Co słychać w naszych szkołach…

Bieg dla niepodległej w SP Dłutowo

Pamiętając, iż 2018 jest „Rokiem dla Niepodległej”,odbyła się w naszej szkole kolejna impreza związana z tą rocznicą. Tym razem było na sportowo: bieg „Dla Niepodległej” w kategoriach wiekowych:

 1. a) I-III dziewczęta ,chłopcy
 2. b) IV-VI dziewczęta, chłopcy
 3. c) VII, VIII, III Gim. dziewczęta, chłopcy
 4. d) dorośli

Wszyscy uczestnicy pokonali przeznaczony dla nich dystans z dużym zaangażowaniem i wiarą w zwycięstwo oraz wspólny cel, czyli uczczenie 100-lecia niepodległości naszego państwa. Połączyło nas poczucie wspólnoty, solidarności i dumy z osiągnięć naszych przodków.

W poszczególnych kategoriach zwycięstwo odnieśli:

Kategoria wiekowa I-III.

Dziewczęta:

 1. Amelia Gorczyca
 2. Alicja Kociela
 3. Zuzanna Mostowicz

Chłopcy:

 1. Łukasz Janicki
 2. Stanisław Bartkowski
 3. Michał Sobieraj

Kategoria wiekowa IV-VI.

Dziewczęta:

 1. Zuzanna Ucińska
 2. Magdalena Budzińska
 3. Karolina Szczepanik

Chłopcy:

 1. Paweł Graszek
 2. Bartek Gajewski
 3. Kuba Pawelski

Kategoria wiekowa VII, VII, 3 Gim.

Dziewczęta:

 1. Weronika Kowalkowska
 2. Kinga Kowalska
 3. Klaudia Janicka

Chłopcy:

 1. Sebastian Michalski
 2. Adrian Pszybyszewski
 3. Oskar Szczepanik

Kategoria- Dorośli:

 1. Zbigniew Cegiełka
 2. Iwona Gołosz
 3. Marta Brzozowska

SP Słup

Dzisiaj 24 października odbyła się szkolna uroczystość zorganizowana w ramach podziękowania za okazane wsparcie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu remontu szkoły.  Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego Szansa, Pani Katarzyna Mróz i Dyrektor szkoły, Pani Beata Kozłowska powitały przybyłych gości: Burmistrza Lidzbarka – Pana Macieja Sitarka, Zastępcę Burmistrza – Pana Janusza Bieleckiego, Radnego naszej gminy – Pana Pawła Ciesielskiego, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Panią Judytę Bagniewską, Księdza Kanonika Piotra Nowaka – Proboszcza Parafii św. Marcina Biskupa w Boleszynie, przedstawicieli oddziałowych rad rodziców, pracowników szkoły oraz naszych drogich uczniów.  Następnie Pani Dyrektor wraz z Panią Prezes opowiedziały o zmianach dokonanych podczas remontu.

Budynek Szkoły Podstawowej w Słupie już od wielu lat służy uczniom i mieszkańcom okolicznych wsi. Obiekt do tej pory nie przechodził większych remontów, które poprawiłyby jego funkcjonalność i estetykę. Remont był jedną z najbardziej potrzebnych i oczekiwanych przez społeczność szkolną inwestycji. Podjęto działania w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego. Ocieplono stropodach i ściany, wykonano nową elewację, wymieniono drzwi w pomieszczeniu gospodarczym, modernizację przeszła kotłownia oraz instalacja centralnego ogrzewania. W ramach poprawy systemu grzewczego wymieniono: rury, grzejniki i kocioł na ekologiczny opał. Ponadto zainstalowano oświetlenie ledowe we wszystkich pomieszczeniach. Gmina sfinansowała także wykonanie ścianki działowej w jednej z sal lekcyjnych, co umożliwiło realizację wymogów stawianych przez reformę oświatową. Teraz możemy cieszyć się placówką w nowej odsłonie. Mamy szkołę docieploną, pozyskaliśmy też nowe pomieszczenie, doposażyliśmy w meble i nowe sprzęty. Minione wakacje były bardzo pracowite nie tylko dla wykonawców projektu, ale także dla rodziców i pracowników szkoły, którzy włączyli się w porządkowanie sal, za co teraz bardzo dziękujemy. W niecałe dwa miesiące szkoła została odmieniona. Termomodernizacja budynku przyniesie efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności w kosztach eksploatacyjnych, wzrost komfortu, bezpieczeństwa uczniów, ich rodziców oraz pracowników, aż po estetykę. Cieszymy się, że placówka zyskała na pozytywnym odbiorze  nie tylko przez społeczeństwo lokalne, ale także odwiedzających szkołę gości. Wszystko to udało się za sprawą władz naszej gminy na czele z Burmistrzem – Panem Maciejem Sitarkiem, dla których dobro naszej szkoły jest nadal ważne. Władze Samorządowe odpowiednio spełniają rolę dobrego gospodarza i właściciela budynku pomimo tego, że od ponad pięciu lat organem prowadzącym naszą placówkę jest Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe Szansa.

Głos zabrał również Burmistrz Lidzbarka, Pan Maciej Sitarek. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, która wprawiła w zachwyt wszystkich zgromadzonych. Następnie przemówił Proboszcz Parafii w Boleszynie, Ks. Kanonik Piotr Nowak i pobłogosławił wyremontowany budynek szkoły. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy goście i pracownicy szkoły zostali zaproszeni na obiad do jednej z sal naszej szkoły.

Składamy szczególne podziękowania wszystkim tym, bez których pomocy zorganizowanie tej uroczystości nie byłoby możliwe, a mianowicie:

– Pani Dyrektor,

– Pani Prezes,

– nauczycielom i pracownikom szkoły,

– Pani Jolancie Jonowskiej – za przygotowanie przepięknych dekoracji,

– Pani Grażynie Kozłowskiej – za przygotowanie smacznego obiadu,

– rodzicom naszych uczniów, Paniom: Urszuli Kasprzak, Monice Lendze i Dorocie Szynace – za pyszne ciasta,

– uczniom naszej szkoły – za przygotowanie części artystycznej.

Dzień Papieski w SP Dłutowo

Dzień Papieski na stałe jest ujęty wśród wydarzeń kalendarza nasze szkoły. Rozpoczął się on mszą św. Dziękczynną za pontyfikat Jana Pawła II. Po niej uczennica Klaudia Sadowska zaśpiewała pieśń „Liczę na Ciebie Ojcze”. Następnie uczniowie kl. VI i VII przedstawili montaż słowno-muzyczny w stylu audycji radiowej. Przybliżono słuchaczom atmosferę czasu, gdy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Jego znajomi opowiadali swoich wrażeniach podczas ogłoszenia wyniku konklawe. Wywiady z nimi urozmaicono piosenkami religijnymi, m. in. „Wypłyńcie na głębię”, śpiewanymi przy akompaniamencie gitary. Następnie obejrzano prezentację multimedialną będącą relacją z ważnych wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II. Po pieśni „Maryjo, ukryj mnie”, zaśpiewanej przez Klaudię Sadowską, zebrani zaśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”.
Uroczystość przygotowały: Anna Deptuła, Jolanta Cichocka i Katarzyna Budna.

CZYTANIE DLA NIEPODLEGŁEJ W SP BRYŃSK

Kolejne czytelnicze spotkanie w Oddziale Przedszkolnym odbyło się z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Dziś oddział przedszkolny odwiedzili uczniowie klasy VII.  Okazją do spotkania było czytanie dzieciom legendy pt. „Wars i Sawa”. Dzieci uważnie wysłuchały legendy, z której dowiedziały się skąd pochodzi  nazwa Warszawa, która jest stolicą naszego kraju. Następnie dzieci odpowiadały chętnie na zadawane pytania, a za dobrą odpowiedź otrzymały nagrodę.

W najbliższym czasie podczas spotkań czytelniczych starsi uczniowie będą starali się przybliżać przedszkolakom legendy i baśnie dotyczące naszego kraju.

Dzień Edukacji Narodowej w Dłutowie

Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w naszej szkole w dniu 12 października.

Uczniowie pod opieką Pana Sławomira Góreckiego przygotowali część artystyczną przyprawioną dużą dawką humoru. Mieliśmy możliwość obejrzenia lekcji w aranżacji uczniowskiej, co wprawiło wszystkich w dobry nastrój.

W tym dniu nauczycielom i pracownikom szkoły dedykowano również piosenki.

Nie zabrakło także symbolicznego kwiatka i ciepłych słów płynących ust dyrektora szkoły Pana Andrzeja Mirosława Stolarskiego.

Wycieczka SP Bryńsk do Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu

23 października uczniowie klas ,,0″ – III SP Bryńsk udali się autokarem na ciekawą lekcję poprowadzoną przez pracowników Parku, która miała na celu pogłębienie znajomości dziedzictwa kulturowego i rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych. Uczniowie obejrzeli narzędzia, maszyny, które były wykorzystywane przez mieszkańców wsi do wykonywania prac polowych i domowych w dawnych czasach. były to między innymi: cepy, kołowrotki, magiel, żelazka na węgiel i dusze, lampy naftowe itp. Prowadząca wspomniała także o wielu zawodach, które stopniowo zanikają tj.: kowal, dekarz, latarnik i innych. Szkoła z dawnych lat wyglądała inaczej niż współcześnie. Uczniowie siedzieli w innych ławkach i pisali za pomocą obsadek, które często robiły kleksy. Eksponaty zgromadzone w Muzeum cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Korzystając z okazji uczniowie zobaczyli również okazy zwierząt i roślin występujących na naszych terenach leśnych. Były to pouczające zajęcia z edukacji społeczno – przyrodniczej.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2018 W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄPIERSKU

Dnia 12.10.2018r. w Niepuplicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora Piotra Kościńskiego, który przywitał wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, Panią pielęgniarkę i rodziców. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie przekazał głos uczniom. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas IV, V, VII pod kierunkiem pań: Barbary Klimowskiej-Lewandowskiej i Beaty Kościńskiej oraz opiekunki chóru szkolnego pani Danuty Kordalskiej. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Dyrektor szkoły przedstawił nowy Samorząd Szkolny w składzie: Dominik Iwan – przewodniczący, Radosław Maciejewski – zastępca, Alicja Napiórkowska – sekretarz, Karolina Karda – skarbnik. W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły przewodniczący złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Na zakończenie dzieci rozdały nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Następnie Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Dorota Zalewska złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyrektorowi szkoły, wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi. Na zakończenie apelu dyrektor szkoły poinformował społeczność szkolną, że nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną wręczone podczas uroczystej Gali organizowanej przez Burmistrza Lidzbarka Pana Macieja Sitarka. W bieżącym roku szkolnym nagrody otrzymali: – nauczyciele: Dorota Zalewska, Wiesława Tamiła, Beata Kościńska, Barbara Klimowska-Lewandowska, Maria Gutowska, Ewa Kochańska, Danuta Kordalska; – pracownicy obsługi: Bożena Rybka, Sławomir Zakrzewski. Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Pani Dorota Zalewska podczas uroczystej Gali wręczyła również nagrodę dyrektorowi szkoły Panu Piotrowi Kościńskiemu.