Co słychać w naszych szkołach…

APEL PEPIESKI w SP 2

19 października w hali widowiskowo-sportowej naszej szkoły odbył się apel dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Apel rozpoczął chór piosenką „Ofiaruję Tobie panie mój” a następnie Wiktor Rakocki przeczytał tekst powitalny, wyjaśnił powód apelu i zaprosił uczniów do Familiady.

Przedstawiciele klas IV i VII oraz klas gimnazjalnych zmierzyły się w szkolnej Familiadzie z wiedzy o Świętym Janie Pawle II. Dla obserwujących była to okazja do poszerzenia i utrwalenia wiedzy o Janie Pawle II. Największą wiedzą wykazała się klasa IIIb Gimnazjum i to właśnie oni wygrali szkolną Familiadę. Chór szkolny zaśpiewał jeszcze kilka piosenek” : „ Chodziłeś tu Panie”, „ List do Boga” i „ Barka”

Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy – SP Bryńsk

W naszej szkole,  po raz pierwszy została zorganizowana zbiórka  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektrośmieci, to nieużywane, niepotrzebne już, urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Elektrośmieci klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Powinny być zbierane selektywnie, następnie poddawane są procesom odzysku, unieszkodliwienia trujących substancji oraz recyklingu. Zebrane przez naszą społeczność produkty przekazane zostały do zakładu przetwarzania elektrosprzętu, dzięki czemu mogą być wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice chętnie zaangażowali się w zbiórkę elektroodpadów. Dzięki ich  pomocy i chęci do wsparcia w szkole zebrano 3800 kg elektrośmieci. Serdecznie dziękujemy całej społeczności naszej szkoły za zaangażowanie w akcję. BAAARDZO zachęcamy do dalszego wspierania naszych inicjatyw!

Pasowanie na przedszkolaka

We wtorek,  24 października,  odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” dzieci z grupy: III, IV, V, VI. Przedszkolaki zaprezentowały rodzicom wiersze i piosenki, których się nauczyły. Następnie złożyły Ślubowanie, a Pani dyrektor Dorota Waleśkiewicz dokonała aktu pasowania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki. Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za liczny udział w uroczystości.

SP KIEŁPINY – DZIEŃ KUNDELKA

Dnia 25 października swoje święto mają nasze kochane kundelki, dlatego też świętowania nie mogło ominąć Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Pani bibliotekarka Zuzanna Cybulska zorganizowała wspólnie z paniami: Beatą Zelmą i Natalią Żurek Dzień Kundelka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Każde dziecko, tego dnia, mogło pochwalić się przyniesioną przez siebie maskotką – pieska. Były piękne dekoracje i miła atmosfera. Pani Zuzanna Cybulska przeczytała dzieciom terapeutyczną bajkę pt.: „Piesek Królewny Malwinki”. Następnie były luźne rozmowy o tym, jak należy się odnosić do swoich pupilków oraz wspólna zabawa przy piosence „Puszek – Okruszek”. Dzieciom wręczono też rysunki piesków do samodzielnego ozdobienia. Na zakończenie pani Cybulska przypomniała dzieciom o organizowanej w szkole akcji „Pomagajmy schronisku w Lidzbarku”. Pani bibliotekarka podziękowała za uwagę i pożegnała się z dziećmi.

Święto Pierwszaków w SP Bryńsk

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

12 października od samego rana w Szkole Podstawowej w Bryńsku panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie wszystkich klas ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała gorąco panią dyrektor, zastępcę Burmistrza,  rodziców, ,nauczycieli  i uczniów, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, której „oddała głos”. Starsi koledzy poprzebierani za rodzinę królewską wprowadzili pierwszaków w progi naszej szkoły. Uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

Następnie przyrzeczenia opieki nad swoimi pociechami złożyli rodzice.

Pani dyrektor życzyła pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece w szkole i poza nią. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i inne prezenty. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Profilaktyka w szkole

W tym dniu w klasach 2e i 3c Gimnazjum odbyły się pogadanki przeprowadzone przez pedagoga szkolnego Reginę Trandziuk i policjantkę Agnieszkę Domińską.

Była to kampania informacyjna rozpowszechniająca wiedzę, połączona z wyświetleniem krótkich filmików na temat handlu ludźmi.

Celem pogadanki było przybliżenie informacji na temat skali zjawiska handlu ludźmi omówienie zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą i nie tylko.

Liczymy na to, że  działania w zakresie profilaktyki i wychowania pozwolą uniknąć wielu tragedii i przyniosą oczekiwane rezultaty. Młodzież będzie posiadała wiedzę na temat zagrożeń oraz o tym gdzie szukać pomocy, będą bardziej czujni zauważając nadchodzące zagrożenia i będą potrafili reagować zanim wydarzy się tragedia.

Dzień Papieski w NSP Wąpiersk

W poniedziałek 23 października w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku wspominaliśmy świętego Jana Pawła II. Zebraliśmy się na uroczystym apelu na wstępie, którego dyrektor szkoły Piotr Kościński powitał zebranych na czele z ks. proboszczem Bogdanem Kołodziejczykiem. Montaż słowno-muzyczny składał się z fragmentów biografii, wierszy i piosenek. Uczniowie mogli poznać życie naszego świętego rodaka. Akademię zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem „Barki”. Apel przygotowali uczniowie klas VI-VII po opieką pań: Barbary Klimowskiej-Lewandowskiej i katechetki Ewy Kochańskiej.

„Marzycielska Poczta” z Dłutowa

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dłutowie po raz pierwszy wzięli udział w akcji pisania listów w ramach ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”. Dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły pisanie listów było wielkim przeżyciem bo przecież w obecnych czasach nie często nam się to zdarza. Dodatkowo, gdy uczniowie poznali profil, wiek i zainteresowania małej  Lenki z wielkim zaangażowaniem i przejęciem przystąpili do pisania listów i przygotowania laurek. W ruch poszły kredki, kolorowe papiery, naklejki, ozdoby po to, aby życzenia i dobre słowa przesyłane były najpiękniejsze. Mamy nadzieję, że nasze listy i kartki wywołają choć na chwilę uśmiech i radość Lenki. Dla dzieci z naszej małej szkoły była to prawdziwa lekcja pokazująca, że nawet tak drobne gesty mogą nieść dobro i sprawiać, że nasze życie staje się lepsze.

Rozwijają swoją kreatywność – SP1

W dniach 17- 24. 10. uczniowie z kółka plastycznego pod kierunkiem Magdaleny Zawackiej uczestniczyli  w ciekawych warsztatach plastycznych zdobienia drewna w technice  decoupage. Zajęcia odbywały się popołudniami w Sali Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, a prowadziła je pani Magdalena Wacko. Uczestnicy  malowali drewniane pudełka, po czym ozdabiali je pięknymi  motywami. Warsztaty cieszyły się wielką popularnością  uczniów klas IV i V szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami sportowymi i dwujęzycznymi  w Lidzbarku , a udział  w nich przyczynił się do rozwoju ich kreatywności.

Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej w SP Bryńsk

Dnia 18 października roku w Szkole Podstawowej w Bryńsku, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcanie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie, musieli wykazać się wiedzą na temat biblioteki i książek rozwiązując kilka zagadek. Następnie  wspólnie został odczytany wiersz Jana Brzechwy pt: ,,Kaczka Dziwaczka’’, zadaniem dzieci było uzupełnienie brakujących wyrazów w utworze. Egzamin został zdany celująco.  Po uroczystym ślubowaniu i przyjęciu uczniów w poczet czytelników nastąpiło wręczenie przez panią dyrektor: Iwonę Strungowską i bibliotekarkę: Annę Wileńską dyplomów,  zakładek do książek i drobnych upominków. Jednocześnie panie gratulowały wszystkim uczniom i życzyły wspaniałych przygód w świecie książek. . Ostatnim etapem tego obfitującego w przeżycia dnia było wypożyczenie przez dzieci swoich pierwszych woluminów. W tym momencie radość nowych czytelników była największa. Biblioteka szkolna zaprasza uczniów codziennie!

Pasowanie na Przedszkolaka w Lidzbarku

26 października w przedszkolu miejskim w Lidzbarku odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Dzień ten  pozostanie na długo  w pamięci trzylatków  oraz ich rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia części artystycznej w której „Krasnoludki” zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód jak wiele potrafią. Były więc piosenki, wierszyki i tańce. Przedszkolaki były bardzo przejęte, ale poradziły sobie znakomicie, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami. Rodzice z dumą obserwowali swoje pociechy i upamiętniali ich występy na zdjęciach. Po części artystycznej dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, słuchać pani, pomagać kolegom, pięknie zjadać posiłki i być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani Dyrektor  dokonała uroczystego pasowania  przez symboliczne dotknięcie ramienia dziecka dużym ołówkiem.  Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy  przedszkolak otrzymał wielki ołówek i upominki. Po uroczystości czekał na „nowych” przedszkolaków i rodziców, poczęstunek.

Zapraszamy na naszą stronę przedszkola: plidzbark.edupage.org

Gimnazjaliści z Dłutowa w Olsztynie

12 października klasa II gimnazjum wraz z panią Lidią Zastawną i panią Marzanną Nąć byli na wyjeździe Olsztynie. Na początek było Planetarium, gdzie uczniowie wzięli udział w pokazie „Ruchy Ziemi i jej następstwa”. Później Park Trampolin 7, a ostatnim punktem był seans filmowy „Azyl” (Jan i Antonina Żabińscy, którzy w czasie wojny ukrywali Żydów w warszawskim ZOO).

Konkurs patriotyczny w lidzbarskim przedszkolu

24 października, odbył się w przedszkolu „ Konkurs piosenki patriotycznej” dla dzieci 6-letnich.

W konkursie wzięli udział: Julia Bielińska z grupy Pszczółki, Maja Chołaścińska, Lena Nizgorska i Szymon Pilanz  z grupy Sowy. Dzieci śpiewały piosenki patriotyczne: „Nasze polskie ABC”, „Dzień dobry Syrenko”, „Moja Ojczyzna”. Jury miało nie lada trudne zadanie. Po burzliwych naradach pierwsze miejsce zajęła Lena Nizgorska, drugie miejsce Szymon Pilanz, trzecie miejsce  egzekwo Julia Bielińska i Maja Chołaścińska. Zwycięzca konkursu będzie reprezentował nasze przedszkole w „Przeglądzie piosenki patriotycznej” w MGOK w Lidzbarku. Gratulujemy!!!