Co słychać w naszych szkołach…

SP KIEŁPINY – WIELKI GEST UCZENNICY KLASY III

Uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Kiełpinach Karolina Truszczyńska ma 9 lat i wielki gest. W ubiegłym roku ścięła swoje piękne, długie włosy i oddała je dzieciom, które ich nie mają. Większość pacjentów po chemioterapii traci włosy. Czekanie, aż odrosną potrafi trwać bardzo długo. Jest jednak inny, szybszy sposób. Fundacja Przyjaźni WeGirls zorganizowało akcję, która zachęca do obcinania włosów i przekazywania ich na peruki dla chorych dzieci. Jak widzimy nie trzeba szukać daleko, w szkole w Kiełpinach również mamy ANIOŁA, który myśli i wspiera innych, którzy potrzebują pomocy. Wielkie brawa i słowa uznania dla Karoliny! KAŻDY Z NAS ma wpływ na rzeczywistość.

„Zaprojektuj swoją przyszłość”

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zaprojektuj swoją przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Wartość projektu:  123 773,29 zł

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród 8 nauczycieli i 20 uczniów Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku poprzez wykorzystanie narzędzi TIK od września 2016 do marca 2017roku. Projekt realizuje takie działania jak zakup sprzętu(laptopy, tablice interaktywne), kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania narzędzi TIK, a także zajęcia dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Pozytywnie zaopiniowano także kolejny projekt  tej szkoły „Projekt na przyszłość” – jego wartość 236294,56 zł

„Jest taki dzień…….Święta pozytywnie zakręcone” Dzień Profilaktyki  w Szkole Podstawowej w Lidzbarku

22 grudnia w Szkole Podstawowej w Lidzbarku został zorganizowany Dzień Profilaktyki pod hasłem: Jest taki dzień… Święta pozytywnie zakręcone, który był podsumowaniem wszystkich działań profilaktycznych, jakie nasza szkoła realizowała w ostatnich miesiącach.

W ramach działań profilaktycznych pedagog szkolny Anna Kowalkowska przeprowadziła w listopadzie spotkania informacyjne z uczniami klas VI nt. Bliżej siebie, dalej od narkotyków. Klasy uczestniczące w zajęciach miały za zadanie wykonać plakaty przestrzegające przed sięganiem po środki szkodliwe dla zdrowia i życia. Wykonane afisze wzbogaciły szkolną galerię i będą także wykorzystywane w trakcie imprez szkolnych jako profilaktyczne materiały informacyjne. Autorzy plakatów zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Ponadto wychowawca szkolnej świetlicy Beata Popowicz przeprowadziła zajęcia edukacyjno – rozwojowe z zakresu profilaktyki dla klas V, obejmujące projekcję filmu na temat substancji zmieniających świadomość, prelekcje oraz quiz dotyczący wiedzy o środkach uzależniających.

W ramach aktywnych działań profilaktycznych w listopadzie ogłoszono konkurs na pracę plastyczną pt. Bombka pozytywnie zakręcona. Uczniowie klas I – III mieli za zadanie wykonać oryginalną i estetyczną bombkę bożonarodzeniową, na której miał się znaleźć napis jednej lub kilku pozytywnych cech charakteru lub emocji (np. gościnność, hojność, życzliwość, tolerancja- cechy jakże ważne i coraz rzadziej spotykane w obecnych czasach).

Wszystkie prace konkursowe były ciekawe i dzięki nim w tym roku Szkoła Podstawowa w Lidzbarku miała najpiękniejszą choinkę, jaką można było sobie wyobrazić. Również w klasach IV –VI został ogłoszony konkurs plastyczny na Pozytywnie zakręconą kartkę świąteczną.

Ponadto w ramach działań profilaktycznych każda klasa wykonała na drzwiach sal lekcyjnych łańcuchy świąteczne przeplatane sentencjami, którymi uczniowie mogliby się kierować w swoim życiu oraz zrobiła łańcuch świąteczny. Podczas Jasełek przewodniczący klas połączyli wszystkie łańcuchy w jeden, jako symbol tego, że wszyscy uczniowie i nauczyciele są pozytywnie zakręceni i stanowią jedność i nikt nie musi pozostawać ze swoimi problemami i troskami sam.

Działania organizowane w ramach Dnia Profilaktyki, którego organizatorami były pani Anna Kowalkowska i pani Małgorzata Waleszkowska, zostały sfinansowane przez Burmistrza Lidzbarka pana Macieja Sitarka oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku.

