Co słychać w naszej szkole…

SP KIEŁPINY – PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W czwartek, 4 października był kolejnym wyjątkowym dniem w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach, ponieważ odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Uczniowie klasy pierwszej przybyli do szkoły ze swoimi gośćmi: rodzicami i rodzeństwem, bo przecież pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Dzieci pięknie zaprezentowały się podczas programu artystycznego przygotowanego pod kierunkiem wychowawcy klasy pani Ireny Machujskiej. Następnie przystąpiono do ślubowania. W jego trakcie uczniowie z wielką powagą obiecali, że będą przynosić chlubę rodzicom, nauczycielom, szkole i ojczyźnie, że będą dobrymi kolegami i pilnymi uczniami. Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania. Pani dyrektor Gabriela Marcinkowska poprzez dotknięcie czerwonym ołówkiem ramienia każdego dziecka „zamieniała go” w prawdziwego ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały birety, dyplomy, znaczki oraz kuferki ze słodyczami. Po oficjalnej części uroczystości, dzięki zaangażowaniu rodziców, po pasowaniu czekał na dzieci poczęstunek. Podczas pasowania dzieciom zawsze towarzyszą ogromne emocje. Wydarzenie to odbyło się w podniosłym, ale jednocześnie bardzo radosnym nastroju.

Pasowanie na pierwszaka w SP Dłutowo

W naszej szkole Ślubowanie klasy pierwszej połączone z pasowaniem na ucznia oraz uroczystym przyrzeczeniem rodziców odbyło się 12 października. Podczas ceremonii 15 pierwszoklasistów, w obecności dyrektora szkoły, wychowawców, uczniów oraz rodziców zaprezentowało swoje talenty recytatorskie i wokalne. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, a dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia, wychowawczyni Bożena Orkwiszewska – Adamek wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Później koleżanki i koledzy z klasy II podarowali pierwszakom upominki. Były też pamiątkowe zdjęcia i gratulacje.

Pasowanie na Pierwszaka w SP 1

12 października w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych tj. klasy I a i klasy I b, ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do uroczystości ślubowania od początku roku szkolnego. Wytrwale uczyli się tekstów, wierszy i piosenek. I wreszcie nadszedł wyczekiwany przez nich moment. Wicedyrektor szkoły pani Anna Kostrubała gorąco powitała zaproszonych gości, rodziców, krewnych, nauczycieli, uczniów klas II i III, a szczególnie serdecznie -pierwszoklasistów. Następnie zabrała głos dyrektor szkoły pani Beata Piątkowska. Złożyła życzenia przyszłym pierwszakom i ich rodzicom. Wygłosiła krótką prelekcję na temat roli, jaką pełni rodzic w życiu swojego dziecka, jego wsparcia i pomocy w wypełnianiu obowiązków szkolnych przez dzieci. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

Następnie dzieci w scenerii ogrodu pełnego kwiatów, pszczółek i  uli przedstawiły swoje umiejętności aktorskie inscenizacją pt. „W krainie wiedzy i umiejętności”. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach, pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, recytacja wierszy, rozwiązane zagadki, mowa o wspaniałej przyjaźni, koleżeństwie w grupie rówieśniczej, bycie prawymi Polakami, to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po inscenizacji w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły Beata Piątkowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów. Uczniowie na zakończenie otrzymali słodkie upominki, dyplomy oraz legitymację szkolną. Z kolei  rodzicom dzieci wręczyły w podziękowaniu listy .

Dla pierwszaków uczniowie klasy II b z wychowawczynią Barbarą Urbańską przygotowali i przedstawili wspaniały taniec. Serdeczne podziękowania należą się uczniom klasy VIII a za pomoc w przeprowadzeniu części artystycznej. Ten dzień na długo zostanie pierwszoklasistom w pamięci.

