Co słychać w naszych szkołach…

DBAMY O MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

W pochmurny piątkowy dzień 21 października uczniowie klasy 3c lidzbarskiego gimnazjum pod opieką Barbary Skuzy i Małgorzaty Wrzosek wyruszyli do miejsca pamięci narodowej znajdującego się w lidzbarskim lesie. Wyjście miało na celu przybliżenie uczniom losów lokalnych patriotów, którzy za pomoc powstańcom w trakcie II wojny światowej zostali rozstrzelani. Aby upamiętnić te wydarzenia, mieszkańcy Lidzbarka postawili pomnik w miejscu, w którym odnaleziono ciała pomordowanych. Gimnazjaliści uporządkowali pomnik, zapalili znicz i wysłuchali wojennej historii rodziny pani Barbary Skuzy. Młodzież dowiedziała się o zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców okolic Lidzbarka w dostarczanie polskim żołnierzom pożywienia i o konsekwencjach, jakie ich spotkały za ten przejaw patriotyzmu.

2 listopada uczniowie klasy 3b wraz z wychowawczynią odwiedzili grotę przy ulicy Garbuzy w Lidzbarku, gdzie oddali hołd Piotrowi Krajnikowi, byłemu mieszkańcowi Lidzbarka zamordowanemu przez NKWD. Zapalając znicze wspominali wszystkich pomordowanych jeńców obozów Starobielska, Ostaszkowa i Kozielska.

Lidzbarska licealistka najlepsza w województwie

Julia Chylińska z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku zdobyła I miejsce w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie i Muzeum Historyczne w Ełku Wojewódzkim Konkursie Historycznym  pt. Moja mała ojczyzna i Zakon Krzyżacki. Uczennica drugiej klasy pod kierunkiem nauczycielki historii Iwony Jabłońskiej nakręciła film edukacyjny pt. Lenna lekcja historii. Produkcja Julii został wyróżniona w sposób szczególny spośród wszystkich prac laureatów, gdyż podczas uroczystego wręczenia nagród 28 października br. w Muzeum Historycznym w Ełku została wyświetlona gościom przybyłym  na tę okazję.

WDROŻENIE PROGRAMOWANIA W EDUKACJI – INNOWACJA PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM

W piątek, 28 października Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku Pan Janusz Ławicki oraz Pan Łukasz Ruczyński – nauczyciel informatyki wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Krajowe Biuro eTwinningu. Lidzbarskie gimnazjum z dniem 1 września 2016 roku przystąpiło do pilotażu związanego z wdrożeniem programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach. Gimnazjum przystąpiło do powyższej innowacji jako jedna z czterech szkół w naszym powiecie. Konferencja oraz późniejsze warsztaty dla nauczycieli informatyki miała charakter wspierający przy realizacji nauki programowania, która jest jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Gimnazjalistka laureatką wojewódzkiego konkursu historycznego

„Moja Mała Ojczyzna  i Zakon Krzyżacki” to konkurs  historyczny przeznaczony  dla  uczniów i  nauczycieli województwa  warmińsko- mazurskiego. Ogłoszono go w ubiegłym roku  z okazji  550 rocznicy podpisania  II Pokoju Toruńskiego między Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim. Organizatorami byli: Warmińsko- Mazurski Urząd Marszałkowski , Warmińsko- Mazurski  Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli  w Olsztynie i  Muzeum Historyczne w Ełku.

Celem konkursu  było  przede wszystkim upamiętnienie wspomnianej rocznicy, kształtowanie  świadomości i postaw  patriotycznych młodego  pokolenia  przez  upowszechnianie  wiedzy o historii Polski i  regionu Warmii  i Mazur oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Rywalizacja w ramach konkursu obejmowała nie tylko uczniów, ale także nauczycieli. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe, obejmujące, odpowiednio, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Ich zadanie polegało na przygotowaniu samodzielnego projektu multimedialnego mieszczącego się w tematyce konkursu. Prace nauczycieli miały z kolei postać autorskich scenariuszy zajęć lekcyjnych o tej samej tematyce.

W dniu 28 października w Ełku nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom. Kinga Nowińska, uczennica klasy II b Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów, zajęła II miejsce wśród gimnazjalistów. Otrzymała atrakcyjną nagrodę w postaci kamery. Opiekunem naszej laureatki jest Pani Anna Weitz-Skibicka.