Betlejemskie Światło Pokoju 2016

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju to tradycyjna akcja przed Świętami Bożego Narodzenia. „Odważnie twórzmy pokój” to hasło tegorocznej akcji. 24 grudnia 2016 roku o godz. 7.15 uczniowie z Samorządu Szkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku pod opieką pani Doroty Zalewskiej podczas mszy świętej przekazali Betlejemskie Światło Pokoju z Komendy Hufca w Lidzbarku do Kościoła Parafialnego w Wąpiersku. Jako symbol ciepła, miłości, pokoju oraz nadziei gościło one nie tylko na wigilijnych stołach ale również w naszych sercach.

SZKOLNE SPOTKANIE WIGILIJNE W SP KIEŁPINY

Jak co roku w przeddzień przerwy świątecznej, w atmosferze bożonarodzeniowej, odbyła się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach wigilia. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wielu rodziców  zasiedli w klasach by kolędować i częstować się świątecznymi przysmakami. Następnie cała społeczność spotkała się przy szkolnej scenie i wystawiane były jasełka. Na szkolnym spotkaniu wigilijnym swoją obecnością zaszczycili nas zarząd Stowarzyszenia Opoka, ks. Stanisław Rybarczyk, księgowa pani Alina Stachewicz z mężem oraz Rada Rodziców. Uczniowie pod kierunkiem Pani Agnieszki Witkowskiej, w pięknie przygotowanych strojach, przypomnieli nam historię narodzin Jezusa. Oprawę muzyczną podczas śpiewu zapewnił nauczyciel muzyki pan Krzysztof Rychcik. Przedstawienie i zaśpiewane kolędy wprowadziły zebranych w miły, świąteczny nastrój. Atrakcją podczas występów był taniec śnieżynek w wykonaniu dziewcząt z klasy 2, gra  na flecie przez uczennicę klasy 3 Amelię Gurzyńską oraz kolędy zaśpiewane przez dzieci z oddziału przedszkolnego 0B. Na zakończenie wystąpiła pani dyrektor i życzyła wszystkim zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Jasełka w SP Bryńsk

22 grudnia uczniowie SP w Bryńsku zaprezentowali kolegom i nauczycielom Jasełka.
Po przedstawieniu odbył się klasowy konkurs kolęd i pastorałek.
I – miejsce zdobyła klasa V
II – klasa III
III – równorzędne O i VI
Wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły pragną złożyć gorące życzenia:
W noc Wigilijną, w blasku świec melodia kolęd płynie w mrok.
Niech Wam przyniesie radości moc i wiele szczęścia na Nowy Rok:
Nadziei – by nie opuszczała
Radości – by rozweselała
Miłości – by obrodziła
Dobroci – by zawsze była.

Wigilijne spotkania w NSP Wąpiersk

W świątecznej atmosferze 22 grudnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku odbył się tradycyjny apel wigilijny. W udekorowanej świątecznej sali zebrała się cała społeczność szkolna. Dyrektor szkoły pan Piotr Kościński powitał wszystkich zebranych i złożył życzenia świąteczno-noworoczne. Uroczystość uświetnił występ uczniów pod kierunkiem pań: Anety Drankowskiej, Doroty Zalewskiej i Wiesławy Tamiły w wykonaniu, którego usłyszeliśmy kolędy. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu z języka angielskiego „Christmas Tree” (oddział przedszkolny) i Christmas Card (klasy II-III i IV-VI) zorganizowanego przez panią Barbarę Klimowską-Lewandowską oraz wyniki konkursu plastycznego „Mój przyjaciel miś”, którego organizatorami były panie  Aneta Drankowska i Wiesława Tamiła.  Wyniki są następujące:

I Laureaci konkursu „Christmas Tree” (oddział przedszkolny)

1 miejsce – Mikołaj Sobotka
2 miejsce – Kamil Igelski
3 miejsce – Gustaw Grzelak

II Laureaci konkursu „Christmas Card” (klasy II-III)

1 miejsce – Hubert Rostkowski
2 miejsce – Lena Murawska
3 miejsce – Magdalena Rosa

III Laureaci konkursu „Christmas Card” (klasy IV-VI)

1 miejsce – Aleksandra Skarzyńska
2 miejsce – Pater Zuzanna
3 miejsce – Milena Kalwa

Zwycięzcy konkursu pt. „Mój przyjaciel-miś”
Oddział przedszkolny
I miejsce – Mikołaj Sobotka
II miejsce – Kamil Igelski
III miejsce – Izabela Kraszewska
Wyróżnienia:
Gustaw Grzelak, Dominik Maciejewski

Kl. II – III
I miejsce – Nikola Rolka – kl. II
II miejsce – Zofia Ebernikel – kl. II
III miejsce – Iga Cybulska- -kl. II
Wyróżnienia:
Dominik Krezymon – kl. III
Tymoteusz Grzelak – kl. II

