Co słychać w naszych szkołach…

SP KIEŁPINY – SPOTKANIE ZE ZNANYM PSYCHOLOGIEM DR  ALEKSANDRĄ PIOTROWSKĄ

W poniedziałek, 16 kwietnia Szkoła Podstawowa w Kiełpinach gościła znaną psycholog dr Aleksandrę Piotrowską. Pani doktor jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację psychologii szkolnej oraz psychologii pracy. Wykłada na Wydziale Pedagogicznym UW. Prowadzi badania naukowe, doradztwo dla rodziców i nauczycieli, współpracuje ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Na spotkanie z panią Piotrowską do szkoły przybyli rodzice oraz nauczyciele. Pani doktor niezwykle ciekawie i przystępnie przedstawiła zgromadzonym temat o wychowaniu dzieci. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali słów i rad pani psycholog. Na zakończenie uczestnicy nagrodzili panią doktor gromkimi brawami. W imieniu słuchaczy dyrektor szkoły pani Gabriela Marcinkowska serdecznie podziękowała pani Aleksandrze Piotrowskiej, wręczyła jej kwiaty i szkolny kalendarz.

Konkurs recytatorski w SP Bryńsk

27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bryńsku, w ramach realizacji  zadań: ,,Rok dla Niepodległej” został zorganizowany szkolny konkurs recytatorski dla dzieci z oddziału przedszkolnego i dla uczniów klas I – III   pt.: ,,Patriotyzm w utworach literackich dla dzieci”. Organizatorem konkursu była Urszula Kowalska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród dzieci, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień. Do konkursu przystąpiło 17 chętnych dzieci. Komisja w składzie: Małgorzata Kryszkiewicz – przewodnicząca, Lidia Skolmowska i Grzegorz Piotrowski –   przyznała ex aequo I miejsce: Weronice Klejnowskiej – oddział przedszkolny, Czesławowi Jaskólskiemu – klasa III i  Lenie Karpińskiej – klasa III.

Wyróżnienie otrzymał Julian Wadecki – uczeń klasy II.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe nagrody.

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO

26 kwietnia w SP nr 2 w Lidzbarku odbył się DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO, w którym uczestniczyli uczniowie klas III Gimnazjum wraz z rodzicami i wychowawcami. Zgromadzonych powitał dyrektor szkoły Janusz Ławicki wraz z doradcą zawodowym Jolantą Szczepaniak .

Proces podejmowania decyzji jest ekscytujący i trudny, chociażby z tego powodu, że świat edukacji i rynku pracy zmienia się dynamicznie. Dlatego łatwiej będzie -powiedziała pani Szczepaniak- podjąć Wam właściwą decyzję, jeśli będziecie mieli dużo informacji, między innymi o swoich predyspozycjach, talentach, możliwościach i zainteresowaniach a także o zmianach w systemie edukacji oraz najnowszych trendach na rynku pracy. Wcześniej uczestniczyliście w zajęciach zawodoznawczych i badaliście między innymi swoje preferencje zawodowe. Dzisiaj natomiast będziecie mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół z naszego powiatu.

Swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/19 przedstawiły szkoły:
– Liceum Ogólnokształcące z Lidzbarka
– Zespół Szkół z Lidzbarka
– Liceum Ogólnokształcące z Działdowa ul. Grunwaldzka
– Liceum Ogólnokształcące nr II w Działdowie ul. Polna
– Zespół Szkół Zawodowych z Działdowa ul. Pocztowa
– Zespół Szkół z Gródek

Po prezentacjach zaproszonych szkół uczniowie i rodzice mieli możliwość uzyskania bliższych informacji o szkołach podczas rozmów indywidualnych z ich przedstawicielami. Otrzymali też ulotki i druki podań. Spotkanie doradcze było też okazją do zaprezentowania zbiorów biblioteki szkolnej- książki, czasopisma, poradniki związane z doradztwem zawodowym. Z tych materiałów uczniowie będą mogli korzystać na co dzień w czytelni.

SP KIEŁPINY – PROJEKT „POLSKA – TU MIESZKAM” – WIELKOPOLSKA

Od listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kiełpinach realizowany jest projekt pt.: „Polska – tu mieszkam”. Na początku roku szkolnego, każda klasa wylosowała region Polski. Zadaniem uczniów jest w atrakcyjny sposób przybliżyć wyjątkowość danej części naszego kraju. Tym razem swój projekt przedstawili uczniowie klasy I. Ich zadaniem było zapoznać społeczność szkolną z jednym z najstarszych regionów historycznych Polski, którym jest Wielkopolska. Uczniowie wysłuchali dużo ciekawych informacji o zabytkach, kuchni i strojach ludowych. Pierwszaki przedstawili tradycje i zwyczaje w Wielkopolsce, a także zaprezentowali taniec.

Biwak harcerski

W weekend przed majówką odbył się 2-dniowy biwak harcerski naszej drużyny. Wszystkie nasze działania mają swój cel wychowawczy. Harcerstwo dąży do tego by jak najlepiej rozwinąć indywidualny potencjał harcerzy, nie stara się jednak wpajać im jakiegoś konkretnego sposobu myślenia, poza aktywnym i zdrowym trybem życia, służbie bliźniemu i obywatelskiej postawie.  Za drogowskaz postępowania stawiamy harcerzom wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. W piątkowe popołudnie po zakwaterowaniu przystąpiliśmy do pierwszego zadania – pomalowania bramy do naszej szkoły. Biwak harcerski nie mógłby się oczywiście odbyć bez ogniska, wspólnego śpiewania oraz gier i pląsów. Każdy biwak integruje drużynę, wspólna praca i zabawa bardzo zbliża do siebie harcerzy, bo właśnie braterstwo jest potęgą harcerstwa.  Późnym wieczorem wszyscy oglądaliśmy film, a następnie poszliśmy spać aby następnego dnia wstać, posprzątać, wyruszyć do domu, odpocząć i zregenerować siły na następny biwak!  Wszystkim bardzo się podobało. Już nie możemy doczekać się następnej naszej zbiórki.

SP KIEŁPINY – DZIEŃ ZIEMI

19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kiełpinach, jak co roku, odbył się Dzień Ziemi. Apel dla społeczności szkolnej przygotowała klasa 1 i 7, pod kierunkiem wychowawców: pani Bożeny Ossowskiej i pani Anny Aniszewskiej. Podczas występów uczniowie przypomnieli, że należy dbać o przyrodę, nie śmiecić, a przede wszystkim segregować śmieci. Apel uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej. Występ nagrodzono brawami. Panie przygotowały też quiz ekologiczny. Za każdą prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymywali nagrody. Na zakończenie apelu wszyscy otrzymali owoce. Kolejnym punktem obchodów Dnia Ziemi był wyjazd na wycieczkę przyrodniczo – edukacyjną. Uczniowie klas III-VII pojechali na Górę Dylewską oraz ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną „Uroczysko Napromek”. Tam spędzili czas na łonie natury. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach w terenie. Na zakończenie zorganizowano ognisko z kiełbaskami. Pogoda dopisała, więc wycieczka była bardzo udana. Głównym celem obchodów Światowego Dnia Ziemi było zachęcenie uczniów do czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz uczulenie na potrzebę troski o nasze środowisko.