ŚLUBOWANIE KLASY I W SP BRYŃSK

Dnia 15 października 2018r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, starszych kolegów i koleżanek, wychowawczyni i rodziców zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się poddaniu dzieci próbie recytacji, sprawdzeniu wiedzy o Ojczyźnie, ruchu drogowym, umiejętności muzycznych, które zostały przeprowadzone przez uczniów klas VII i VIII. Po zakończeniu prezentacji Magik ogłosił, że wszyscy wspaniale zdali ,,egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem było ślubowanie, a następnie pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Iwona Strungowska. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia, które wręczyła wychowawczyni – pani Urszula Kowalska oraz pierwsze legitymacje szkolne wręczone przez Panią Dyrektor. Na pewno ten szczególny dzień na długo zostanie w pamięci uczniów klasy I. Wszystkim życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Dzień z Tabliczką Mnożenia w SP1

28 września 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku wzięła udział w edukacyjnej akcji VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, której głównym organizatorem było Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka.

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast nauczyciele i pracownicy obsługi mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Koordynatorami imprezy w szkole byli nauczyciele matematyki: Anetta Paturalska, Magdalena Oleksiak i Piotr Kołakowski oraz nauczyciel języka angielskiego: Jolanta Nowińska. Nauczyciele na lekcjach matematyki utrwalali znajomość tabliczki mnożenia w formie zabaw i gier dydaktycznych, natomiast na języku angielskim ćwiczyli tabliczkę mnożenia w tym języku.

Egzaminatorami i Asystentami byli uczniowie klas VIIIa, VIa i VIIb. Na każdej przerwie sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia w formie krótkich testów, za co uczniowie i dorośli otrzymywali odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzień był pełen wrażeń i radości. Za rok ponownie przystąpimy do akcji.

Dzień Edukacji Narodowej w SP Bryńsk

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bryńsku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała pani dyrektor Iwona Strungowska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej uczniowie z grupy teatralnej pod kierunkiem pani Anny Wileńskiej przedstawili kilka scenek z życia szkoły, a szkolny chór pod kierunkiem pani Marty Wiadrowskiej śpiewem wyraził swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty.

Konkurs wierszy i piosenek patriotycznych w SP Dłutowo

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę  niepodległości obecny rok nazwany został ,,Rokiem Niepodległej”. Jest to wyjątkowa rocznica, która stwarza okazję do podjęcia działań służących budowaniu wspólnoty i kształtowaniu tożsamości narodowej. W ramach tych obchodów 09.10.2018r. w  Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza  odbył się konkurs wierszy i piosenek patriotycznych pt.: „KTO TY JESTEŚ POLAK MAŁY”, konkurs ten adresowany był do najmłodszych uczniów naszej Szkoły. Jury w składzie p.  Dyrektor Andrzej Mirosław Stolarski, członkinie Działdowskiej Kuźni Słowa p. Janina Dzenis, p. Teresa Dwórznik – Romańska, p. Jolanta Cichocka – nauczycielka języka polskiego, stanęło przed trudnym zadaniem  oceniając 27 uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas
I-III.

Wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych najlepiej zaprezentowały się:

I miejsce:  Natalia Antkiewicz  (grupa 4-5 latki)

II miejsce: Sebastian Skuza  (klasa 0)

III miejsce: Kornel Mendalka  (klasa 0)

Wyróżnienie otrzymali :

Anna Mendalka (grupa 3-4 latki)
Karol Łożyński (grupa 4-5 latki)
Krystian Stempka (klasa 0)

W kategorii  klas I-III nagrodzeni zostali:

I miejsce: Dawid Markowski (klasa II)
II miejsce: Julia Cejman (klasa I)
III miejsce: Alicja Kociela (klasa III)

Wyróżnienie otrzymali:

Stanisław Ławicki (klasa I)
Amelia Antkiewicz (klasa II)
Maja  Myślińska (klasa II)

Jury postanowiło przyznać również nagrodę specjalną w kategorii : „Piosenka”  dla  Amelii Gorczycy z klasy II. Wszystkim uczestnikom dziękujemy a nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Apel z okazji XVIII Dnia Papieskiego w SP Bryńsk

16 października w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża uczniowie naszej Szkoły zgromadzili się na uroczystym apelu z okazji XVIII Dnia Papieskiego, który przygotowali uczniowie klas IV i VII. Apel nawiązywał w swej treści do hasła tegorocznego Dnia, które brzmiało: „Promieniowanie Ojcostwa”. Uczniowie poznali najważniejsze fakty z życia Papieża Jana Pawła II oraz mogli podjąć refleksję nad Jego myślami. Św. Jan Paweł II przypomina nam o patriotyzmie prowadzącym do uporządkowanej miłości człowieka. On zawsze kochał i szanował każdego człowieka, rozmawiał ze wszystkimi: dorosłymi i małymi, bogatymi i biednymi. Poszanowanie drugiego człowieka i miłość do Ojczyzny jest istotnym wyznacznikiem życia chrześcijanina. Treść apelu przeplatały współczesne piosenki papieskie i ewangelizacyjne.

