Co słychać w naszych szkołach…

„Pięknie żyć”- spektakl  słowno- muzyczny dla klas czwartych w SP 2

We wtorek, 10 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku przy ul. Nowej 10 z inicjatywy polonistki, Barbary Skuzy został przedstawiony spektakl dla uczniów klas czwartych.

Uczennice kl. IIIb  gimnazjum wystąpiły w roli księżniczek Dysneya w wyreżyserowanym przez siebie montażu słowno- muzycznym pt. ” Pięknie żyć”. Część artystyczna miała na celu zwrócenie dzieciom uwagi na to, jak ważna  w życiu każdego jest :przyjaźń , wzajemna akceptacja, współpraca; jaką pozytywną moc mają dobre marzenia. Ponadto, aby pięknie żyć, trzeba się wzajemnie szanować, rozwijać zainteresowania i czynić dobro.

Spotkanie czwartoklasistów zostało wzbogacone wystąpieniem pani pedagog,  R. Trandziuk oraz  pani pielęgniarki , M. Bojanowskiej. Panie przypomniały uczniom o konieczności przestrzegania w szkole i poza szkołą zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.

SP Kiełpiny – DZIEŃ PIECZONGO ZIEMNIAKA

W pierwszych dniach jesieni odbył się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach piknik jesienny. „Święto Pieczonego Ziemniaka” był okazją, by zaprosić do wspólnej zabawy całe rodziny. Główny cel imprezy, to stworzenie okazji do nawiązania kontaktu rodziców ze szkołą i wywołanie radości ze wspólnych zabaw. W zabawach inspirowanych przez nauczycielki uczestniczyli zgromadzeni rodzice i dzieci. Były różnego rodzaju zabawy ruchowe i konkursy. Główną atrakcją pikniku było ognisko z kiełbaskami. Można było też zjeść pieczone ziemniaki. Pobyt na świeżym powietrzu zrobił swoje, bo apetyt dopisywał zarówno dzieciom jak i dorosłym. Piknik był też okazją do zaangażowania tatusiów w przygotowanie ławeczek z palet. Serdecznie dziękujemy panom: Sławomirowi Józefowicz, Radosławowi Rynkiewicz i Markowi Stankowskiemu. Pogoda dopisała, więc piknik możemy zaliczyć do udanych.

Spotkanie z policjantem w SP Dłutowo

W poniedziałek, 2 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z panem policjantem. Młodzi uczestnicy spotkania mogli utrwalić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Policjant przybyły na spotkanie omówił zasady bezpiecznego poruszania się na drogach jako pieszy, jako rowerzysta oraz pasażer pojazdu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance rozwijając swe wiadomości.

„Projekt na przyszłość” w lidzbarskim liceum

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku realizowany jest projekt pt. „Projekt na przyszłość” Nr RPWM. 02.02.01-28-0137/16 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten kierowany jest do 6 nauczycieli i 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku w okresie czerwiec 2017 r.- lipiec 2018 r. Obejmuje 3 typ projektu, tj. korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Jest realizowany przez następujące działania:

– Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

– Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania
z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

– Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Wzrost kompetencji cyfrowych wśród 6 nauczycieli/lek i podniesienie kwalifikacji 40 uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku poprzez wykorzystanie zakupionego wyposażenia w postaci narzędzi TIK. Zadanie projektu to: wyposażenie, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów w 4 grupach. Efektem projektu będzie wysokowykształcona kadra LO, przygotowana do pracy z młodzieżą wykorzystująca narzędzia TIKw codziennej pracy dydaktycznej. Dodatkowo uczniowie podniosą swoje kompetencje informatyczne poprzez co będą mieli większe szanse dostać się na wymarzone uczelnie wyższe lub szybciej znaleźć się na rynku pracy.

Wartość projektu: 236294,56 zł.

Zawody strzeleckie 

26 września na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Lidzbarku odbyły się Szkolne  Zawody Strzeleckie  o Puchar Burmistrza Lidzbarka dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Jak każdego roku zawody cieszyły się dużą frekwencją. Zawodnicy strzelali z odległości 10 metrów w jednej serii próbnej i dwóch ocenianych po 5 strzałów. Zwycięską drużynę SP Bryńsk reprezentowali uczniowie klasy VII: Filip Grodziński, Kamil Więcławski i Grzegorz Ziółkowski,  którzy zdobyli ogółem 218 punktów i tym samym zajęli  I miejsce  w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych.

Klasyfikacja ogólna:

1 miejsce: SP Bryńsk
2 miejsce: SP nr 1 Lidzbark
3 miejsce: SP Wąpiersk
4 miejsce: SP Słup
5 miejsce: SP Dłutowo

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w SP Dłutowo

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Propaguje taką formę lektury, ponieważ rozwija ona wyobraźnię i buduje więzi między czytającymi. Święto ma w naszym kraju już 16 tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Z tej okazji, w naszej szkole uczniowie klasy IIIb (Martyna, Natalia, Karina, Rafał i Piotr) odwiedzili dzieci z klas I –III i zerowej, żeby poczytać dzieciom bajki i opowieści. Każda klasa otrzymała w prezencie dyplom oraz obrazkowy dekalog dobrego czytelnika.

Dzień Tabliczki Mnożenia 

SP Słup

29 września dzieci w SP Słup bawiły się matematyką pod okiem Pani Justyny Bartnickiej, która przygotowała ciekawe rozgrywki w mnożeniu.

SP Bryńsk

Tego dnia w SP Bryńsk również zorganizowano obchody VII edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W ramach tych obchodów uczniowie klas IV-VII wykonali szereg rysunków i plakatów związanych z tabliczką mnożenia. W każdej klasie odbyły się też eliminacje do szkolnego konkursu sprawdzającego wśród uczniów znajomość pamięciowego mnożenia i dzielenia liczb. Do wielkiego finału awansowało 12 osób (3 najlepsze osoby z każdej klasy), gdzie po zaciętej walce poznaliśmy uczniów najlepiej znających tabliczkę mnożenia w SP Bryńsk w 2017 roku:

1 miejsce Paweł Klejnowski,
2 miejsce Julia Rynkowska,
3 miejsce Emilia Drankowska.

Pozostałe wyniki konkursu w poszczególnych klasach:

Klasyfikacja konkursowa w klasie IV
1 miejsce Wiktoria Kułakowska,
2 miejsce Krzysztof Piotrowski,
3 miejsce Ewelina Krzemińska.

Klasyfikacja konkursowa w klasie V
1 miejsce Julia Rynkowska,
2 miejsce Maja Wieczorek,
3 miejsce Marta Sulkowska.

Klasyfikacja konkursowa w klasie VI
1 miejsce Paweł Klejnowski,
2 miejsce Dominika Karpińska,
3 miejsce Igor Pawelski.

Klasyfikacja konkursowa w klasie VII
1 miejsce Kamil Więcławski,
2 miejsce Marta Bartkowska,
3 miejsce Emilia Drankowska.

SP Kiełpiny

Już na początku września przy sali matematycznej w Szkole Podstawowej w Kiełpinach zawisła gazetka przypominająca o „matematycznym” święcie. Tego dnia zarówno uczniowie klas starszych jak i młodszych mieli szansę na powtórkę tego podstawowego zagadnienia matematycznego. Już na zajęciach świetlicowych dzieci mogły się zmierzyć z pierwszymi zagadkami matematycznymi. Dla młodszych były kolorowanki matematyczne, a dla starszych łamigłówki. Na poszczególnych lekcjach matematyki uczniowie korzystali z zadań przygotowanych na stronie matzoo.pl oraz zagadek przygotowanych przez twórców Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Podczas przerw klasa VI spacerując po szkolnym korytarzu rozdawała młodszym i starszym kolegom losy zawierające przykłady matematyczne. Uczniowie, którzy prawidłowo odpowiadali na pytania otrzymywali odznaki eksperta tabliczki mnożenia. Klasa IV na przerwie rozdawała wszystkim pamiątkowe tabliczki mnożenia, które uczniowie mogli zabrać do domu lub zostawić w szkolnej szafce.

SP KIEŁPINY – UDZIAŁ W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Już po raz  24 w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Kiełpinach pracownicy Welskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili pogadankę, podczas której przypomnieli ideę SPRZĄTANIA ŚWIATA, Zwrócili uwagę, że akcja zmienia swój charakter, kładąc teraz nacisk na uświadamianie społeczeństwa, Pracownicy parku przypomnieli też uczniom, których śmieci nie należy zbierać. Jak co roku uczniowie szkoły w Kiełpinach aktywnie wpisali się w realizację idei akcji. Po otrzymaniu rękawiczek i worków poszczególne klasy zbierały śmieci na wyznaczonym terenie. Jesteśmy przekonani, że podjęte przez szkołę działania przyczyniły się w znacznym stopniu do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów.