Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Program adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie https://www.efc.edu.pl/pl).

Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony https://www.efc.edu.pl/pl Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 15 czerwca 2018 roku. W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

Mamy 7 laureatów oraz 7 finalistów

W środę, 23 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku gościli uczniowie wyróżnieni w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych wraz z dyrektorami szkól i nauczycielami. Młodzież szkolna z rąk burmistrza Macieja Sitarka otrzymała gratulacje za osiągnięcia naukowe na szczeblu wojewódzkim. Warto nadmienić, że podobnie jak przed rokiem, wszyscy laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich otrzymają stypendia naukowe.
31 marca Szkołę Podstawową w Słupie odwiedzili burmistrz Maciej Sitarek i wiceburmistrz Janusz Bielecki. Wręczyli oni list gratulacyjny uczniowi – Januszowi Ostrowskiemu – laureatowi Wojewódzkiego Konkursu z Historii oraz podziękowanie nauczycielowi przygotowującemu – Katarzynie Mróz.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów i finalistów z naszej Gminy:

Szkoła Podstawowa w Lidzbarku:

Julia Drumińska – laureatka konkursu z języka angielskiego

Oskar Januszewski – laureat konkursu matematycznego

Błażej Leśniewski – finalista konkursu z historii

Mikołaj Karbowski – finalista konkursu z przyrody

Szkoła Podstawowa w Dłutowie:

Natalia Kacprzak – laureatka konkursu z historii i przyrody

Natalia Florian – laureatka konkursu z przyrody

Izabela Szostek – laureatka konkursu z przyrody

Gimnazjum w Lidzbarku:

Cezary Kraszewski – laureat konkursu z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Daria Rzymowska – finalistka z języka polskiego

Przemysław Gyża – finalista z języka angielskiego

Monika Grześkiewicz – finalistka z języka niemieckiego

Aleksandra Zielińska – finalistka z chemii

Monika Gęborys – finalistka z geografii

Szkoła Podstawowa w Słupie:

Janusz Ostrowski – laureat konkursu z historii

Przedszkole Miejskie w Lidzbarku

http://dz5.pl/przedszkole/wp/wordpress/

ul. Akacjowa 19, 13-230 Lidzbark
tel. (023) 696-15-54

email: lidzbark.przedszkole@gmail.com

„Bajkowy Zakątek” Przedszkole Niepubliczne w Lidzbarku

Przedszkole Bajkowy Zakątek znajduje się w bardzo ładnym, całkowicie dostosowanym do potrzeb dzieci budynku. Nasze sale są kolorowe, słoneczne i bogato wyposażone w mebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające atest bezpieczeństwa. Dzieci do swojej dyspozycji mają piękny i bezpieczny ogród o pow. ponad 2000m2.

Prowadzimy bieżącą rekrutację dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

tel. kom. 505 460 073

ul. Główny Dworzec 7 a
13-230 Lidzbark
woj. warmińsko-mazurskie

Godziny otwarcia:

Pn-Pt.: 7.00-17.00

Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

ofertazs

Kontakt:

ul. Przemysłowa 1

13-230 Lidzbark

telefon: 23 696 15 15

faks: 23 696 15 15

e-mail: zslidzbark@vp.pl

email  dyrektor : zslidzbark_dyrektor@vp.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztof Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku

„Lekcje po angielsku w LO w Lidzbarku”
Z inicjatywy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku, Doroty Sadowskiej oraz za zgodą Zarządu Powiatu Działdowskiego od roku szkolnego 2015/2016 uruchomiony zostanie nowy typ klasy – oddział z nauczaniem dwujęzycznym. Jest to klasa, w której proponuje się: zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego (6 godzin tygodniowo jako minimum), dwa przedmioty nauczane w języku angielskim – geografia oraz historia i społeczeństwo, możliwość zdawania egzaminu maturalnego w języku angielskim z wybranych przedmiotów, regularny kontakt
z rodzimymi użytkownikami języka. Ponadto szkoła ma obowiązek zorganizowania dla uczniów tej klasy wymiany międzynarodowej.
Do klasy dwujęzycznej mogą uczęszczać uczniowie – absolwenci gimnazjum, którzy uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu językowego (z języka angielskiego), który wykaże biegłość uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie B1
w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych. Test przeprowadzony zostanie w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku,
ul. Garbuzy: 23 czerwca 2015 r. o godz. 9:00.
Jak podaje dyrektor szkoły podstawowym celem kształcenia w oddziałach dwujęzycznych jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w mowie i piśmie, co zakłada wysoką skuteczność w komunikacji i poprawność językową.
Liceum w Lidzbarku posiada odpowiednie warunki lokalowe i kadrowe, aby wprowadzić taki oddział do oferty na nowy rok szkolny. Właśnie w tym roku nauczyciel języka angielskiego kończy studia nadające kwalifikacje do nauczania geografii w języku angielskim. Dodatkowa oferta Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku przynieść może wymierne korzyści uczniom takiej klasy, ponieważ w ramach bezpłatnego systemu edukacji mogą uzyskać poziom biegłości w języku angielskim zbliżony do C1
w sześciostopniowej skali biegłości językowej. Daje to znaczny atut na rynku pracy oraz ułatwia sprawne funkcjonowanie w wielojęzycznych współczesnych społecznościach.
Na podania gimnazjalistów czekają w LO w Lidzbarku od 11 maja do 22 czerwca 2015 roku.
Pełna oferta LO w Lidzbarku na rok szkolny 2015/2016 przedstawia się następującą :

Klasa prawno – dziennikarska

język polski oraz 2 przedmioty do wyboru spośród przedmiotów humanistycznych

Zajęcia dodatkowe*:

– Małe formy dziennikarskie

– Warsztaty teatralne

-I język obcy: j. angielski,

– II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki.

30 miejsc
Klasa politechniczna

1.       Matematyka oraz 2 przedmioty do wyboru spośród przedmiotów przyrodniczych

2.       Zajęcia dodatkowe*:

– Elementy biochemii

– I język obcy: j. angielski,

– II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki.

30 miejsc
Klasa akademicka

Rozszerzenia z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych (3 do wyboru)

– I język obcy: j. angielski,

– II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki.

30 miejsc
Oddział dwujęzyczny – język angielski

Przedmioty nauczane w języku angielskim:

Geografia w I klasie zakres podstawowy

Geografia w II i III klasie zakres rozszerzony

Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający w klasie II i III

Pozostałe przedmioty rozszerzone do wyboru przez ucznia

– I język obcy: j. angielski,

– II język obcy: j. niemiecki

24 miejsca

 

 

Kontakt:

ul. Garbuzy 20
Lidzbark 13-230

Telefon: 23-6961318
http://lolidzbark.cba.pl/

 

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

gim1

gim2 gim3

http://gimnazjumlidzbark.pl/

ul. Nowa 10
13-230 Lidzbark
powiat działdowski
woj. warmińsko-mazurskie

tel. 23 696-11-50
fax. 23 696-11-50
e-mail: gim_lidzbark@wp.pl

Żłobki MPIPS

Więcej: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

Przedszkole SPSK Wlewsk

 

OGŁASZAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015\2016

Zapisy trwają przez cały rok !!!

                 Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.7.00-17.00

Nauka w zakresie realizacji podstawy programowej odbywa się bezpłatnie.

Więcej informacji pod nr tel. (23) 698 60 44, kom. 501 619 989,
e-mail: 
przedszkolespskwlewsk@gmail.com

Za całokształt działalności  w 2000r. Prezes Rady Ministrów uhonorował Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich nagrodą  „Pro Publico Bono”, za inicjatywę obywatelską w dziedzinie edukacji, przyznawaną jedynie największym organizacjom w Polsce. Nagroda ta jest potwierdzeniem rzetelności
i  skuteczności prowadzonych przez nas działań. Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szkół
i placówek wychowawczych

Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy, jest to katolicka organizacja oświatowo – wychowawcza której charyzmat można zawrzeć w słowach „kształcimy, aby wychowywać”. W przedszkolu na dzieci czeka wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzięki temu dziecko pozna zasady współdziałania, komunikacji w grupie, a w świat wejdzie pewnym krokiem.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie możesz przekazać 1% swego podatku należnego za rok 2014 na rzecz organizacji pożytku publicznego.Sam zdecyduj o 1% swojego podatku i przeznacz go na rzecz dobra wspólnego, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży, aktywizacja środowisk wiejskich.

 

Zainwestuj 1% w mądre

wychowanie

Wpisz w PIT

KRS 0000044175

„ wlewskprzedszkole”

 

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, zakładamy:

 • Stworzenie przyjaznego miejsca, które będzie trampoliną do dalszej edukacji szkolnej dzieci;

Sale są wyposażone w niezbędny sprzęt potrzebny do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz intelektualnego. Bogaty zasób pomocy dydaktycznych pomaga w ciekawy oraz inspirujący sposób prowadzić zajęcia.

