Co słychać w naszych szkołach…

MIESIĄC JĘZYKA OJCZYSTEGO W LIDZBARSKIM GIMNAZJUM

Miesiąc Języka Ojczystego to inicjatywa skierowana do wszystkich, którzy są zainteresowani szeroko pojmowaną poprawnością językową, kulturą języka i wiedzą z tym językiem związaną. Nasza szkoła również włączyła się w to przedsięwzięcie i zrealizowała projekt dotyczący języka lokalnego jako najważniejszej, niezastąpionej drogi przekazu: kultury, wiedzy, mądrości. Opiekę nad nim sprawowały nauczycielki języka polskiego.

Od 21 lutego, tj.  od obchodów Dnia Języka Ojczystego przystąpiliśmy do pracy nad programem, który przyczyniłby się do rozpowszechnienia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowe naszego regionu. W tym czasie gromadziliśmy przedmioty, którymi otaczali się nasi przodkowie, przygotowywaliśmy wystawę prezentującą lokalne legendy oraz słownictwo gwarowe charakterystyczne dla naszego regionu. Pracowaliśmy także nad prezentacją multimedialną i scenkami, które przybliżyłyby wszystkim uczniom język naszych dziadków i pradziadków. Realizację ostatniego elementu poprzedziły wywiady gimnazjalistów z ich bliskimi oraz lektura publikacji „Przewodnik kulturowy po Welskim Parku Krajobrazowym”. 3 kwietnia 2017r. zaprosiliśmy społeczność szkolną na prezentację naszego projektu, która spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży.

Przygotowane przez uczniów ciekawostki na temat ukształtowania się języka na obszarze naszego miasta i okolic oraz humorystyczne inscenizacje życia codziennego w naszym mieście w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżyły gimnazjalistom dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

METODA PROJEKTU W SP KIEŁPINY

Metoda  projektu  jest alternatywą dla systemu nauczania  klasowo – lekcyjnego. Projekt wymaga od ucznia uzyskania wiedzy z różnych źródeł. Pomaga uczyć się planować, organizować pracę, dokonywać wyborów oraz przynosi zadowolenie ze wspólnego sukcesu. Na początku  marca klasa 3 wspólnie z wychowawczynią Dorotą  Waleśkiewicz  podjęła  decyzję o realizacji projektu  pt.: ,,Zwierzęta świata w utworach  Jana Brzechwy”. Uczniowie zostali podzieleni  na trzy zespoły: grupę literacką, przyrodniczą oraz do spraw reklamy, promocji i sprawozdania. Samodzielnie wyszukali informacje dotyczące autora wierszy, zorganizowali  wystawę książek, przygotowali  plakat o życiu, twórczości Brzechwy i o zwierzętach świata. Wykonali  także zaproszenia dla klas młodszych,  znaczki oceniające  oraz  prezentację  multimedialną o zwierzętach świata.  Dn. 22 marca  na  prezentację zostały zaproszone  przedszkolaki  i  młodsi uczniowie. Dzieci ze skupieniem wysłuchały ciekawostek z życia autora i znanych utworów Jana Brzechwy, takich jak ,,Lokomotywa”, Entliczek-Pentliczek” itp. Trzecioklasiści z dużym zaangażowaniem czytali przedszkolakom. Następnie przedstawili  prezentację multimedialną. Podczas pokazu dzieci naśladowały zwierzęta oraz losowały ciasteczka „magiczne zwierzęta”, które z radością skonsumowały popijając napojem o nazwie ,,Szał słonia”. Na zakończenie zaproszeni goście ocenili spotkanie wrzucając  buźkę  uśmiechniętą  bądź smutną do koszyka.

Dzień Wiosny w SP Bryńsk

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bryńsku nareszcie powitali wiosnę! W tym samym dniu zorganizowano w szkole Dzień Samorządności. Był to kolorowy dzień, gdyż podobnie jak w ubiegłym roku, każda klasa wylosowała swój wiosenny kolor. Najstarsza klasa – VI prowadziła 3 lekcje zamiast nauczycieli. Tego dnia podano również wyniki konkursu plastycznego, który odbył się podczas rekolekcji. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Klejnowska, Wiktoria Kułakowska, Anna Ptaszyńska, i Paweł Klejnowski. Potem uczniowie wyruszyliszumnie na „głośny spacer”, by przegonić zimę. Przeszli przez wieś paradując na fioletowo, pomarańczowo, niebiesko, czerwono, zielono i żółto.