Kl. IV-VI
I miejsce – Zuzanna Pater – kl. IV
II miejsce – Dawid Rolka – kl. VI
III miejsce – Patryk Orzechowski – kl. V
Wyróżnienia:
Karol Mężykowski – kl. V
Zuzanna Maciejewska- kl. IV

Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Następnie dyrektor szkoły wręczył nagrody książkowe uczniom: Jakubowi Iwan, Alicji Napiórkowskiej, Dominikowi Iwan, Wiktorii Świniarskiej oraz Milenie Kalwa za reprezentowanie naszej szkoły w Gminnym Konkursie  „Henryk Sienkiewicz – wybitny polski pisarz” w Szkole Podstawowej w Dłutowie.
Na koniec wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi zaśpiewali kolędę „Dzisiaj w Betlejem” i rozeszli się do klas, gdzie odbyły się wigilie klasowe. Po wspólnym kolędowaniu, świątecznych życzeniach i spędzonych radosnych chwilach w doskonałych nastrojach  rozeszliśmy się do domów na przerwę świąteczną. Do szkoły wrócimy w nowym roku 2017 w pełni sił i z nową energią do pracy i nauki.
Ponadto 20 grudnia 2016 r. w szkole odbyła się również zakładowa wigilia dla pracowników szkoły i zaproszonych gości zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” i pracowników szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli: ksiądz proboszcz Bogdan Kołodziejczyk, Radni Rady Miejskiej pan Tadeusz Kosman i pan Leon Chmielewski, sołtys wsi Wąpiersk pani Hanna Krezymon, sołtys wsi Jeleń pan Wojciech Maciejewski, sołtys wsi Koty, przewodnicząca Rady Rodziców pani Kamila Sobotka i członkowie Rady Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku oraz emerytowani pracownicy szkoły.

Jasełka w Szkole Podstawowej w Lidzbarku

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, którego atmosfera udziela się wszystkim, co także można było zauważyć w Szkole Podstawowej w Lidzbarku. W ostatnim dniu przed świąteczną przerwą, czyli 22 grudnia, odbyły się  spotkania klasowe, podczas których siedząc przy wspólnym stole i łamiąc się opłatkiem, życzyliśmy sobie szczęścia, zdrowia i powodzenia w nadchodzącym nowym roku.

Uroczysty apel w SP Lidzbark rozpoczęła Dyrektor Szkoły Beata Piątkowska, życząc uczniom, aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia doświadczyli radości bycia ze swoimi najbliższymi: rodzicami, dziadkami, bliższą i dalszą rodziną. Pani dyrektor życzyła również wszystkim zebranym, aby tegoroczne święta były wypełnione zapachem wypieków, nutą wspólnie śpiewanych kolęd i ciepłem kochających serc oraz aby w nadchodzącym 2017 roku wszystkim spełniły się najskrytsze marzenia.

W tym roku dla klas I – III Jasełka przygotowali uczniowie klasy III f pod opieką pani Teresy Pawlak, wspomagani przez szkolny chór Biedronki, prowadzony przez panią Aleksandrę Trzaskalską i panią Magdalenę Zawacką. Natomiast dla klas IV – VI świąteczne przedstawienie pt. Jeden zero dla nieba wystawiły dwa  koła misyjne prowadzone przez panią Elżbietę Wawrzonkowską i panią Ewę Rogozińską. Piękne kolędy i świąteczne piosenki zaprezentował chór szkolny przygotowany przez panią Marlenę Komosińską. Uczniowie jak zawsze sprawili wiele radości widzom, wśród których znaleźli się zaproszeni goście, a mianowicie: druhna Daniela Gawińska i przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Lemański.

Podczas apelu miało miejsce przekazanie przez harcerzy na ręce dyrektora szkoły pani Beaty Piątkowskiej Betlejemskiego Światła Pokoju, które jest symbolem narodzin Chrystusa, miłości, nadziei, radości, ciepła, wiary oraz pokoju. Bardzo miłą niespodzianką było wręczenie przez panią dyrektor uczniom klasy sportowej  IV d strojów sportowych ufundowanych przez  szkołę.

Podczas uroczystego apelu nie mogło oczywiście zabraknąć  świętego Mikołaja, który obdarował uczniów cukierkami.

