Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku

kosciol-wnmp-w-lidzbarku

Biskup chełmiński Marian Przykucki 16 czerwca 1990 r. poświęcił plac pod budowę nowego kościoła w Lidzbarku. Dekretem z 28 sierpnia 1991 r. powołał parafię pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Jej tytuł nawiązywał do najstarszej parafii Lidzbarka, która istniała już prawdopodobnie w 1289 r. i posiadała kościół pod tym wezwaniem. Początkowo parafialny, potem stał się filią parafii św. Wojciecha. W czasie kolejnych wojen uległ licznym zniszczeniom, wreszcie w 1850 r. postanowiono go rozebrać. 16 grudnia 1990 r. bp Marian Przykucki poświęcił kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. W 1992 r. rozpoczęto budowę plebanii, a 20 lipca 1995 r. – kościoła. Został on oddany do użytku w stanie surowym; w Wigilię Bożego Narodzenia 2000 r. sprawowano w nim pierwszą Mszę św.

Najważniejsze wydarzenia ostatnich 10 lat związane są z budową świątyni. W parafii rozwija się duszpasterstwo rodzin, stanowe, dobroczynne i trzeźwościowe. Parafianie regularnie uczestniczą w pielgrzymkach krajowych i zagranicznych. W kościele odbywają się koncerty muzyki religijnej. Ważnym wydarzeniem z życia parafia jest Peregrynacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która rozpoczęła się w 2013r.

Źródło: http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=122

Parafia p.w. św. Wojciecha w Lidzbarku

Kościół św. Wojciecha

Kościół pw. św. Wojciecha został oddany do użytku w 1350 roku i usytuowany był w pobliżu zamku krzyżackiego. Do 1606r. jako kościół filialny wchodził w skład parafii pw. Wniebowzięcia NMP i dopiero od tego roku został kościołem parafialnym. Od 1600r. miał drugiego patrona, którym był św. Wawrzyniec.

na początku okupacji hitlerowskiej kościół św. Wojciecha zamknięto. Dopiero później zezwolono na odprawianie w nim nabożeństw. W tym czasie hitlerowcy usuwali różne obiekty związane z kultem wiernych, gdzie m. in. wrzucili do rzeki Wel, figurę św. Jana Nepomucena. W połowie 1943r. z kościoła usunięto dzwony i żelazne wokół świątyni ogrodzenia oraz metalową bramę cmentarną. Działania te związane były ze zbiórką złomu na cele wojskowe.

w połowie lat 80-tych parafia Lidzbark obejmowała swoim zasięgiem miasto oraz wsie: Bełk, Bryńsk, Cibórz, Wlewsk, Klonowo, Ciechanówko, Chełsty, Jamielnik, Glinki, Nowy Zieluń, Nowy Dwór, Miłostajki, Podcibórz oraz wybudowania Jeleń i Bladowo.

Strona internetowa parafii: http://parafialidzbark.eu/

Źródło: E. Klemens 700-lecie Lidzbarka Welskiego. Księga pamątkowa 1301-2001. Ważne wydarzenia z dziejów miasta i okolic.