Zapraszamy na ostatnie warsztaty konsultacyjne dot. zagospodarowania terenu nad jeziorem w Kiełpinach

Przedłużony termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przy jeziorze w Kiełpinach

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach do dnia 7 marca 2018 r. 

Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji służą dwie platformy internetowe: www.stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl/ (strefa: Dla mieszkańca). Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu i wyrażenia opinii za pomocą w/w narządzi. Wniesione przez Państwa uwagi mogą mieć istotne znaczenie dla ostatecznej wersji projektu planu na etapie konsultacji, przed rozpoczęciem kolejnego etapu procedury planistycznej zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym.

Wyraź swoją opinię!

 

Już dziś przedstawiamy Państwu nowoczesne narzędzia konsultacji społecznych nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach.

Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji będą służyły dwie platformy internetowe: www.stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl (strefa: Dla mieszkańca), które będą dostępne dla Państwa do 9 lutego br.

Na portalu stacja-konsultacja.pl istnieje możliwość przeglądania projektu uchwały, którego integralną część stanowi załącznik graficzny (mapa) oraz wpisywanie bezpośrednio
w formularzu uwag do proponowanych zapisów. Aby wnieść uwagę należy:

– zarejestrować się jako uczestnik konsultacji (w tym podać adres e-mail) i aktywować konto,

– zalogować się do serwisu za pomocą indywidualnego hasła,

– wpisać uwagę.

Natomiast na edytowalnej mapie interaktywnej ( znajdziesz tutaj: www.lidzbark.pl/mapa/ ) mogą Państwo nanosić uwagi za pomocą różnego rodzaju oznaczeń (punkt, linia, obszar, okrąg). Naniesione zmiany należy zapisać na komputerze i gotową mapkę z komentarzem wysłać na adres e-mail konsultacje@lidzbark.pl.

 

Twoja opinia jest dla nas ważna !

„Dobre konsultacje, dobry plan” ponownie w Kiełpinach.

W dniu 13 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach procesu konsultacji społecznych nt. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) terenu przy jeziorze w Kiełpinach. W spotkaniu połączonym ze spacerem badawczym wzięło udział ok. 30 interesariuszy. Byli wśród nich głównie właściciele działek objętych MPZP, Zastępca Burmistrza Janusz Bielecki, przedstawiciel Welskiego Parku Krajobrazowego oraz pracownicy Urzędu Gminy w Lidzbarku. Spotkanie poprowadził Pan Michał Pezler, natomiast projekt koncepcji MPZP przedstawił Pan Łukasz Piskurewicz – wykonawca planu z firmy PLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego. Dla uczestników spotkania zostały przygotowane mapy poglądowe, które posłużyły wspólnej dyskusji podczas której udało się wyszczególnić najważniejsze kwestie jak: dostęp do jeziora oraz zaplanowanie dróg na obszarze MPZP.

Przez okres konsultacji w naszej gminie funkcjonuje adres e-mail: konsultacje@lidzbark.pl służący do zbierania opinii, uwag i sugestii dotyczących MPZP oraz prowadzonych procesów konsultacyjnych. Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji będą służyły dwie platformy internetowe: www.stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl/konsultacje/. Dzięki tym narzędziom będzie możliwe prowadzenie procesu konsultacji za pomocą nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą zapoznać się z koncepcją MPZP.

Dostępne narzędzia konsultacyjne już wkrótce na stronie www.lidzbark.pl.

Zespół projektowy dziękuje uczestnikom warsztatów za cenne uwagi i spostrzeżenia oraz owocną dyskusję.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na kolejne warsztaty konsultacyjne

Burmistrz Lidzbarka, zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach.

Warsztaty odbędą się 13 stycznia o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w  Kiełpinach.

Gmina zapewnia dostęp do miejsca konsultacji osobom niepełnosprawnym oraz zapewnia opiekę nad dziećmi podczas spotkania.

 

II Warsztaty konsultacyjne Kiełpiny 2017-01-13

Dobre konsultacje, dobry plan

21 października odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno – konsultacyjne, na którym poznaliśmy Państwa potrzeby i oczekiwania związane z zagospodarowaniem terenu zabudowy letniskowej przy jeziorze w Kiełpinach. Tak jak obiecaliśmy załączamy materiały ze spotkania oraz wersję poglądową (koncepcję) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziękujemy za liczny udział w spotkaniu i liczymy na dalszą współpracę w procesie konsultacyjnym.

Przypominamy, że swoje uwagi oraz pomysły można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku oraz w sklepie w Kiełpinach wypełniając ulotkę informacyjną lub pisząc do nas na adres konsultacje@lidzbark.pl.

Liczymy również na Państwa aktywność w wypełnianiu ankiety online. https://goo.gl/forms/JsW9Vr6rnVukE3F23

Załączniki:

MPZP – Kiełpiny 06 (11.05.2016)-Model

prezentacja MPZP II

Konsultacje społeczne w Kiełpinach! Wypełnij ankietę

Nie możesz być na spotkaniu, a chcesz nam przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania? Napisz do nas na konsultacje@lidzbark.pl i wypełnij ankietę online:

Ankieta:  https://goo.gl/forms/JsW9Vr6rnVukE3F23

22450728_1801423776544013_1619105334_o

Zaplanuj razem z nami!

konsultacjejpg

„Dobre konsultacje, dobry plan”

Uchwałą nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, obejmującego obszar położony przy jeziorze Kiełpińskim. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości. Plan jest bardzo ważnym dokumentem planistycznym, który określa jakie przeznaczenie mają mieć poszczególne grunty, a poprzez konsultacje społeczne chcemy umożliwić mieszkańcom dostęp do informacji o tym, co może się wydarzyć w ich otoczeniu, bowiem niewiele osób interesuje się tym tematem na etapie przygotowywania projektu planu w oparciu o zakres informowania społeczeństwa wskazany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gmina Lidzbark zakwalifikowana została do udziału w projekcie grantowym „Dobre konsultacje, dobry plan”, realizowanym przez Kujawsko – Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Konsultacje dotyczą terenu zabudowy letniskowej i mieszkaniowej w Kiełpinach przy jeziorze.

W ramach projektu odbyły się warsztaty dla pracowników urzędu gminy służące wypracowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji. Konsultacje prowadzone będą w formie: badania ankietowego, ulotek, narzędzia internetowego on-line, spotkań otwartych, punktów konsultacyjnych, zastosowania mapy interaktywnej oraz platformy stacja – konsultacja.pl

Okres realizacji konsultacji społecznych: październik 2017 r. – marzec 2018 r.

Scenariusz procesu konsultacji:

październik – listopad 2017 r. – informowanie o przedmiocie konsultacji oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu (diagnoza)

grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r. – zasięganie opinii

luty 2018 r. – informacja o wynikach konsultacji.

Cele konsultacji:

  • poznanie wszystkich potrzeb i oczekiwań dotyczących przyszłego zagospodarowania obszaru przy jeziorze Kiełpińskim,
  • zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów,
  • zebranie opinii i pomysłów mieszkańców na zaprowadzenie ładu przestrzennego,
  • wspólne wypracowanie rozwiązań wpływających na harmonijną strukturę obszaru,
  • zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów architektonicznych i urbanistycznych.

Już  w październiku przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjno – konsultacyjne z mieszkańcami, interesariuszami, podczas którego obecny będzie urbanista. Pomysły na zagospodarowanie terenów będzie można przesłać poprzez ankietę papierową (dostępną w budynku UMiG) oraz ankietę on-line.

Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach, o których będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez ulotki, plakaty, spoty radiowe, stronę internetową www.lidzbark.pl/konsultacje oraz portal Facebook. Napisz do nas: konsultacje@lidzbark.pl