Akcja Góra Grosza 2015

Od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku przeprowadzono zbiórkę monet w ramach akcji „Góra Grosza”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się w Domach Dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych. Samorząd Szkolny we współpracy z opiekunem samorządu panią Dorotą Zalewską oraz Dyrektorem Szkoły panem Piotrem Kościńskim utworzyli komisję Góry Grosza, która czuwała nad sprawnym przebiegiem zamierzonych działań. Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Po zakończonej akcji dokonano podliczenia wszystkich zebranych pieniędzy. Uczniowie szkoły zebrali 304 złote i 85 groszy. Pieniądze przekazano do Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.