 Spotkanie wigilijne w Dłutowie

Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, miłości i pojednania, na który wszyscy czekają z utęsknieniem. Są nierozerwalnie połączone z tradycją. Tego dnia uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dłutowie pod opieką nauczycieli: Jolanty Cichockiej, Anny Osowskiej, Marii Przybysz – Giżyńskiej, Anny Deptuły i Marzanny Nąć przygotowali świąteczne przedstawienie pt.: ,,Dziewczynka z zapałkami”  Hansa Christiana Andersena.  Uczniowie długo przygotowywali się do występu i wykonali swoją aktorską pracę perfekcyjnie. W bajkowy klimat, niewątpliwie wprowadziła wszystkich przepiękna scenografia oraz urozmaicenie występu o kolędy wykonane przez solistów: Klaudię Sadowską, Marię Tran i p. Marię Przybysz-Giżyńską oraz szkolny chór, które sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym a historia ,,Dziewczynki z zapałkami” skłoniła do wzruszeń i refleksji nad istotą świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie, nauczyciele i  pracownicy szkoły. Po występie głos zabrali dyrektor  Irena Leszczewicz i dyrektor Mirosław Stolarski, którzy złożyli wszystkim świąteczne życzenia i symbolicznie z całą społecznością szkolną połamali się opłatkiem. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami zasiedli do wigilijnego stołu.

SP KIEŁPINY – SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

Okres Świąt Bożego Narodzenia, charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością pod wieloma względami. Mowa nie tylko o obrzędach ale również o wszelkich innych elementach towarzyszących temu świętu. Szkoła Podstawowa w Kiełpinach przystąpiła do programu „Szkoła wierna dziedzictwu” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W ramach realizacji zadań w dniu 22 grudnia pani Zuzanna Cybulska zorganizowała dla uczniów szkoły spotkanie. Przedstawiła prezentację multimedialną o tradycjach bożonarodzeniowych na Warmii i Mazurach. W pogadance przybliżyła uczniom staropolskie obrzędy i zwyczaje wigilijne. Na zakończenie spotkania wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę.

Wieczorek poetycki w ZS Lidzbark

12 grudnia w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku odbył się Wieczorek poetycki pod hasłem „Carpe diem”. Przy akompaniamencie muzyki  rodzice, nauczyciele i uczniowie  recytowali wybrane wiersze, m.in. Horacego, L. Staffa,
ks. J. Twardowskiego. Na wieczorek przybyli zaproszeni goście –burmistrz miasta Lidzbark  p. Maciej Sitarek, wieloletni przyjaciel szkoły p. Jan Raczyński z małżonką, dyrektor Szkoły Podstawowej p. Beata Piątkowska, uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły.

– Wieczorek, który organizujemy już w naszej szkole po raz 6, to chwile zadumy, zatrzymania się w pędzie codziennego życia. Okazja obcowania z kulturą wysoką-poezją, o której często zapominamy, a dzięki niej wzbogacamy nasze jestestwo, stajemy się lepszymi ludźmi.  – mówią organizatorzy

OGÓLNOPOLSKA  AKCJA SZLACHETNA  PACZKA  2016 PROJEKT STOWARZYSZENIA WIOSNA 

19 listopada przedstawiciele  Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku wraz z wolontariuszami z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku wzięli udział w marszu na otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki. Podczas przemarszu ulicami miasta uczniowie częstowali przechodniów ciasteczkami i rozdawali ulotki promujące akcję szlachetnej paczki.

Jest to już druga akcja, którą  na stałe wpisaliśmy w działalność charytatywną społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Gimnazjum w Lidzbarku.

W dniach od 30 listopada – 8 grudnia po otwarciu bazy danych i zapoznaniu się z listą rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy wolontariusze Liceum Ogólnokształcącego – pracujący na rzecz szlachetnej paczki przeprowadzili zbórkę pieniężną oraz rzeczową  dla wybranej rodziny /kod rodziny: WAR-2591-521346/ w ramach szlachetnej paczki. – W tym roku postanowiliśmy obdarować rodzinę pani Elżbiety z niepełnosprawnym synem Sławkiem. Sławek – to sparaliżowany od 20 lat mężczyzna, który wbrew przeciwnościom losu rozwija swoje pasje trenując kolarstwo dla niepełnosprawnych. Rodzina utrzymuje się z renty i dodatku pielęgnacyjnego. – mówia uczestnicy projektu

 

W akcję bardzo aktywnie włączyła się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Dołączono pieniądze ze zbiórki przeprowadzonej w Gimnazjum – 436 zł oraz dary rzeczowe w postaci środków higieniczno – kosmetycznych. Efekty przerosły nasze oczekiwania – wartość zebranych darów z zeszłego roku została pobita. Udało nam się zakupić większość wymienionych rzeczy: kurtkę sportową, buty sportowe, komplet oświetlenia do roweru CATEVE RAPID x3 o wartości ok. 500 zł, dwa komplety profesjonalnej bielizny termicznej oraz dary rzeczowe /bielizna i część oświetlenia rowerowego od hojnych darczyńców z LO/. Szacowana wartość paczki to ok. 1600 – 1700 zł.