SZKOLNY  KONKURS  RECYTATORSKI w SP Wąpiersk

28 marca 2017 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku odbył się Szkolny Konkursu Recytatorski w kategorii klas: „0”, II-III i IV-VI. Organizatorami konkursu były panie Dorota Zalewska i Maria Gutowska.
Celem konkursu było:

  • propagowanie piękna poezji,
  • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci,
  • upowszechnianie kultury języka.

Reprezentantów konkursu wyłoniły wcześniejsze eliminacje klasowe, za które odpowiedzialni byli wychowawcy klas.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a jego uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom.
Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników.
Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

W kategorii klasy „0”
I miejsce – Kamil Igelski
II miejsce – Lena Chojnacka
III miejsce – Sebastian Pilanz

Wyróżnienie – Mikołaj Sobotka

W kategorii klas II-III

I miejsce – Nikola Rolka
II miejsce – Weronika Lange
III miejsce – Małgorzata Czuba

Wyróżnienie – Dominika Kościńska

W kategorii klas IV-VI

I miejsce – Natalia Kozłowska
II miejsce – Wiktoria Świniarska
III miejsce – Izabela Wiśniewska

Wyróżnienie – Kamil Świniarski

Dyrektor szkoły Piotr Kościński pogratulował  zwycięzcom i uczestnikom  konkursu oraz podziękował organizatorom za przygotowanie. Laureatom życzył dalszych sukcesów w Konkursie Recytatorskim w II Lidzbarskim Spotkaniu z Poezją organizowanym przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły.

LO w Lidzbarku w konkursie „Zaprojektuj swoją przyszłość”

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku   w okresie IX 2016 -III 2017 realizowało projekt pt. „Zaprojektuj swoją przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Wartość projektu:  123 773,29 zł .

Celem projektu był rozwój kompetencji cyfrowych wśród 8 nauczycieli i 20 uczniów Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku poprzez wykorzystanie narzędzi TIK.

W ramach projektu  zakupiono  sprzęt dydaktyczny ( 16 laptopów, 3 tablice interaktywne, flipcharty), a 21 uczniów szkoły z klas trzecich zdobyło  europejskie certyfikaty potwierdzające ich umiejętności komputerowe –ECDL. Dzięki udziałowi w zajęciach nabyli i doskonalili swoje umiejętności w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych . Potwierdzili je zgodnie z europejskimi standardami – dowodem jest właśnie Certyfikat ECDL .Tym samym podnieśli również  swoją wartość na rynku pracy.

OD  czerwca 2017 do grudnia 2018 LO w Lidzbarku  będzie realizować kolejny  projekt:   „Projekt na przyszłość” – jego wartość 236294,56 zł .  I znów duże możliwości dla uczniów szkoły.

DZIEŃ LICZBY PI W LIDZBARSKIM GIMNAZJUM

14 marca to DZIEŃ LICZBY PI. Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data „14 marca” zapisywana jest  jako „3.14”.W naszej szkole obchodziliśmy go 15 marca. Nauczyciele matematyki  zorganizowali i przeprowadzili  konkurs „ZAPAMIETAJ JAK NAJWIECEJ CYFR ROZWINIECIA DZIESIĘTNEGO LICZBY PI”. Do konkursu zgłosiło się 10 osób, byli to uczniowie klas trzecich oraz drugich. Nie był to łatwy konkurs, gdyż rozwinięcie liczby PI jest nieskończone. Ilość zapamiętanych cyfr przez uczestników konkursu jest pełna podziwu, gdyż zwyciężczyni zapamiętała i podała  aż 81 cyfr. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Zuzanna Ćwiklińska uczennica klasy 3b (81 cyfr), drugie miejsce zajęła Kornelia Komosińska uczennica klasy 2b( 70 cyfr), trzecie miejsce zajęła  Martyna Kochańska uczennica klasy 2b (66 cyfr), czwarte miejsce zajęła Julia Wacławska uczennica klasy 2d (61 cyfr). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz  słodkie upominki. Gratulujemy uczestnikom wspaniałej zdolności zapamiętywania cyfr.

Tego samego dnia grupa projektowa przedstawiła prezentację na temat „SŁAWNI MATEMATYCY” . Prezentacja miała na celu przybliżenie uczniom  sylwetek  i dokonań matematyków , których twierdzeń uczą się na lekcjach matematyki czy też fizyki.