 • Pracę alternatywnymi metodami w grupie dzieci;

Dzieci charakteryzują się naturalną spontanicznością, energią
i chęcią ruchu. Uczestniczą chętniej w takich formach edukacji, które dają im możliwość działania. Nauczyciel powinien, więc wykorzystywać te naturalne potrzeby dziecka, planując zajęcia dydaktyczne i dążyć do tego, by nauczać poprzez działanie. Prowadzimy również współpracę z osobami, aby to zapotrzebowanie w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać:

Dogoterapia jest to terapia z udziałem psa, w naszym przedszkolu prowadzona przez p. Danutę Rozwadowską ze stowarzyszenia TERRANOVA

Rytmika system edukacji muzycznej dzieci polegający na wyrażaniu muzyki ruchem, w naszym przedszkolu prowadzona przez p. Piotra Komoszyńskiego. Odwiedzają nas też goście, którzy uwrażliwiają dzieci na piękno i różnorodność muzyki.

Terapia integracji sensorycznej (SI) polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego); w naszym przedszkolu prowadzona przez Gabinet Pedagogiczny Wspierający Rozwój Dziecka Magdalenę Weiss-Garczyńską.

Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne.

Współpracujemy z:

 • Polsko -Amerykańską Fundacją WolnościPROJEKTOR Fundacja Rozwoju Wolontariatu.
 • Pracownią Asocjacja Edukacyjno Terapeutyczna „Edu Tera” Praktycznie i z pasją o edukacji -Magdaleną Skórkowską trenerem, wykładowcą akademickim,
 • Grupą Teatralną T z Torunia.
 • Fundacją Nasza Ziemia.
 • Komendą Policji w Lidzbarku,
 • Nadleśnictwem Lidzbark i Welskim Parkiem Krajobrazowym lekcje dydaktyczne prowadzone przedszkolu i w terenie przez pracowników.
 • Górznieńsko –Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym.

oraz wieloma innymi zakładami pracy w naszej okolicy.

Bierzemy udział w:

 • Corocznym biciu Rekordu Guinnesa w myciu zębów wraz z Akademią Aquafresh
 • Programie edukacyjnym Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Programie edukacyjnym na rzecz prawidłowych nawyków żywieniowych „Mamo, tato, wolę wodę!”

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku Welskim pochodzi z 1875 roku. Jest ona najstarszą placówką oświatową funkcjonującą w mieście. Warto dodać, że zawsze była związana z losami Lidzbarka i wspólnie z miastem przechodziła różne koleje losu. Jej mury opuściło wiele pokoleń Lidzbarzaków – zarówno w okresie niewoli narodowej, jak i w wolnej Polsce.

     W okresie niemieckim 1875 – 1920 pomimo prób zgermanizowania ludności Polacy tworzyli dość zwartą grupę narodowościową pamiętającą o swojej historii i tradycji. W tym czasie dyrektorami byli Niemcy: A. Engel, Wons, Rebitzki, R. Arndt, W. Wall, E. Wulff, i H. Karnop.

     18 stycznia 1920 roku Lidzbark powrócił w granice II Rzeczpospolitej i natychmiast zmieniono nazwę szkoły na Publiczną Szkołę Powszechną, do której uczęszczało kilkuset uczniów – narodowości polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Wówczas dyrektorami byli: Jan Zakrzewski, Józef Tyczyński, Józef Klajsek i Józef Golubski.

     We wrześniu 1939 roku Lidzbark zajęli hitlerowcy, którzy zamknęli polską szkołę i aresztowali nauczycieli. Wielu z nich poniosło męczeńską śmierć. Byli to: dyrektor J. Golubski, J. Klajsek, W. Śpiewak. Tymczasem uczniowie musieli uczęszczać do szkoły, w której uczono języka niemieckiego. Na szczęście rządy hitlerowców dobiegły końca w styczniu 1945 roku.

     19 marca 1945 roku nastąpiło otwarcie szkoły uroczystym nabożeństwem w kościele św. Wojciecha. Rozpoczynał się nowy etap w dziejach Lidzbarka i szkoły – okres powojenny. W tym czasie funkcje dyrektorów pełnili: Leon Milewski, Zygmunt Majewski, Jan Przybysz, Urszula Dudówna, Józef Miłocki, Walenty Wilczewski, Marian Ściński, Józef Mastalerz, Czesław Sieczkowski. W latach 1991 – 2005, a więc już w demokratycznej III Rzeczpospolitej dyrektorem był Henryk Zomkowski. Od 1.09. 2005 r. funkcję dyrektora pełni Beata Piątkowska.

    Pod rządami nowej pani dyrektor B. Piatkowskiej szkoła uzyskała ogólnopolski certyfikat „Szkoła z klasą”.

        Obecnie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki liczy 724 uczniów. W 2002 roku placówka obchodziła 25-lecie nadania jej imienia bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki.

Źródło: http://www.splidzbark.republika.pl/

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 15 27
Dyrektor – Beata Piątkowska

http://www.splidzbark.republika.pl/

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

fot. 6 termomodernizacja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA