Co słychać w naszych szkołach…

„Zdrowo jem, więcej wiem” – projekt w SP Kiełpiny

Szkoła Podstawowa w Kiełpinch przystąpiła do Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Projektu „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt przeprowadzany jest  w formie konkursu, a głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Szkoła w Kiełpinach realizuje zadania w kategorii klas 0-I. Koordynatorem projektu jest pani Irena Machujska wychowawca klasy 1 i pani Ewa Kosińska nauczyciel oddziału przedszkolnego. Drużyna o nazwie KROPELKI będzie wykonywała wyznaczone zadania konkursowe. W etapie jesiennym i wiosennym opiekunowie muszą zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 2 bloki zadań o tematyce prozdrowotnej. W skład bloku zadaniowego wchodzą zajęcia lekcyjne, konkursy, promocja w szkole oraz forum zdrowia dla rodziców. Natomiast w etapie zimowym do zrealizowania jest jeden blok zadaniowy. W ramach realizacji każdego bloku zespół ma za zadanie wypromować zdobytą wiedzę oraz podjęte działania wśród całej społeczności szkolnej. Dla każdej klasy przygotowane są plany zadań do realizacji w poszczególnych etapach. Już pierwsze raporty za wykonane zadania za nami. W ramach etapu JESIEŃ 2015 dnia 16.10.2015r zespół Kropelki uczestniczył w zajęciach „Smacznie-zdrowo-kolorowo”. Dzieci wraz z opiekunem zgromadziły wiele warzyw i owców, które następnie rozpoznawały za pomocą, zmysłów. Świetnie bawiły się kiedy z zawiązanymi oczami dotykały, wąchały i smakowały warzywa i owoce. Kolejne zadanie Kropelek polegało na inscenizowaniu wierszy „Przechwałki warzyw i „Wesołe owoce”.  Każdy mógł podzielić się swoimi wiadomościami na temat znaczenia warzyw i owoców dla zdrowia człowieka oraz wymienić te, które najbardziej lubi jadać. Uczniowie szkoły przygotowali również ulotki zachęcające do zdrowego odżywiania. Powstały bardzo ciekawe prace. Ulotki rozpowszechniono wśród społeczności szkolnej. Zespół przygotował księgę zagadek owocowo-warzywnych, która została przekazana do biblioteki szkolnej. W akcję zostali włączeni też rodzice, którzy ze swoimi dziećmi przygotowywali owocowe i warzywne sałatki. Etap JESIEŃ został zakończony zaprezentowaniem społeczności szkolnej inscenizacji pt.: „Jedz owoce i warzywa”.  Piękne, kolorowe stroje dopełniły występ, który nagrodzono gromkimi brawami. Zaplanowane zadania zostały wykonane, a raporty wysłane. Uczniowie z niecierpliwością czekają na wyniki. Trzymajcie kciuki! Przed Kropelkami jednak kolejne wyzwania i nowe zadania do wykonania.

 

SP Słup

Gromada zuchowa „Leśne ludki” , której opiekunem jest pani Jolanta Kosman, 7 listopada uczestniczyła w VIII Powiatowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Lidzbarku. Festiwal zorganizowała Komenda Hufca ZHP Lidzbark przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lidzbarku. Zuchy zaprezentowały dwa utwory o tematyce harcerskiej i patriotycznej: „Zuchowa gromada” i „Pierwsza kadrowa”. W kategorii zespołów zuchowych „Leśne ludki” zajęły II miejsce, za które otrzymały atrakcyjne nagrody. Serdecznie gratulujemy zuchom i życzymy dalszych sukcesów oraz super zabawy na kolejnych festiwalach.

Awans do Mistrzostw Regionu

6 listopada na boisku „Orlik” przy Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie ul. Długa 61 rozegrano Mistrzostwa Rejonu IV WM SZS w piłce nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych. W turnieju wzięły udział 4 drużyny: Gim. Grodziczn, Gim. Narzym, Gim. Miłakowo i gospodarze turnieju Gim. Dłutowo. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Dziewczęta zajmując II miejsce w turnieju  wywalczyły bezpośredni awans do Mistrzostw Regionu, które odbędą się wiosną w przyszłym roku.