„Szkoła promująca zdrowie”- przygotowanie sałatki owocowej przez uczniów Oddziału Przedszkolnego

W poniedziałek 8 października nasi najmłodsi wychowankowie uczyli się, jak zdrowo się odżywiać, aby być silnym i zdrowym. Dzieci z oddziału przedszkolnego w Bryńsku swoją wiedzę poparły praktyką wykonując samodzielnie i według własnego uznania sałatkę owocową. Przecież nic nie smakuje lepiej niż to co sami przygotujemy. Robienie sałatki poprzedziła pogadanka na temat zdrowego odżywiania i konieczności spożywania owoców. Dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego przygotowywania posiłków oraz pamiętały, że przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie umyć ręce oraz owoce.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY w SP Dłutowo

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas 1-3 udali się na wycieczki do: biblioteki, ośrodka zdrowia, sklepu oraz na pocztę znajdujących się w Dłutowie. Poznając pracę bibliotekarki z Filii Bibliotecznej w Dłutowie dowiedzieli się, iż nie polega ona wyłącznie na wypożyczaniu książek. Do zadań bibliotekarza należy m.in. systematyczne aktualizowanie księgozbioru, katalogowanie książek, okładanie, organizowanie atrakcyjnych zajęć dla małych i dużych czytelników. Na tym nie koniec – osoba pracująca w bibliotece musi lubić pracę z dziećmi oraz dorosłymi i systematycznie się dokształcać.

Tego samego dnia uczniowie udali się do Ośrodka Zdrowia. Od pani pielęgniarki uzyskali niezbędne informacje dotyczące jej pracy, jakże trudnej i odpowiedzialnej. Dzieci zwiedziły gabinet zabiegowy, zobaczyły próbki krwi, zostały zważone, dowiedziały się jak ważne jest dla małego człowieczka szczepienie ochronne. Uczniowie dowiedzieli się również, iż wykwalifikowane pielęgniarki są bardzo poszukiwane na polskim rynku pracy.

Następnego dnia dzieci udały się z wizytą do sklepu, aby podpatrzeć pracę ekspedientki. Zawód ten wiąże się z ciężką pracą fizyczną, dotkliwą zwłaszcza dla kobiet. Do obowiązków tej grupy zawodowej należy: przyjmowanie dostaw, a także przygotowywanie towarów do sprzedaży i eksponowanie ich. Oprócz tego sprzedawca musi sprostać zadaniom kasowym. Chodzi m.in. o obsługę kasy fiskalnej, liczenie i zabezpieczanie utargu czy dokumentowanie obrotu, ponadto umiejętność podtrzymywania dobrych relacji z ludźmi, to podstawowe zadania sprzedawcy.

Kolejny cel postawiony w ramach OTK, to wizyta w Urzędzie Pocztowym. Poznając pracę urzędniczki, dzieci dowiedziały się, że niezbędnym atrybutem tego zawodu jest umiejętność współżycia z ludźmi a także odpowiedzialność, systematyczność i obowiązkowość. W ciągu dnia przez ręce pracownika poczty przewijają się listy, paczki, kartki, wpłaty pieniężne, rachunki, itp. Dodatkowo urzędnicy zobligowani są do sprzedaży produktów papierniczych, chemicznych i innych.

W Urzędzie Pocztowym uczniowie spotkali również pana listonosza. Kolejny zawód, który wymaga ogromnej odpowiedzialności i wysiłku fizycznego. Listonosz dostarcza ważne przesyłki oraz pieniądze i prawie przez cały dzień nosi ze sobą ciężką torbę. Po skończonym dniu pracy listonosz powraca do urzędu, gdzie musi rozliczyć się z każdej przesyłki i wypełnić odpowiednie raporty.

Pomimo trudności wynikających ze specyfiki zawodów, wszystkie osoby, które udzieliły wywiadu podkreślały, że kochają to, co robią, a to jest w dorosłym, zawodowym życiu najważniejsze.