SP KIEŁPINY – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

We wtorek, 21 marca w Szkole Podstawowej w Kiełpinach obchodzono Pierwszy dzień wiosny.                    W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Celem było poznawanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy, integrowanie społeczności szkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Na początku uczniowie obejrzeli teatrzyk  przygotowany przez klasę V. Występ rozbawił wszystkich  i został nagrodzony gromkimi brawami. Miłym akcentem występów był wiosenny taniec wykonany przez uczennice klasy II. Następnie każda z klas pod opieką wychowawców wykonała prace plastyczne, które zostały zawieszone na korytarzu szkolnym. Za wykonanie prac uczniowie otrzymali słodki upominek. Podczas uroczystości zostały również rozdane nagrody uczniom, którzy brali udział w Szkolnym konkursie matematycznym. Po rozdaniu nagród pani Ewelina Falba przedstawiła swój pomysł na miejsce wypoczynku dla dzieci podczas przerw. Zaprezentowała wcześniej przygotowane i pomalowane skrzynki, które będą służyły jako siedziska i stoliki podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje pani Ewelinie za przygotowanie skrzynek, pani Zuzannie Cybulskiej za zaopatrzenie w kolorowe farby oraz rodzicom: pani Ewie Łukaszewskiej i pani Annie Partacz za dostarczenie skrzynek. Punktem kulminacyjnym było wspólne wyjście na plac przed szkołą, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. Tradycyjnie spalono Marzannę, a dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę. Na zakończenie uczniowie zapisywali na tablicy ściennej, z czym kojarzy im się wiosna. W radosnych nastrojach impreza ta nie tylko zintegrowała społeczność szkolną, ale była też świetną zabawą.

Wiosna zaczęła się w Warszawie i dobiegła do LO w Lidzbarku!

W czwartek 6 kwietnia 2017 roku zakończyła się III edycja akcji „Biegnij szkoło!”. Tym razem postawiono na rywalizację klas. Każdy oddział przebiegł ten sam dystans. Czas mierzony był od startu do stawienia się na mecie ostatniego ucznia. Celem akcji było zachęcenie do aktywnego i zdrowego stylu życia. Zwyciężyli maturzyści z klasy IIIb.

Wiosenne bieganie zainaugurowała dyrektor szkoły – pani profesor Dorota Sadowska – która 26 marca w stolicy przebiegła trasę 21 kilometrów w XII Warszawskim Półmaratonie, osiągając czas 1:52:57! Dobry przykład dała również Marta Jagielska z klasy IIb, przygotowująca się do startu w II Lidzbarskiej Dziesiątce. Nasza reprezentantka w ubiegłym roku była najlepszą lidzbarczanką na tym dystansie.

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY W SP KIEŁPINY

14 marca w Szkole Podstawowej w Kiełpinach po raz kolejny odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Organizatorem konkursu była pani Ewelina Falba – nauczyciel matematyki. Data konkursu nie była przypadkowa, gdyż jest związana ze Światowym Dniem Liczby PI i wypada tuż po Dniu matematyki obchodzonym 13 marca. Uczniowie klasy V i VI wzięli udział w pisemnych testach, a spośród obu klas zostały wyłonione 3 najlepsze osoby. W drugiej konkurencji brali również udział uczniowie klas V i VI, zadaniem było zapamiętanie jak największej ilości cyfr po przecinku liczby Pi. Przygotowania trwały od początku semestru. Na uczniów, którzy wzięli udział w matematycznych zmaganiach czekały m.in. takie nagrody jak słuchawki, gra Jenga, układanka matematyczna oraz statuetka dla mistrza liczby Pi. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali długopisy oraz ołówki, a młodsi w ramach popularyzacji matematyki otrzymali linijki. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta  i Gminy w Lidzbarku oraz Firma Falba Tech z Lidzbarka.

WYNIKI KONKURSU:

TEST:

I miejsce Paulina Marchlewska 90%
II miejsce Karol Puczyński 81%
III miejsce Cezary Lewandowski 54%

wyróżnienia Wiktor Ciesielski oraz Mateusz Osiński

Zapamiętywanie Liczby Pi

I miejsce Karol Puczyński zapamiętał 78 cyfr po przecinku

II miejsce ex aequao Paulina Marchlewska i Cezary Lewandowski zapamiętali po 36 cyfr po przecinku