Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty zadania publicznego realizowanego przez stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Lidzbark Welski”

 

ogloszenieZałącznik:

Uproszczona oferta Realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty zadania publicznego realizowanego przez fundację „Drogowskazy”

Bez tytułu

Załączniki:

Uproszczona oferta Realizacji zadania publicznego

 

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty zadania publicznego realizowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Działdowie

1

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Szanowni Państwo!
Uprzejmie przypominamy, że trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2017″. Zwracamy się ponownie z prośbą o dotarcie z informacją o do organizacji pozarządowych działających na Państwa terenie.
W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.
Jesteśmy przekonani, że jednostki samorządu lokalnego posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji pozarządowych funkcjonujących w skali lokalnej, dlatego to właśnie do Państwa zwracamy się do z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o konkursie do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani udziałem.
Realizacja w Państwa jednostkach terytorialnych jak największej liczby projektów w ramach Programu „Równać Szanse” pozwoli na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, może być także okazją dla realizujących je organizacji pozarządowych do zdobycia cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym bodźcem do rozwoju potencjału całego środowiska. Z tego powodu zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby organizacji.
Na stronie rownacszanse.pl znajdują się niezbędne informacje na temat konkursu oraz dostęp do generatora wniosków.
W załączeniu przesyłam materiały promocyjne: krótką notkę przygotowaną do umieszczenia na stronie internetowej i mini-plakat do wydruku w wersji czarno-białej. Będziemy zobowiązani, jeśli umieścicie Państwo informację o konkursie w miejscu, w którym będzie widoczna dla odwiedzających Państwa instytucję przedstawicieli organizacji lub prześlecie informację bezpośrednio do organizacji. Więcej informacji na stronie: www.rownacszanse.pl
Z góry dziękujemy za wszelkie formy promocji konkursu. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.
Z poważaniem
Artur Łęga
Kierownik Programu „Równać Szanse”
________________________________________
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa
http://www.pcyf.org.pl
tel./fax.: (22) 826 10 16
organizacje-pozarzadowe.mjpeg

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2017 r.

Konkurs ofert 1 Konkurs ofert 2 Konkurs ofert 3 Konkurs ofert 4 1
1
Konkurs ofert 7Konkurs ofert 8

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Ludowego Klubu Sportowego „WEL” Lidzbark na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:

Konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi

Załączniki:

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Załączniki:
Ogłoszenie 03.11.2016 r.

 

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie: Zapobieganie bezdomności psów w gminie Lidzbark.

Załączniki:

Ogłoszenie