Należy również podkreślić, że uczniowie spotkali się wszędzie z ciepłym, serdecznym przyjęciem, a nawet zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Wycieczka do Torunia SP Bryńsk

9 października uczniowie klas starszych SP Bryńsk wraz z opiekunami, w ramach ogólnopolskiej akcji: „Rok Dla Niepodległej” wybrali się do Torunia na projekcję filmu w reżyserii Denisa Delića „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Obraz ten  inspirowany bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule, opowiada o polskich lotnikach, którzy początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą lotnictwa w bitwie o Anglię podczas II wojny światowej. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę – „Dywizjon 303”, który nie ma sobie równych w walkach powietrznych. Film ten pokazuje  sylwetki polskich lotników, prawdziwych patriotów, którzy po klęsce wrześniowej emigrują do Anglii i  tam walczą aby pokonać nazistów i  wyzwolić Polskę spod okupacji niemieckiej.
To była świetna lekcja historii pokazująca młodemu pokoleniu na czym polegają takie wartości jak miłość do ojczyzny, honor czy prawdziwa przyjaźń.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU w Szkole Podstawowej Nr 1

10 października 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku jako jedna z piętnastu w kraju wzięła udział w projekcie Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU, w trakcie którego jej uczniowie byli kompleksowo edukowani w zakresie bezpieczeństwa.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU to akcja społeczna, zainicjowana i zorganizowana przez Fundację PZU w roku szkolnym 2017/2018. W pierwszej odsłonie, Akademia odwiedziła 27 szkół ze wszystkich województw.

Celem realizowanych w ramach projektu zajęć jest przekazanie uczniom szkół podstawowych wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zarówno na drodze, jak i w sieci internetowej. Ważnym aspektem akcji jest udział służb mundurowych – w każdej odwiedzanej szkole przeprowadzane są spotkania z lokalnymi policjantami, którzy czynnie włączają się w edukowanie uczestników akcji. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych i wykorzystują różne narzędzia – od praktycznych zajęć w strefie bezpiecznego ruchu i rozrywki, czy strefie pierwszej pomocy wraz z ratownikiem medycznym, przez zajęcia dydaktyczne w strefie bezpiecznego dorastania, do strefy teatru ze scenami aktorskimi skierowanymi dla najmłodszych klas.

Dzięki udziałowi w Akademii Bezpieczeństwa uczniowie SP Nr 1 uczestniczyli w zajęciach poświęconych prawidłowemu uczestnictwu w ruchu drogowym, odpowiedniemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej. Mieli okazję spróbować jazdy na segwayu, sprawdzić się na rowerowym torze przeszkód, a także wziąć udział w sesji fotograficznej w fotobudce. Starsi uczniowie mogli testować alkogogle i narkogogle. Chętni uczniowie mogli także wykonać masaż serca na fantomie.  Uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi umiejętnościami i wiedzą zostali nagrodzeni.

Ponadto szkoła otrzymała apteczkę pierwszej pomocy wraz z tablicami edukacyjnymi, a wszyscy uczniowie – zakładki do książek z zasadami pierwszej pomocy i bezpiecznego poruszania się po Internecie, znaczki i opaski odblaskowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Akcja Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU została zrealizowana przez firmę SOS MUSIC na zlecenie Fundacji PZU.

Dzień Tornistra w SP Bryńsk

Zaczął się nowy rok szkolny. Każdy uczeń rozpoczyna go z pełnym książek, zeszytów i przyborów tornistrem. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom, nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków i profilaktykę wad postawy. W tym dniu w SP Bryńsk zostały przeprowadzone pogadanki na temat, w jaki sposób należy prawidłowo pakować tornister i jakie rzeczy powinny się w nim znaleźć.

Przypominamy o najważniejszych zasadach pakowania i użytkowania plecaków szkolnych:

-waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10 – 15% masy ciała;

– tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców;

– ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie;

– cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej;

– tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki;

– długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;

– zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;

– tornister należy nosić na obu ramionach.

Rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka i zwrócić uwagę na następujące  czynniki:

– obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu;

– noszenie dodatkowych słowników i książek i innych rzeczy niezwiązanych z programem nauczania (pamiętniki, albumy, zabawki, itp.);

– rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg)