„Dobre konsultacje, dobry plan”.

W sobotę, 14 kwietnia odbyło się kolejne i zarazem ostatnie spotkanie w ramach procesu konsultacji społecznych nt. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach. Na etapie zasięgania opinii do projektu planu miejscowego wpłynęły wnioski oraz uwagi, które przedstawiamy Państwu w formie graficznej oraz w zestawieniu tabelarycznym wraz z wynikiem rozstrzygnięcia uwagi przez wykonawcę planu Pana Łukasza Piskurewicza. Wnioski oraz uwagi w znacznej części zostały uwzględnione, a te które nie mogły zostać uwzględnione zostały przez urbanistę omówione i uzasadnione podczas spotkania. Pozostałe kwestie dotyczące uwzględnienia miejsca usytuowania kosza na śmieci oraz rodzaju utwardzenia drogi zostały poddane dyskusji. Dziś przedstawiamy Państwu załącznik graficzny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest efektem naszej współpracy, po zaproponowanych przez Państwa zmianach. Wszystkim uczestnikom konsultacji serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz poświęcony czas.

Załączniki:

Załącznik graficzny do projektu miejscowego planu
Zestawienie wniosków i uwag w formie tabelarycznej
Mapa z oznaczeniem uwag

Zapraszamy na ostatnie warsztaty konsultacyjne dot. zagospodarowania terenu nad jeziorem w Kiełpinach

Przedłużony termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przy jeziorze w Kiełpinach

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach do dnia 7 marca 2018 r. 

Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji służą dwie platformy internetowe: www.stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl/ (strefa: Dla mieszkańca). Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu i wyrażenia opinii za pomocą w/w narządzi. Wniesione przez Państwa uwagi mogą mieć istotne znaczenie dla ostatecznej wersji projektu planu na etapie konsultacji, przed rozpoczęciem kolejnego etapu procedury planistycznej zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym.

Wyraź swoją opinię!

 

Już dziś przedstawiamy Państwu nowoczesne narzędzia konsultacji społecznych nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach.

Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji będą służyły dwie platformy internetowe: www.stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl (strefa: Dla mieszkańca), które będą dostępne dla Państwa do 9 lutego br.

Na portalu stacja-konsultacja.pl istnieje możliwość przeglądania projektu uchwały, którego integralną część stanowi załącznik graficzny (mapa) oraz wpisywanie bezpośrednio
w formularzu uwag do proponowanych zapisów. Aby wnieść uwagę należy:

– zarejestrować się jako uczestnik konsultacji (w tym podać adres e-mail) i aktywować konto,

– zalogować się do serwisu za pomocą indywidualnego hasła,

– wpisać uwagę.

Natomiast na edytowalnej mapie interaktywnej ( znajdziesz tutaj: www.lidzbark.pl/mapa/ ) mogą Państwo nanosić uwagi za pomocą różnego rodzaju oznaczeń (punkt, linia, obszar, okrąg). Naniesione zmiany należy zapisać na komputerze i gotową mapkę z komentarzem wysłać na adres e-mail konsultacje@lidzbark.pl.

 

Twoja opinia jest dla nas ważna !

„Dobre konsultacje, dobry plan” ponownie w Kiełpinach.

W dniu 13 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach procesu konsultacji społecznych nt. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) terenu przy jeziorze w Kiełpinach. W spotkaniu połączonym ze spacerem badawczym wzięło udział ok. 30 interesariuszy. Byli wśród nich głównie właściciele działek objętych MPZP, Zastępca Burmistrza Janusz Bielecki, przedstawiciel Welskiego Parku Krajobrazowego oraz pracownicy Urzędu Gminy w Lidzbarku. Spotkanie poprowadził Pan Michał Pezler, natomiast projekt koncepcji MPZP przedstawił Pan Łukasz Piskurewicz – wykonawca planu z firmy PLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego. Dla uczestników spotkania zostały przygotowane mapy poglądowe, które posłużyły wspólnej dyskusji podczas której udało się wyszczególnić najważniejsze kwestie jak: dostęp do jeziora oraz zaplanowanie dróg na obszarze MPZP.

Przez okres konsultacji w naszej gminie funkcjonuje adres e-mail: konsultacje@lidzbark.pl służący do zbierania opinii, uwag i sugestii dotyczących MPZP oraz prowadzonych procesów konsultacyjnych. Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji będą służyły dwie platformy internetowe: www.stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl/konsultacje/. Dzięki tym narzędziom będzie możliwe prowadzenie procesu konsultacji za pomocą nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą zapoznać się z koncepcją MPZP.

Dostępne narzędzia konsultacyjne już wkrótce na stronie www.lidzbark.pl.

Zespół projektowy dziękuje uczestnikom warsztatów za cenne uwagi i spostrzeżenia oraz owocną dyskusję.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na kolejne warsztaty konsultacyjne

Burmistrz Lidzbarka, zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach.

Warsztaty odbędą się 13 stycznia o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w  Kiełpinach.

Gmina zapewnia dostęp do miejsca konsultacji osobom niepełnosprawnym oraz zapewnia opiekę nad dziećmi podczas spotkania.

 

II Warsztaty konsultacyjne Kiełpiny 2017-01-13

Dobre konsultacje, dobry plan

21 października odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno – konsultacyjne, na którym poznaliśmy Państwa potrzeby i oczekiwania związane z zagospodarowaniem terenu zabudowy letniskowej przy jeziorze w Kiełpinach. Tak jak obiecaliśmy załączamy materiały ze spotkania oraz wersję poglądową (koncepcję) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziękujemy za liczny udział w spotkaniu i liczymy na dalszą współpracę w procesie konsultacyjnym.

Przypominamy, że swoje uwagi oraz pomysły można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku oraz w sklepie w Kiełpinach wypełniając ulotkę informacyjną lub pisząc do nas na adres konsultacje@lidzbark.pl.

Liczymy również na Państwa aktywność w wypełnianiu ankiety online. https://goo.gl/forms/JsW9Vr6rnVukE3F23

Załączniki:

MPZP – Kiełpiny 06 (11.05.2016)-Model

prezentacja MPZP II

Konsultacje społeczne w Kiełpinach! Wypełnij ankietę

Nie możesz być na spotkaniu, a chcesz nam przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania? Napisz do nas na konsultacje@lidzbark.pl i wypełnij ankietę online:

Ankieta:  https://goo.gl/forms/JsW9Vr6rnVukE3F23

22450728_1801423776544013_1619105334_o

Zaplanuj razem z nami!

konsultacjejpg

„Dobre konsultacje, dobry plan”

Uchwałą nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, obejmującego obszar położony przy jeziorze Kiełpińskim. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości. Plan jest bardzo ważnym dokumentem planistycznym, który określa jakie przeznaczenie mają mieć poszczególne grunty, a poprzez konsultacje społeczne chcemy umożliwić mieszkańcom dostęp do informacji o tym, co może się wydarzyć w ich otoczeniu, bowiem niewiele osób interesuje się tym tematem na etapie przygotowywania projektu planu w oparciu o zakres informowania społeczeństwa wskazany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gmina Lidzbark zakwalifikowana została do udziału w projekcie grantowym „Dobre konsultacje, dobry plan”, realizowanym przez Kujawsko – Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Konsultacje dotyczą terenu zabudowy letniskowej i mieszkaniowej w Kiełpinach przy jeziorze.

W ramach projektu odbyły się warsztaty dla pracowników urzędu gminy służące wypracowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji. Konsultacje prowadzone będą w formie: badania ankietowego, ulotek, narzędzia internetowego on-line, spotkań otwartych, punktów konsultacyjnych, zastosowania mapy interaktywnej oraz platformy stacja – konsultacja.pl

Okres realizacji konsultacji społecznych: październik 2017 r. – marzec 2018 r.

Scenariusz procesu konsultacji:

październik – listopad 2017 r. – informowanie o przedmiocie konsultacji oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu (diagnoza)

grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r. – zasięganie opinii

luty 2018 r. – informacja o wynikach konsultacji.

Cele konsultacji:

  • poznanie wszystkich potrzeb i oczekiwań dotyczących przyszłego zagospodarowania obszaru przy jeziorze Kiełpińskim,
  • zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów,
  • zebranie opinii i pomysłów mieszkańców na zaprowadzenie ładu przestrzennego,
  • wspólne wypracowanie rozwiązań wpływających na harmonijną strukturę obszaru,
  • zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów architektonicznych i urbanistycznych.

Już  w październiku przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjno – konsultacyjne z mieszkańcami, interesariuszami, podczas którego obecny będzie urbanista. Pomysły na zagospodarowanie terenów będzie można przesłać poprzez ankietę papierową (dostępną w budynku UMiG) oraz ankietę on-line.

Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach, o których będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez ulotki, plakaty, spoty radiowe, stronę internetową www.lidzbark.pl/konsultacje oraz portal Facebook. Napisz do nas: konsultacje@lidzbark.pl