Co słychać w naszych szkołach…

Sukcesy przedszkolaków z Lidzbarka

Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku brały udział w konkursie plastycznym „Eko-pojazd” zorganizowanym przez Przedszkole Niepubliczne „UMISIA” w Działdowie . W swoich pracach dzieci wykazały się kreatywnością i pomysłami w wykorzystaniu materiałów wtórnych. Dwoje dzieci z naszego przedszkola  zdobyło nagrody:

W kategorii 3-latków I miejsce zdobyła Blanka Wodzyńska z gr. „Krasnoludki”
W kategorii 4-latków III miejsce zdobyła Natalia Łozińska z gr. „Biedronki”

Wycieczka lidzbarskich przedszkolaków

13 maja  dzieci Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku z grupy „0” C i „0” D wraz z wychowawcami  Elżbietą Bartnicką i Reginą Abratkiewicz oraz opiekunami brały udział w wycieczce do Kamionki – Wioski Garncarskiej. Kamionka to wyjątkowe miejsce edukacyjne i przyrodnicze.  Wychowankowie przedszkola poznawały kulturę i przyrodę mazurską.  Zwiedziły pracownię garncarską, kuźnię mazurską, stodołę mazurską,  „Jarzębinowy Amfiteatr” oraz „Rajski Ogród” z różnymi gatunkami roślin. Dzieci brały także udział w warsztatach rzemieślniczych  lepienia z gliny oraz oglądały film przyrodniczy. Kontakt z przyrodą i zabawy sprawnościowe  dostarczyły dzieciom także wiele niezapomnianych wrażeń.

BĄDŹ NA pTAK” –  projekt realizowany w SP Kiełpiny

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Kiełpinach przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Bądź na pTAK!” Inicjatorem i organizatorem kampanii jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wiodącym tematem Kampanii dla wszystkich zaplanowanych w niej działań są ptaki oraz ochrona ich przestrzeni życiowej. W ramach kampanii szkoła otrzymała gotowe materiały – scenariusze zajęć wraz z oryginalnymi pomocami dydaktycznymi, które zostały wykorzystane podczas prowadzonych zajęć i spotkań. Oprócz pakietu edukacyjnego szkoła otrzymała też szereg bezpłatnych materiałów edukacyjno-informacyjnych. Są to m.in.: ptasie plakaty rysunkowe, foldery i pocztówki. W kampanii uczestniczyli uczniowie całej szkoły. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia podczas lekcji przyrody, na zajęciach z wychowawcą oraz na świetlicy. Uczniowie bardzo chętnie i z zainteresowaniem brali udział w warsztatach. Zastosowanie otrzymanych materiałów wpłynęło na ich aktywność i zaangażowanie. W ramach  działań, w okresie zimy, dzieci rozwiesiły również na terenie szkoły karmniki i dokarmiały ptaki. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie zdobyli wiedzę przyrodniczą oraz dowiedzieli się wiele ciekawostek na temat ptaków.

Dzień Ziemi w przedszkolu

6 maja w grupie „0” C odbyła się uroczystość poświęcona „DNIU ZIEMI”. Przedszkolaki zaprezentowały dla rodziców część artystyczną poświęconą NASZEJ PLANECIE. Dzieci przybrały rolę: Słońca, Księżyca, Wiatru, Chmurki, Deszczu, Planety Ziemi. Był też Motylek i Zielone Ludki. Impreza miała charakter ekologiczny i uczyła „Jak Żyć z Przyrodą w Zgodzie!”

Wycieczka uczniów SP Kiełpiny 

24 maja uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej w Kiełpinach z samego rana wyruszyli na wycieczkę do Golubia Dobrzynia i Torunia. Pogoda dopisała, więc uśmiech zawitał na twarzach uczestników. Pierwszym punktem zwiedzania był zamek w Golubiu Dobrzyniu. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści przewodnika. Dowiedzieli się m.in.: że zamek był wielokrotnie atakowany i niszczony, a ostatecznie został przekształcony w siedzibę renesansową przez królewnę Annę Wazównę. Zamek posadowiony jest na wzgórzu ponad miastem i należy do jednych z najbardziej znanych i najciekawszych zamków w Polsce. Kolejnym miejscem, w które zawitała wycieczka był Toruń. Uczniowie spędzili czas w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Interaktywne ekspozycje oraz wystawy, na których mogli przeprowadzać doświadczenia wywarły ogromne wrażenie. Młyn Wiedzy to instytucja, gdzie dzieci poprzez zabawę i eksperyment aktywnie przyswajają wiedzę o nauce, technice, przyrodzie i kulturze.  Pobyt w centrum wywołał w uczniach wiele pozytywnych emocji. Był nie tylko fajną zabawą, ale również świetnym doświadczeniem. Oczywiście nie zabrakło też czasu na kupienie pamiątek. Po przeżytych wrażeniach przyszedł czas na McDonald’s. Dzieci mogły posilić się i miło spędzić czas. Uczestnicy wycieczki wrócili bardzo zadowoleni, a przeżyte wrażenia pozostaną długo w ich pamięci. Szkoła w Kiełpinach zawsze stara się, aby z organizowanych wyjazdów skorzystali wszyscy uczniowie i dlatego wycieczki dla uczniów dofinansowane są przez szkołę oraz radę rodziców.

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość”, jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Wąpiersku złożyło wniosek o nazwie: „Książki naszych marzeń” do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i po pozytywnej akceptacji przystąpiło do jego realizacji. Otrzymaliśmy 1000 zł dotacji i zabezpieczyliśmy 250 zł wkładu własnego. Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku zakupiliśmy książki do biblioteki szkolnej. W ten sposób częściowo uzupełniliśmy lektury księgozbioru szkolnego. W kwietniu 2016 roku podczas zorganizowanych przez szkołę zebrań z rodzicami wszyscy wychowawcy klas przeprowadzili pedagogizację rodziców, podkreślając w ten sposób rolę czytania i jego wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Następnie w Tygodniu Bibliotek, który w tym roku przypadał od 8 do 15 maja zaprosiliśmy do szkoły: księdza proboszcza Bogdana Kołodziejczyka, Jerzego Gadomskiego, Helenę Olszewską emerytowaną nauczycielkę, Danutę Kilanowską – pracownika biblioteki w Wąpiersku. Zaproszeni goście czytali uczniom w poszczególnych klasach wybrane przez wychowawców klas fragmenty książek. Oprócz zaproszonych gości uczniom także czytali: Dorota Zalewska – Prezes SS-O „Przyszłość”,  Maria Gutowska bibliotekarz biblioteki szkolnej i Piotr Kościński dyrektor szkoły. Po wysłuchaniu przez uczniów wybranego fragmentu książki uczniowie mogli wykonać pracę plastyczną, napisać sprawozdanie lub przedstawić scenkę teatralną. W bieżącym roku szkolnym oraz w nowym 2016/2017 będziemy kontynuować kolejny projekt o nazwie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dziś w dobie szeroko rozumianej komunikacji mimo, że książka przestała pełnić rolę głównego nośnika informacji o otaczającym świecie i jej funkcja jest obecnie inna niż kilkadziesiąt lat temu, to jej rola jest niepodważalna.

Święto Ziemi w SP Lidzbark

Z okazji nadejścia wiosny i Święta Ziemi 6 maja w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbył się apel pod hasłem „Jak rozweselić Ziemię?” Przygotowali go uczniowie klasy II e i II f pod kierunkiem pani Barbary Urbańskiej i pani Teresy Pawlak. Dzieci wierszem i piosenką przedstawiły zebranym trudny temat obowiązku ochrony środowiska i segregacji śmieci. Scenografię oraz kolorowe stroje dla dzieci przygotowały wychowawczynie wraz z rodzicami dzieci. Chór Biedronki pod kierunkiem Magdaleny Zawackiej i Aleksandry Trzaskalskiej zaśpiewał kilka piosenek o tematyce ekologicznej i tym samym uświetnił cały występ.

DZIEŃ PROFILAKTYCZNY W SP KIEŁPINY

18 maja w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbył się dzień profilaktyczny, który rozpoczęto Marszem dla Życia i Rodziny. Cała społeczność szkolna wyszła na wieś z plakatami promującymi rodzinę. W marszu uczestniczyli również rodzice. Uczestnicy śpiewając piosenki zwracali uwagę, że RODZINA jest najważniejsza w życiu każdego człowieka, zapewnia szczęście, poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnościach. Po powrocie odbył się występ uczniów. W scenkach rodzajowych dzieci zachęcały do zdrowego stylu życia, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach oraz unikania wszelkich używek. Dzieci obejrzały również film zachęcający do zdrowego odżywiania, uzupełniały piramidę zdrowia oraz malowały zdrowe produkty do jedzenia.  Na szkolnym korytarzu, z wypowiedzi uczniów powstał „zdrowy dywan”. Kolejnym punktem dnia były zabawy oraz konkursy z nagrodami przygotowane przez nauczycieli. Uczniowie rywalizowali m.in.:  w przelewaniu wody, gaszeniu świeczki oraz w biegu kelnera. Było dużo radości i zabawy. Najlepsi w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe oraz owoce. Na zakończenie czekała na wszystkich niespodzianka – wszyscy mogli częstować się owocowymi szaszłykami przygotowanymi przez rodziców: panią Ewę Łukaszewską, panią Joannę Kleist i panią Grażynę Loźniewską. Szaszłyki były przepyszne. Dzień profilaktyczny przygotowali i przeprowadzili  nauczyciele: pani Dorota Waleśkiewicz, pani Edyta Zakrzewska i pani Irena Machujska. Dyrektor szkoły Gabriela Marcinkowska serdecznie dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w dniu profilaktycznym oraz za przygotowanie tak atrakcyjnego dnia.