Piotr Kościński pogratulował  zwycięzcom i uczestnikom  konkursu oraz podziękował organizatorom za jego przygotowanie. Laureatom życzył dalszych sukcesów
w Konkursach Recytatorskich na kolejnych etapach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i drobne upominki, które pozyskali organizatorzy konkursu.