Wyniki poszczególnych spotkań:

  1. Gim. Narzym – Gim. Miłakowo 1 : 1
  2. Gim. Dłutowo – Gim. Grodziczno 0 : 0
  3. Gim. Narzym – Gim. Dłutowo 3 : 1
  4. Gim. Miłakowo – Gim. Grodziczno 0 : 3
  5. Gim. Narzym – Gim. Grodziczno 2 : 0
  6. Gim. Miłakowo – Gim. Dłutowo 0 : 3

Klasyfikacja końcowa  turnieju:

I MIEJSCE   –     Gim. Narzym      7 pkt. 6-2
II MIEJSCE –   Gim. Dłutowo       4 pkt. 4-3
III MIEJSCE – Gim. Grodziczno   4 pkt. 3-2
IVMIEJSCE –  Gim. Miłakowo     1 pkt. 1-7

Skład Gim. Dłutowo: Klaudia Kuty, Natalia Gawenda, Natalia Kordalska, Karolina Skrzyńska, Karolina Gorczyca, Karina Kowalkowska, Martyna Dobrzyniecka, Paulina Drankowska, opiekun Zbigniew Cegiełka.

,,Bajdy znad Wkry i Welu” 

23 października w Szkole Podstawowej w Dłutowie gościła Teresa Dwórznik-Romańska, współautorka działdowskich almanachów poezji, autorka tomików poetyckich: ,,W codzienności”, ,,A kiedy…”, ,,Supełki” oraz prozy ,,Tam gdzie Wel drąży wąwozy i Wkra nawadnia łąki”, a także zbioru legend ,,Bajdy znad Wkry i Welu”.

Pani Romańska jest członkinią Działdowskiej Kuźni Słowa oraz Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  i jako miłośniczka kultury ludowej tworzy teksty, w których można dopatrzeć się  gwary, zwyczajów i wierzeń lokalnych.

Podczas spotkania z uczniami klas IV-VI pisarka zaprezentowała  kilka  legend ze swojego zbioru ,,Bajdy znad Wkry i Welu”, które spotkały się z zainteresowaniem młodych słuchaczy i stały się inspiracją do rozmowy na temat lokalnych opowieści i wierzeń. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a książki autorstwa pani Romańskiej błyskawicznie trafiły do rąk czytelników.

Program „Książki naszych marzeń” w SP Kiełpiny

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełpinach Gabrieli

Marcinkowskiej Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe OPOKA, które jest organem prowadzącym szkołę, przystąpiło do rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wymagany był też wkład własny Stowarzyszenia, który wynosił 20% otrzymanej kwoty. W wyborze ponad 50 pozycji książkowych uczestniczyli rodzice oraz uczniowie szkoły. Zakup nowych książek wzbogacił  i odnowił księgozbiór biblioteki Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Nowe pozycje książkowe pogłębią w dzieciach nawyk czytania i zachęcą do zainteresowanie czytaniem. Nowości wydawnicze można już wypożyczać w bibliotece szkolnej. Dodatkowo w ramach programu szkoła realizuje wyznaczone przez MEN zadania. Rozpoczęto już cykl zajęć czytelniczych w oddziale przedszkolnym. Przedszkolaków dwukrotnie odwiedziła pani Izabela Olejniczak bibliotekarka Filii Bibliotecznej w Kiełpinach, która czytała im ciekawe i pouczające bajki oraz opowiadania. Natomiast w dniu 28 października maluchy przyniosły do szkoły swoje ulubione książeczki. Nauczyciel oddziału przedszkolnego czytał wybrane fragmenty, a dzieciaki chętnie i z dumą prezentowały swoje książeczki. Została również zorganizowana wystawka z książek, które przyniosły dzieci. W klasie II wychowawca klasy przeprowadził zajęcia z poezją.  Uczniowie poznali podstawowe zagadnienia dotyczące poezji oraz został przeprowadzony konkurs pt.: „Poznajemy poezję”. Natomiast uczniowie klasy IV przenieśli się z Panem Kleksem w krainę bajek. Wykorzystując swoją wiedzę i wyobraźnię wykonali plakat z postacią Pana Kleksa. Już niedługo spotkania z książką odbędą się też w pozostałych klasach.

Marsz życia i nadziei

15 października zespół do spraw profilaktyki w Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie zorganizował Marsz Życia i Nadziei w ramach październikowych dni walki z rakiem.

Z okazji akcji w szkole gościły przedstawicielki Działdowskiego Stowarzyszenia Amazonek. Panie na apelu przed marszem przedstawiły działania stowarzyszenia, zaśpiewały hymn Amazonek, a także wręczyły uczennicy kl. Ib Gimnazjum Julii Giżyńskiej nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym na temat walki z rakiem oraz wyróżnienie Klaudii Józefowicz uczennicy kl.1a.

Uczestnicy marszu przeszli ulicami Dłutowa, rozdawali ulotki,  uświadamiali powagę problemu jakim jest choroba nowotworowa, a także jak ważna jest profilaktyka i badania w tym zakresie.

Uczniowie, niosąc różowe balony i własnoręcznie wykonane transparenty, rozdawali przechodniom ulotki z informacją, w jaki sposób kobiety powinny wykonywać samobadanie piersi oraz ulotki z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem.