Co słychać w naszych szkołach…

Laureaci w SP Lidzbark

Nadeszły wreszcie długo oczekiwane wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku może w tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, pochwalić się laureatami dwóch konkursów. Laureatką konkursu z języka angielskiego została Julia Drumińska z klasy VI b, natomiast laureatem konkursu matematycznego został Oskar Januszewski, również z klasy VI b.

Tytuł laureata konkursu z matematyki zwalnia pisania pierwszej części sprawdzianu po szóstej klasie (język polski i matematyka), natomiast laureat konkursu z języka angielskiego jest zwolniony z części drugiej sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

Z kolei finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii został Błażej Leśniewski z klasy VI c, a uczeń klasy VI a- Mikołaj Karbowski, uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody.

POMAGAMY BEZPIECZNIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM – SP KIEŁPINY

14 marca Szkoła Podstawowa w Kiełpinach zorganizowała dla swoich uczniów spotkanie z  pracownikiem Placówki Terenowej KRUS z Działdowa Janem Jędrychowskim, który przeprowadził dla dzieci klas 0-VI pogadankę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się z wykazem prac jakich nie powinny wykonywać oraz obejrzeli film edukacyjny pt.: „Rodzina Porażków”. Omawianie poszczególnych zagadnień uzupełniane były prezentacjami graficznymi. Na zakończenie prowadzący zachęcił uczniów do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. W ramach szkolenia szkoła otrzymała pakiet ulotek i broszur oraz kalendarze. Spotkanie uświadomiło uczniom jakie zagrożenia występują w gospodarstwie rolnym oraz jak ich unikać podczas zabawy i pomocy dorosłym.

SP Słup dla fundacji EMIR

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Słupie w odpowiedzi na apel Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie oraz Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „EMIR”  zebrali karmę dla zwierząt, makaron, kaszę, ryż, koce, kołdry, miski oraz środki medyczne. Ponieważ bardzo dużo uczniów przyłączyło się do akcji, dary te zawieźli osobiście do Działdowa. 11 marca 2016r. na zaproszenie Dyrekcji przedszkola, Grażyny Ibusz z darami pojechały dzieci wyłonione drogą losowania: Inga Sadowska, Maja Szmit, Julia Łukaszewska, Wiktoria Kawka, Wiktoria Kubicka, Wiktoria Szynaka oraz Zofia Żach pod opieką anglistki, Jolanty Jonowskiej. W podziękowaniu za zebrane rzeczy Dyrekcja oraz nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie zorganizowali wspaniałą zabawę przy muzyce oraz konkursy związane z psami i ich zwyczajami. Na zakończenie dzieci w grupach przygotowywały plakaty ogromnych psów. Wykonane prace pojadą razem z darami do Fundacji „EMIR”.

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CZWÓREK MIESZANYCH

W miesiącach: grudzień 2015r. –luty 2016r. odbył się szkolny Turniej Czwórek Mieszanych Piłki Siatkowej w Gimnazjum w Lidzbarku. Celem turnieju było zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzenia wolnego czasu, integracja środowiska szkolnego. Sportową imprezę zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego „ Ze sportem na Ty”.W turnieju wzięło udział 8 drużyn.

Końcowa klasyfikacja drużyn:

I miejsce: Natalia Mendalka, Igor Olszewski, Jakub Godziszewski, Kamila Grabowska, Aleksandra Burzyńska

II miejsce: Natalia Bakulska, Bruno Goljan, Adrian Pawlak, Zuzanna Gołaś, Klaudia Tarasewicz

III miejsce: Natalia Piątek, Karolina Kordalska, Dawid Ciesielski, Jakub Szulc

Organizator turnieju Grażyna Wąsiewska – nauczycielka wychowania fizycznego.

WYSTAWA WIELKANOCNA W GIMNAZJUM

W szkole odbyła się wystawa prac uczniów i nauczycieli Joanny Lemańskiej i Reginy Trandziuk. Swoje obrazy prezentowały również nauczycielki Justyna Michalska i Dorota Kalinowska-Sosnowska. Odwiedzający wystawę uczniowie lidzbarskich szkół i przedszkola oraz mieszkańcy miasta oglądali zaprezentowane prace z papierowej wikliny oraz pisanki wykonywane różnymi technikami: quilling, ze wstążek, cekinów, decouppage. Były też kartki wielkanocne, okolicznościowe oraz obrazy igłą malowane.

Swoje prace prezentowali również uczniowie klas III uczestniczący w zajęciach artystycznych z architektury pod kierunkiem pani Joanny Lewickiej. Uczniowie na wystawę wykonali makiety ogrodów.

Natomiast uczniowie biorący udział w projekcie „ Rękodzieło jako przykład kreatywnego recyklingu” zaprezentowali prace wykonane z papieru, szkła, plastiku i innych elementów.

Szkolne liderki zdrowia pod kierunkiem pielęgniarki Marii Bojanowskiej przygotowały wystawę potraw świątecznych.

W Gimnazjum ogłoszony był konkurs na kartkę wielkanocną. Wzięło w nim udział 36 uczniów. Konkurs wygrali:

I miejsce Zuzanna Czajkowska 1b
II miejsce Monika Grześkiwicz kl. 3a
III miejsce Agata Truszczyńska  kl.1f

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W SP KIEŁPINY

W dniach 9-11 marca w Szkole Podstawowej w Kiełpinach miały miejsce rekolekcje wielkopostne. Na trzy dni uczniowie opuścili szkolne ławki i codziennie uczestniczyli we mszy świętej z nauką, w kościele parafialnym. Rekolekcjom przewodniczył proboszcz ks. Stanisław Rybarczyk. W szkole spotkaniom z Chrystusem towarzyszył wspólny śpiew oraz oglądanie filmów o tematyce religijnej. Na zakończenie rekolekcji nauczyciel religii pani Agnieszka Witkowska przeprowadziła konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone Pierwszego Dnia Wiosny.

Rekolekcje w SP Bryńsk

Wielki Post to czas na chwilę refleksji, zastanowienia się nad sobą i swoim postępowaniem. Pomóc mogą nam w tym rekolekcje wielkopostne, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Bryńsku w dniach 9-11 marca. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i we Mszy świętej, które odbyły się w kościele. Ponadto panie katechetki: Teresa Kowalkowska i Gabriela Rybicka zorganizowały i przeprowadziły konkurs biblijny i plastyczny. Czas wypełniony był również oglądaniem filmów religijnych tematycznie powiązanych z rekolekcjami.
Laureaci konkursu biblijnego:
I miejsce – Paweł Klejnowski kl. IV
II miejsce – Martyna Pawelska kl. IV
III miejsce – Marta Bartkowska kl. V
Wyróżnienia: Oliwia Wyżlic kl. IV i Emilia Drankowska kl. V
Zwycięzcy w konkursie plastycznym w poszczególnych klasach:
,,0″ – Piotr Jurkiewicz, Ewa Szulc i Iga Szorcz
kl. I – Dominika Sulkowska, Wiktoria Szulc, Czesław Jaskólski
kl. II – Robert Gburski, Wiktoria Kułakowska, Martyna Kuczmarska
kl. III – Julia Rynkowska, Amelia Gutowska, Jerzy Sekita
kl. IV – Martyna Pawelska, Paweł Klejnowski, Amelia Kuczmarska
kl. V – Emilia Drankowska, Kamil Więcławski, Marta Bartkowska
kl. VI – Zuzanna Gutowska, Zofia Angryk, Urszula Ziółkowska